Anasayfa Araştırma Niçin Katılım Bankacılığı Kavramı?

Niçin Katılım Bankacılığı Kavramı?

by
Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’nin bankacılık aktif büyüklüğü milli gelire yaklaşık denktir (750 milyar dolar). Sadece bu bile bu kurumların katılım bankası ismiyle yola devam etmelerini gerektiren bir husustur.
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bankacılık, ekonominin ateşleyicisi, taşıyıcısı ve dinamosudur. Bunun en somut göstergesi kalkınmış ülkelerde bankacılık aktif büyüklüğünün milli gelirin 2,5 ile 5 katı olmasıdır (Londra’nın finans merkezi olması sebebiyle İngiltere’de bu oran 5 kata yakındır). Nitekim gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’nin bankacılık aktif büyüklüğü milli gelire yaklaşık denktir (750 milyar dolar). Sadece bu bile bu kurumların katılım bankası ismiyle yola devam etmelerini gerektiren bir husustur.
TÜRKİYE EKOLÜNE UYGUNDUR

Özellikle reel ekonomiyi, üretimi ve kayıtlı ekonomiyi destekleyen katılım bankacığının banka ismi taşıyarak var olması faizsiz sistem için, ülke için hayati önemdedir.

Çağdaş bütün sorunlara her şeyin başına İslam koyarak çözüm bulma kolaycılığına karşın, hakikat düşüncesinin bugün neye tekabül ettiği ve bugünkü insana nasıl dokunabildiği noktasında katılım bankacılığı kavramı uygun bir kavramdır. Zira gücünü bir şeye karşıtlıktan ya da bir şeyin parçası olmaktan almaz. Bizatihi kendinden, kendi özünden alır.

Katılım bankacılığı kavramı, konvansiyonel bankalarının ve ürünlerinin taklit edilmeye çalışıldığı bir dünyada faizsiz bankacılıkta yegane umut olan Türkiye ekolü için iyi bir başlangıçtır.

Banka kavramı hem dünyada hem de İslam ülkelerinde son derece prestijli, güven veren ve yüksek algılı bir isim olduğu ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde önemli ve etkili bir alan oluşturduğu için katılım bankacılığı kavramı uygun bir kavramdır. Bütün dünyada olduğu gibi yasasının özel olması, güven kurumu olarak faaliyet göstermesi ve uluslararası rekabete daha dayanıklı olması büyük bir itimat oluşturuyor.

Kâr ve zarara katılmayı esas alan bankacılık sistemini tam ve doğru olarak ifade etmesi açısından, başka bir ifade ile yapılan işi açık ve net tanımlaması açısından katılım bankacılığı kavramı uygun bir kavramdır.

Bankacılık yapma hakkı sadece “isim” ile, marka değeri olarak bile belli bir meblağa denk gelmektedir. Katılım bankalarından “banka” ismini kaldırıp onları başka bir isimle tanımlamak ve diğer finansal şirketler grubuna indirmek, hem stratejik bir hata olarak bu kurumları maddi zarara uğratır hem de bu kurumların geleceğini tehlikeye atar.

HALK TARAFINDAN DA BENİMSENDİ

Bunun yanında banka kelimesinin kullanılmaması neticesinde çıkabilecek ilave ve önemli bir risk daha vardır. Bu da uygulamada karşılaşılabilecek bir başarısızlık İslam’ın ekonomi politikasına olan inancı zayıflatacak ve nihayetinde çıkabilecek bütün olumsuzlukların İslam’a mal edilme riskini de gündeme getirecektir.

Ortaya konulan bu tarihsel gelişim göstermiştir ki, faizsiz bankacılık süreç içinde sektörel ve toplumsal bazda en makul isimlendirmenin “katılım bankacılığı” olduğu kanaatine varılarak mevzuata girmiştir. Aradan geçen 16 yıllık zaman içerisinde görülmüştür ki bu isimlendirme halk tarafından da kabul görmüş ve yurt dışında da etki yaratmıştır.

Katılım bankacılığı kavramsallaştırması kâr-zarar ortaklığını doğrudan yansıtarak faizsiz finans sistemini İslam’ın adını ve geleceğini olumsuz yönde etkilemeden yansıtmaktadır. Böylelikle bu kavram İslam Bankacılığı olarak anıldığı takdirde muhtemel hataların İslam’a mal edilmesi tehlikesini de ortadan kaldırmış olmaktadır.

Katılım bankacılığı kavramının faizsiz finansı yansıtan algısının yanı sıra “banka” tabirinin katkısıyla uluslararası geçerlilik kazanması finans kuruluşu isimlendirmesinden daha fazla bir güce sahiptir. Sadece banka isminin geçmesi uluslararası ve yurt içi güvenilirlik ve geçerlilik açısından faizsiz finansa katkısı büyüktür. Finansal kuruluş isimlendirilmesi altında yapılan işlemler ile banka adıyla yapılan işlemler aynı olsa dahi banka adının verdiği güven, geçerlilik ve marka değeri yadsınamaz.

Özel finans kurumları olarak faaliyet gösterdikleri zamanda karşılaşılan sorunların tekrar yaşanmaması için katılım bankacılığı isimlendirmesinin bugün de yarın da devam etmesi, oluşturacağı olumlu sonuçlar açısından önemlidir, hayatidir. “Banka” isminin kullanılmadığı dönemde yaşanan tecrübeler katılım bankacılığı kavramının önemini bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Netice itibariyle “katılım bankacılığı” işlevsel rolüne göre sürdürülmesi gereken bir kavramdır. Stratejik hedef olarak sektör paylarının 2025 yılında yüzde 15’e ulaşması için bu kurumların güven temelli bir kavram olan “katılım bankası” ismiyle yoluna devam etmeleri ekonomik, siyasal ve toplumsal açıdan şarttır, gereklidir, elzemdir.

Temel HAZIROĞLU

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu Üyesi

Kaynak: Yeni Şafak

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun