Anasayfa Haber İslam İktisat Tarihi Projesi Web Sitesi Açıldı!

İslam İktisat Tarihi Projesi Web Sitesi Açıldı!

by

İKAM yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi, “İslam İktisat Tarihi Projesi”

İslâm İktisat Tarihi projesi, İslâm’ın başlangıcından günümüze kadar gerçekleşmiş olan önemli olaylar, kurumlar, âlim ve mütefekkirler ile onların öne çıkan eserlerini bir iktisat tarihi perspektifi içerisinde sistematik ve kronolojik bir sıra içerisinde maddeler halinde hazırlanmıştır. Proje bunu web tabanlı bir yazılım çerçevesinde ve kronolojik bir biçimde ilgililere sunmayı amaçlamaktadır. İslâm iktisat düşüncesini tarihi seyri içerisinde takip etmeyi amaçlayan bu proje, günümüz dünyasında İslâm iktisadı alanında çalışan araştırmacılara ve ilgililere bütünlüklü bir perspektif ve kronolojik bir çerçeve sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, İslâm tarihinin erken dönemlerinden başlamak üzere günümüze uzanan kronolojik ve çevrimiçi bir veri tabanı hazırlanmıştır. Bu çizginin hazırlanmasında kişiler, kurumlar, olaylar, kitaplar, dergiler, yazınlar ve akitler odak noktası olarak seçilmiş ve bu yedi düzlemin paralel bir şekilde takip edilmesi amaçlanmıştır. İlerleyen süreçte bu çevrimiçi ortam, İslâm iktisadının gelişiminin daha kapsamlı bir şekilde incelenebileceği bir sözlük halini alacaktır.

İslam İktisat Tarihi Projesi, İKAM bünyesinde Necmettin Kızılkaya direktörlüğünde hazırlanan ve alandan birçok araştırmacının katkısıyla oluşmuş bir iktisat düşünce tarihi projesidir.

Siteyi incelemek için tıklayınız

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun