Anasayfa Araştırma Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 6 – İslâm Ekonomisi İle İlgili Türkçe Çeviriler II

Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 6 – İslâm Ekonomisi İle İlgili Türkçe Çeviriler II

by

Editör Notu: Bu başlık altında Abdullah DURMUŞ, Necmeddin GÜNEY, Abdullah KOÇDOĞAN tarafından hazırlanan ve Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi tarafından yayınlanan Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü adlı çalışmadan alınan literatür taraması bölümlerinin, konularına göre ayrılmış bir şekilde peyderpey islamiktisadi.net okuyucularına sunulması amaçlanmaktadır.
Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü 6 başlığıyla bu haftaki bölümde “İslâm Ekonomisi İle İlgili Türkçe Çeviriler II” başlığıyla ilgili literatür taraması yayınlanmıştır. Yayınlanan bu bölümle, Türkiye’de İslâm İktisadı ve Finansı Literatürü serimiz son bulmuştur.

3. İslâm İktisat Tarihi, Teorisi ve Felsefesi
a- Kitap

 • Belin, Türkiye İktisadî Tarihi Hakkında Tetkikler, çev. M. Ziya (Emiroğlu), İstanbul: Devlet Matbaası, 1931, 309 s.; Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadî Tarihi, (notlar ekleyerek) çev. Oğuz Ceylan, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1999, 504 s.
 • İhsanullah Han, İslâmiyet ve Komunizm Birbirine Zıttır, çev. A. Hamdi Hatipoğlu, İstanbul: Bedir Yayınevi, 1962, 38 s.
 • Seyyid Kutub, İslâm’da Sosyal Adalet, 1-2 c., çev. M. Adnan Mansur-Yaşar Turnagür, İstanbul: Cağaloğlu Yayınevi, 1962, 319 s.; çev. M. Beşir Eryarsoy, İstanbul: Arslan Yayınları, 1982, 424 s.; çev. Harun Ünal, İstanbul: Hikmet Neşriyat, 2007, 506 s.
 • Roger Garaudy, Sosyalizm ve İslâmiyet, çev. Doğan Avcıoğlu-E. Tüfekçi, İstanbul: Yön Yayınları, 1965, 88 s.
 • Ebu’l-Alâ Mevdûdî, İslâm’da İktisat Nizamı, İnsanlığın İktisadî Meselesi ve İslâm’da Çözüm Şekli, çev. Tüzün Demirer, Ankara: Hilal Yayınları, 1966, 46 s.
 • M. Abdulaziz Neccâr, İslâm Ekonomisine Giriş, çev. Ramazan Nazlı, İstanbul: Hilal Yayıncılık, ts., 382 s.
 • Ömer Chapra, İslâm’da İktisâdî Nizam, çev. Hulusi Yavuz, İstanbul: Sebil Yayınevi, ts., 119 s.
 • Adam Mez, İslâm’ın Kalkınma Çağı, çev. Cemal Köprülü, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, ts., 96 s.
 • Seyyid Kutub, İslâm-Kapitalizm Çatışması, çev. Mustafa Uysal, Konya: Dini Neşriyat, 1967, 144 s.; çev. Kamil M. Çetiner, İstanbul: Hikmet Neşriyat, 2007, 176 s.; İstanbul: Beka Yayınları, 2014, 176 s.
 • Ebu’l-Alâ Mevdûdî, İslâm ve Muâsır Nizamlara Göre İktisat Prensipleri, çev. İhsan Toksarı, İstanbul: Nida Yayınları, 1968, 127 s.
 • Mahmud Ebu’s-Suûd, İslâmî İktisadın Esasları, çev. Ali Özek, İstanbul: Fatih Matbaası, 1969, 121 s.; İslâm İktisadının Esasları, çev. Ali Özek, İstanbul: Hisar Yayınları, 1983, 139 s.
 • Muhammed Hamidullah, Modern İktisat ve İslâm, çev. Salih Tuğ-Y. Ziya Kavakçı, İstanbul: Yağmur Yayınevi, 1969, 72 s.
 • Maxime Rodinson, İslâm ve Kapitalizm, çev. Orhan Suda, İstanbul: Gün Yayınları, 1969, 320 s.; çev. L. Fevzi Topaçoğlu, İstanbul: Spertaküs Yayınları, 1996, 296 s.; Akyüz Yayıncılık, 2002, 344 s.
 • Abdulaziz Bedrî, Sosyalizm ve İslâm, çev. A. Kemal Saran, Ankara: İkbal Yayınları, ts., 108 s.; İstanbul: Şamil Yayınevi, 1970, 112 s.
 • Maruf Devâlibî, Marksizm ve Kapitalizm Karşısında İslâm, çev. Sadık Özek, İstanbul: Dava Yayınları, 1970, 38 s.
 • Muhammed Cemal, İslâm İktisâdının Üstünlüğü, çev. A. Rıza Temel, Ankara: Hilal Yayınları, 1971, 70 s.
 • Seyyid Kutub, İslâm-Kapitalizm Uyuşmazlığı, çev. Abdurrahman Niyazoğlu, İstanbul: Hareket Yayınları, 1972, 156 s.
 • İ. Muhammed İsmail, İslâm ve Çağdaş Ekonomik Doktrinler, çev. Cemal Karaağaçlı, İstanbul: Fetih Yayınevi, 1973, 144 s.; İstanbul: Yeni Neşriyat, 1978, 146 s.; Çağdaş Ekonomik Doktrinler ve İslâm, çev. Cemal Aydın, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1990, 149 s.
 • Muhammed A. Mannan, İslâm Ekonomisi Teori ve Pratik, çev. Bahri ZenginTevfik Ömeroğlu, İstanbul: Fikir Yayınları, 1973, 536 s.
 • Mustafa Sıbaî, İslâm Sosyalizmi, çev. A. Cemal Niyazoğlu, İstanbul: Hareket Yayınevi, 1974, 322 s.; İstanbul: Dergah Yayınları, 1976, 325 s.; çev. Y. Nuri Öztürk, İstanbul: Yeni Boyut Yayınları, 2010, 479 s.
 • Mahmud Ahmed, İslâm İktisâdı: Mukayeseli Bir Tedkik, çev. Y. Ziya Kavakçı, İstanbul: Cağaloğlu Yayınevi, 1975, 192 s.
 • Jacques Austruy, Kapitalizm, Marksizm ve İslâm, çev. A. Oktay Güner, Ankara: Hutbe Yayınları, 1975, 124 s.; İstanbul: Damla Yayınevi, 1980, 151 s.; İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 2010, 144 s.
 • Yusuf Karadavî, Fakirlik Problemi Karşısında İslâm, çev. Abdulvehhap Öztürk, Ankara: Nur Yayınları, 1975, 199 s.
 • Fazlurrahman Ensarî, İslâmiyet ve İktisâdî Adalet Meselesi, çev. Y. Ziya Kavakçı, Erzurum: Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Enstitüsü Yayınları, 1976, 45 s.
 • Mâlik b. Nebi, Ekonomi Dünyasında Müslüman, çev. Mehmet Keskin, İstanbul: Hicret Yayınları, 1976, 146 s.
 • Necâtullah Sıddıkî, İslâm Ekonomisinin Temelleri, çev. Bahar Gürsan, İzmir: Akyay Kaynak Yayınları, 1976, 112 s.
 • Cemal Keşk, İslâm Toplumu ve Sanayi Devrimi, çev. M. Sait Şimşek, İstanbul: Düşünce Yayınları, 1977, 141 s.
 • Heyet, İslâm’da Ekonomik ve Sosyal Düşüncenin Çağdaş Görünümü, Ankara: Düşünce Yayınları, 1978, 170 s.
 • Muhammed Mübarek, İslâm’da İktisat Nizamı, çev. Hüsamettin Cemal, İstanbul: Çığır Yayınevi, 1978, 224 s.
 • Bâkır Sadr, İslâm Ekonomi Doktrini, çev. Sadettin Ergün-Mehmet Keskin, İstanbul: Hicret Yayınları, 1978, 716 s.; 1980, 976 s.; İslâm Ekonomi Sistemi (3 Cilt), çev. Sadettin Ergün-Mehmet Keskin, Ankara: Rehber Yayıncılık, 1993.
 • Muhammed Nuveyhî, Ekonomik Adaletin Temelleri, çev. Ahmet Yaprak, İstanbul: Beyan Yayınları, 1982, 80 s.
 • Hurşid Ahmed, İslâm’da Ekonomik Kalkınma, çev. Fatih Kul, İstanbul: Furkan Yayınları, 1983, 38 s.
 • Muhammed Faysal, İslâm Ekonomi Biliminin Tanımı, çev. Ramazan Nazlı, yy., ts., 50 s.
 • Maurice Lombart, İlk Zafer Yıllarında İslâm, çev. Nezih Uzel, İstanbul: Pınar Yayınları, 1983, 221 s.; İslâm’ın Altın Çağı&İlk Zafer Yıllarında İslâm, çev. Nezih Uzel, İstanbul: Pınar Yayınları, 2002, 316 s.
 • Muhammed A. Mannan, İslâm ve Çağdaş Ekonomik Konular, çev. Ali Zengin, İstanbul: Fikir Yayınları, 1984, 182 s.
 • Ömer Chapra, İslâm Ekonomi Sistemi, çev. Fatih Kurtulmuş, İstanbul: Fikir Yayınları, ts., 100 s.
 • Necâtullah Sıddıkî, İslâm Ekonomi Düşüncesi, çev. Yaşar Kaplan, İstanbul: Bir Yayıncılık, 1984, 216 s.
 • Haydar Nakvî, Ekonomi ve Ahlâk, çev. İlhan Kutluer, İstanbul: İnsan Yayınları, 1985, 224 s.
 • İrfan Mahmud Rana, Hazreti Ömer Döneminde Ekonomik Yapı, çev. Ahmet Kot, İstanbul: Bir Yayıncılık, 1985, 149 s.
 • İmaduddin Halil, Sosyal Adalet Üzerine, çev. Vecdi Akyüz-Mehmet Erdoğan, İstanbul: Akabe Yayınları, 1987, 110 s.; Sosyal Adalet, çev. Said Aykut, İstanbul: Şûle Yayınları, 1993, 133 s.
 • Hasanu’z-Zaman, İlk İslâm Devletlerinde Ekonomik Strüktür, çev. Sinan Ersoy, İstanbul: Akabe Yayınları, 1987, 420 s.
 • Ekrem Han, İslâm Ekonomisinin Temel Meseleleri, çev. Ömer Dinçer, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1988, 104 s.
 • Muhammed A. Mannan, İslâm Ekonomi Toplumunun Kuruluşu, çev. Ahmet Saidoğlu, İstanbul: Fikir Yayınları, 1989, 255 s.
 • Yunus Mısrî, İslâm İktisat Metodolojisi, çev. Hüseyin Arslan, İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 1989, 279 s.
 • Abdulaziz Dûrî, İslâm İktisat Tarihine Giriş, çev. Sabri Orman, İstanbul: Endülüs Yayınları, 1991, 207 s.; İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2000, 208 s.
 • Bâkır Sadr, İslâm ve İktisâdî Ekoller, çev. Sedat Namdar, İstanbul: Akademi Yayınları, 1991, 157 s.
 • Bâkır Sadr, İslâmî İktisat Projesi, çev. Halit Yılmaz, İstanbul: Endişe Yayınları, 1991, 104 s.
 • Bryan S. Turner, Oryantalizm, Kapitalizm ve İslâm, çev. Ahmet Demirhan, İstanbul: İnsan Yayınları, 1991, 140 s.
 • Muhsin Abdulhamid, İslâm ve Toplumsal Kalkınma, çev. Mehmet Çakır, İstanbul: Koba Yayınları, 1993, 131 s.
 • Murtaza Mutahharî, İslâmî İktisadın Felsefesi: Serbest Piyasa, Planlı Ekonomi ve Mülkiyet Sorunu, çev. Kenan Çamurcu, İstanbul: İnsan Yayınları, 1995, 213 s.
 • Nezih Hammad, İktisadî Fıkıh Terimleri Sözlüğü, çev. Recep Ulusoy, İstanbul: İz Yayıncılık, 1996, 399 s.
 • Jean-Paul Charney, İslâm Kültürü ve Toplumsal Ekonomik Değişim, çev. Osman Bilen-A. Bülent Baloğlu, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, 162 s.
 • Abdurrahman Malikî, İdeal Ekonomi Politikası, çev. M. Hanifi Yağmur, Ankara: Ta-Ha Yayıncılık, 1997, 262 s.
 • Bâkır Sadr, İslâm Toplumunun Ekonomik Yapısı, çev. Muhammed Tahir, İstanbul: Kevser Yayınları, 1998, 56 s.
 • Takiyyuddin Nebhânî, İslâm’da Ekonomi Nizamı, çev. M. Hanifi Yağmur, Ankara: Ta-ha Yayıncılık, 1999, 433 s.; İslâmî İktisat Nizamı, Ankara: Köklü Değişim Yayıncılık, 2008, 348 s.
 • Michael Palairet, Balkan Ekonomileri 1800-1914, Kalkınmasız Evrim, çev. Ayşe Edirne, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2000, 500 s.
 • Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300- 1600) (1. Cilt), çev. Halil Berktay, İstanbul: Eren Yayıncılık, 2001, 496 s.
 • Ömer Chapra, İslâm ve İktisâdî Kalkınma, çev. Adem Esen, İstanbul: Cantaş Yayıncılık, 2002, 205 s.
 • Timur Kuran, İslâm’ın Ekonomik Yüzleri, çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, 304 s.
 • Suraiya Faroqhi, Bruce McGowan, Donald Quataert, Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1600-1914) (2. Cilt), çev. Ayşe Berktay-Serdar Alper-Süphan Andıç, İstanbul: Eren Yayıncılık, 2004, 1136 s.
 • Ali Şeriatî, İslâm Ekonomisi, çev. Kenan Çamurcu, İstanbul: Dünya Yayınları, 2004, 207 s.
 • Abdurrahman Malikî, İslâm’ın İktisadî Siyaseti, çev. Hamza Arslan, Ankara: Köklü Değişim Yayıncılık, 2007, 250 s.; Kapitalizm ve Komunizme Alternatif İktisadî Siyaset, çev. Hamza Arslan, Ankara: Köklü Değişim Yayıncılık, 2007, 258 s.
 • Lam b. İbrahim, Abdullah, Zenginlik Fıkhı ve Zengin Müslümanlara Mektuplar, çev. Savaş Kocabaş-Uğur Tekcan, İstanbul: Polen Yayınları, 2008, 456 s.
 • Patrick Haenni, Piyasa İslâmı: İslâm Suretinde Neoliberalizm, çev. Levent Ünsaldı, İstanbul: Özgür Üniversite Yayınları, 2011, 135 s.; Ankara: Heretik Yayıncılık, 2014, 126 s.
 • Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, çev. Tansel Güney, İstanbul: İletişim Yayınları, 2011, 322 s.
 • Willian Senior, Bir Klasik İktisatçı Gözüyle Osmanlı, çev. Hüseyin Al, Ankara: Birleşik Dağıtım Kitabevi, 2011, 200 s.
 • Roger Garaudy ve Bercavî Faik, İslâmiyet ve Sosyalizm, çev. Hasan Erdem, İstanbul: Rebeze Kitaplığı, 2012, 152 s.
 • Ömer Chapra, İslâm’ın Hedefleri Işığında İslâmi Kalkınma Vizyonu, çev. M. Yavuz Çakır-Adem Esen, İstanbul: Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, ts., 72 s.
 • Ebu’l-Alâ Mevdûdî, İslâm Ekonomisinin Temelleri, çev. M. Emin Asan, İstanbul: Çıra Yayınları, 2014, 432 s.

b- Makale

 • Ahmed Ali, “Hicri I. Yüzyılda Basra’da Sosyal ve Ekonomik Düzen”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 1953-1954, c. 15, sy. 1-4, s. 352-360.
 • Abdulaziz Dûrî, “Hicri Dördüncü Asırda Irak İktisat Tarihi”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 1953-1954, c. 15, sy. 1-4, s. 344-351.
 • Muhammed Hamidullah, “El-İlâf veya İslâm’dan Önce Mekke’nin İktisadî ve Diplomatik Münasebetleri”, çev. İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1961, sy. 9, s. 213-222.
 • Ebu’l-A’la Mevdûdî, “İktisadın Müşkülleri ve Bunların İslâmîyette Halli-I”, çev. Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1966, c. 5, sy. 10, s. 263-264.
 • Ebu’l-A’la Mevdûdî, “İktisadın Müşkülleri ve Bunların İslâmîyette Halli-II”, çev. Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1966, c. 5, sy. 11, s. 300.
 • Ebu’l-A’la Mevdûdî, “İktisadın Müşkülleri ve Bunların İslâmîyette Halli-III”, çev. Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1966, c. 5, sy. 12, s. 356-358.
 • Ebu’l-A’la Mevdûdî, “İktisadın Müşkülleri ve Bunların İslâmîyette Halli-IV”, çev. Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1967, c. 6, sy. 1-2, s. 15-16.
 • Ebu’l-A’la Mevdûdî, “İktisadın Müşkülleri ve Bu Müşküllerin İslâmîyetteki Halli-V”, çev. Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1967, c. 6, sy. 4-5, s. 92-94.
 • Ali Abdurrasül, “İslâm ve Ekonomik Denge”, çev. Osman Eskicioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1974, c. 13, sy. 1, s. 35-42.
 • Marsden Jones, “İslâm’ın Zuhurunda Batı Arabistan’ın Ekonomik Tarihinin Bir Kaynağı Olması Bakımından es-Sîretü’n-Nebeviyye”, çev. Ahmet Güner, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, sy. 4, s. 493-504.
 • İcaz Şafi Gilânî, “İslâm Ekonomisinin Siyasi Muhtevası: Özgün ve Maslahatçı Stratejiler”, çev. Mustafa Aykaç, İslâm İktisadı Araştırmaları I içinde, der. Ahmet Tabakoğlu, İstanbul: Dergah Yayınları, 1988, s. 114-126.
 • Münzir Kehf, “İslâm Toplumunda Tüketici Davranışı Teorisine Bir Katkı”, çev. Hüner Şencan, İslâm İktisadı Araştırmaları I içinde, der. Ahmet Tabakoğlu, İstanbul: Dergah Yayınları, 1988, s. 37-53.
 • Ebu’l-A’lâ Mevdûdî, “Kur’an’ın Ekonomik ve Siyasi Öğretisi”, çev. Fatma Bostan, İslâm Düşüncesi Tarihi (4 cilt; 1. cildin içinde), der. M. Muhammed Şerif, İstanbul: İnsan Yayınları, 1990, s. 211-232.
 • Ömer Chapra, “İslâm İktisadının Gaye ve Hedefleri”, çev. İbrahim Sarmış, İslâmi Manifestolar içinde, der. Hurşid Ahmed, Konya: Esra Yayınevi, ts., s. 227-251.
 • Ömer Chapra, “İslâm Ekonomisinin Amaçları”, çev. Faruk Yılmaz, İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi içinde, der. Faruk Yılmaz, İstanbul: Marifet Yayınları, 1991, s. 17-47; İslâm Ekonomi Felsefesi içinde, der. Faruk Yılmaz, Ankara: Berikan Yayınevi, 2011, s. 22-43; “İslâm İktisadının Gaye ve Hedefleri”, çev. İbrahim Sarmış, İslâmi Manifestolar içinde, der. Hurşid Ahmed, çev. İbrahim Sarmış, Konya: Esra Yayınevi, ts., s. 227-251.
 • Ömer Chapra, “İslâmî Refah Devleti ve Ekonomideki Rolü”, çev. Faruk Yılmaz, İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi içinde, der. Faruk Yılmaz, İstanbul: Marifet Yayınları, 1991, s. 83-126; İslâm Ekonomi Felsefesi içinde, der. Faruk Yılmaz, Ankara: Berikan Yayınevi, 2011, s. 73-103.
 • Joseph Chelhod, “Hicret Öncesi Mekke’de Kapitalizm”, çev. İzzet Er, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, c. 4, sy. 4, s. 307-310.
 • Ramazan Akhtar, “İslâmî Bir Ekonomide İktisâdî Büyüme Modeli”, çev. Ünal Çağlar, İslâmî Sosyal Bilimler, 1994, c. 2, sy. 2, s. 31-50.
 • Louis Baeck, “Klasik İslâm Çağının İktisat Düşüncesi”, çev. Mustafa Özel, İktisat Risaleleri içinde, der. Mustafa Özel, İstanbul: İz Yayıncılık, 1994, s. 77-103.
 • Abbas Mîrâhûr, “İslâm Âlimlerinin İktisadî Düşünceye Katkısı”, çev. Mustafa Özel, İktisat Risaleleri içinde, der. Mustafa Özel, İstanbul: İz Yayıncılık, 1994, s. 35-75; “Müslüman Alimler ve İktisat Tarihi”, çev. Abdullah Yünsel, İslâmî Sosyal Bilimler, 1995, c. 3, sy. 4, s. 29-58.
 • Emir Ali, “İslâm Dünyasında Dini-Kültürel Kimlik ve Sosyo-Ekonomik Gelişme”, çev. Ahmet Kemerli, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, 1995, c. 3, sy. 4, s. 9-27.
 • Necatullah Sıddıkî, “İslâm İktisat Düşünce Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bir Tahlili”, çev. Ömer Açıkgöz, İslâmi Araştırmalar Dergisi, 1998, c. 11, sy. 3-4 s. 220-235.
 • Enes Zerka, “İslâm İktisadı: İnsan Refahına Bir Yaklaşım”, çev. Ahmet Tabakoğlu, İslâm İktisadı Araştırmaları I içinde, der. Ahmet Tabakoğlu, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1988, s. 19-36.
 • Elias H. Tuma, “İlk Dönem Arap Ekonomi Politikaları (H. 1. yüzyıl/M.7. yüzyıl- H. 4. yüzyıl/M. 10. yüzyıl)”, çev. Ali Aksu, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sy. 4, s. 269-287.
 • Fazlurrahman Ensarî, “İslâm’ın İktisat İlkeleri”, çev. A. Rıza Gül, İslâmîyât, 2002, c. 5, sy. 2, s. 139-147.
 • Ömer Chapra, “İslâm Ekonomi Bilimine İhtiyaç Var mı?”, çev. Tevhit Ayengin, Din Bilimleri, 2003, c. 3, sy. 1, s. 169-191.
 • Necatullah Sıddıkî, “Küreselleşen Bir Dünya Ortamında İslâmî Politik Ekonominin Tabiatı ve Metodolojisi -Kapitalist Küreselleşmede İslâmî Politik Ekonomi Üzerine Uluslararası Bir Seminer: Bir Değişim Gündemi-”, çev. Talip Özdeş, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2003, c. 16, sy. 4, s. 491-499.
 • Rodney Wilson, “İslâm Ekonomisinin Öncüsü Olarak İbn Haldun”, çev. İ. Halil İnal, İslâmi Araştırmalar Dergisi, 2003, c. 16, sy. 4, s. 533-540.
 • Farhat J. Ziadeh, “Hicaz’ın Sosyo-Ekonomik Tarihine Bir Kaynak Olarak Muvattâ”, çev. Arif Gezer-Ramazan Özmen, İstem, 2004, sy. 4, s. 281-290; “Hicaz’ın Sosyal ve Ekonomik Tarihi İçin Kaynak Olarak Muvattâ”, çev. Mustafa Canlı, Bilimname, 2011, sy. 21, s. 235-245.
 • Bahadur Samadi, “Abbâsî Hâkimiyeti Döneminde Bağdat’ın Sosyal ve Ekonomik Hayatından Görünümler”, çev. A. Turan Yüksel, İstem, 2008, c. 6, sy. 12, s. 241-250.
 • Halil İnalcık, “Tarihte Türk-İran Ekonomik Bağları Üzerine Bir Not”, çev. Gaye Yavuzcan, Tarih Okulu Dergisi, 2009, sy. 5, s. 195-197.
 • Abdunnâsır Ebu’l-Besal, “Modern İktisâdî İşlemlerin Hükümlerini Belirlemede Uygulanan Fetva Metodu”, çev. İsmail Cebeci, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2010, sy. 16, s. 347-374.
 • Mustafa Haşşab, “İslâm Toplum Düşüncesinde İktisat Kurumu”, çev. Mustafa Safa, Toplum Bilimleri Dergisi, 2011, sy. 9, s. 261-267.
 • Subhi Y. Lebîb, “Ortaçağ İslâm Dünyasında Kapitalizm”, çev. Mustafa Alican, Tarih Okulu Dergisi, 2013, sy. 14, s. 225-243.

c- Tebliğ

 • Ö. İbrahim Vadillo, “İslâm’ın Modern İktisada Eleştirisi”, I. Uluslararası İslâm Düşüncesi Konferansı (İstanbul, 15-16 Mart 1996), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 1996, s. 37-40.
 • Haydar Nakvî, “Bir İslâmî Ekonomik Model Var mı?”, I. Uluslararası İslâm Düşüncesi Konferansı (İstanbul, 15-16 Mart 1996), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 1996, s. 41-55.
 • İbrahim Gufailî, “İslâm Ülkelerinde Beşerî Kaynakların Gelişimi”, İslâm Ekonomisinde Yönelişler Sempozyumu (İstanbul, 20-28 Ekim 1994), Mustafa Aykaç (ed.), İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 1998, s. 99-113.
 • Necâtullah Sıddıkî, “İslâm İktisat Teorisinin Gelişimi”, İslâm Ekonomisinde Yönelişler Sempozyumu (İstanbul, 20-28 Ekim 1994), Mustafa Aykaç (ed.), İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Ekonomik Araştırma Enstitüsü, 1998, s. 13-22.
 • Abul Hasan, “İslâm İktisadı ve Geleceği”, I. İslâm İktisadı Atölyesi: Temel Kavramlar ve Fikirler (İstanbul, 2-3 Mart 2013), Taha Eğri-Oğuz Karasu-Necmettin Kızılkaya (eds.), İstanbul: Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Yayınları, 2014, s. 113-143.
 • Fahim Khan, “İslâm İktisadında Temel Kavramların ve Fikirlerin Yeniden Değerlendirilmesi: Kurumsal İçerik Açısından İslâm İktisadının Kaynağı Ne Olmalıdır?”, I. İslâm İktisadı Atölyesi: Temel Kavramlar ve Fikirler (İstanbul, 2-3 Mart 2013), Taha Eğri-Oğuz Karasu-Necmettin Kızılkaya (eds.), İstanbul: Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Yayınları, 2014, s. 27-88.
 • Syukri Salleh, “İslâm İktisadı Kavramlarına Yeniden Bakış: Yoksulluk Örneği”, I. İslâm İktisadı Atölyesi: Temel Kavramlar ve Fikirler (İstanbul, 2-3 Mart 2013), Taha Eğri-Oğuz Karasu-Necmettin Kızılkaya (eds.), İstanbul: Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Yayınları, 2014, s. 243-262.
 • Lubna Sarwath, “Kurumsallığın Siyasal Ekonomisi: İslâmî Metinler Üzerine Metodolojik Bir Süreç Önermesi”, I. İslâm İktisadı Atölyesi: Temel Kavramlar ve Fikirler (İstanbul, 2-3 Mart 2013), Taha Eğri-Oğuz Karasu-Necmettin Kızılkaya (eds.), İstanbul: Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Yayınları, 2014, s. 279-296.
 • Zakaria b. Bahari ve Amir Wahbalbari, “İslâm İktisadı Varsayımlarına Yeni Bir Bakış: Kıtlık Kavramını Yeniden Düşünmek”, I. İslâm İktisadı Atölyesi: Temel Kavramlar ve Fikirler (İstanbul, 2-3 Mart 2013), Taha Eğri-Oğuz Karasu-Necmettin Kızılkaya (eds.), İstanbul: Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Yayınları, 2014, s. 263-277.
 • Asad Zaman, “İslâm Ekonomisini Yeniden Tanımlamak”, I. İslâm İktisadı Atölyesi: Temel Kavramlar ve Fikirler (İstanbul, 2-3 Mart 2013), Taha Eğri-Oğuz Karasu-Necmettin Kızılkaya (eds.), İstanbul: Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Yayınları, 2014, s. 89-112.
 • Alam Choudhury, “İnsan Potansiyeli Saadet ve Hayırseverlik: FelsefîEkonomik Bir Araştırma”, I. İslâm İktisadı Atölyesi: Temel Kavramlar ve Fikirler (İstanbul, 2-3 Mart 2013), Taha Eğri-Oğuz Karasu-Necmettin Kızılkaya (eds.), İstanbul: Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Yayınları, 2014, s. 181-222.

***

Kaynak: DergiPark

Görsel Kaynak: LUMIWERO

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

  Mail Bültenimize Abone Olun