Anasayfa Rapor Finansal Hesaplar Raporu 2022 1.Çeyrek (Genel Değerlendirme)

Finansal Hesaplar Raporu 2022 1.Çeyrek (Genel Değerlendirme)

by

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2022 yılı birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 2,4 puan gerileme kaydedilmiştir. Dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 35,4 trilyon TL, yükümlülükleri ise 39,2 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Genel Değerlendirme

2022 yılı birinci çeyreği itibarıyla, yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlenmiştir. Finansal kuruluşlar sektörü ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal değer yaratmıştır (Tablo 1, Grafik 1).

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYİH’nin %2,5’i ile net borç alan konumunda olan toplam ekonomi 2022 yılı birinci çeyreğinde GSYİH’nin %8,5’i oranında net borç almıştır. Bu orana sektörlerin katkısı incelendiğinde, finansal olmayan kuruluşların GSYİH’nin %6,7’si ile bu dönemde en fazla borç alan sektör olduğu ve bunu yaklaşık GSYİH’nin %,4,3’ü ile finansal kuruluşların izlediği gözlenmiştir. Diğer taraftan, hanehalkı ise GSYİH’nin %5,4’ü oranında net borç veren konumundadır. (Grafik 2).

Sektörlerin son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülük dağılımı incelendiğinde, finansal olmayan kuruluşların hem varlık hem de yükümlülük tarafında en büyük sektör olduğu görülmektedir (Grafik 3).

2022 yılı birinci çeyreği itibarıyla varlıklarda para ve mevduat ile diğer alacaklar; yükümlülüklerde ise sırasıyla krediler ile para ve mevduat kalemleri en yüksek paya sahip araçlar olarak gözlenmektedir (Grafik 4).

Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun