Anasayfa Rapor TÜRKİYE’DE İSLAM İKTİSADI VE FİNANS ALANINDA EŞİTSİZLİKLER ÇAĞINDA İSLAM İKTİSADINI DÜŞÜNMEK PANELİ KATILIMCI NOTLARI

TÜRKİYE’DE İSLAM İKTİSADI VE FİNANS ALANINDA EŞİTSİZLİKLER ÇAĞINDA İSLAM İKTİSADINI DÜŞÜNMEK PANELİ KATILIMCI NOTLARI

by

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Negmar Denizcilik A.Ş ile birlikte 17 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde düzenlenen ‘’Eşitsizlikler Çağında İslam İktisadını Düşünmek’’ adlı panel İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panel; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in açılış konuşmasıyla birlikte konuşmacı olarak Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Asutay ve Melikşah Utku, Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, Dr. Hakan Kalkavan ve Dr. Harun Şencal’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Moderatör olarak da Prof. Dr. Hamdi Genç, Doç. Dr. Faruk Bal ve Dr. İsa Yılmaz programa katılım sağladılar.

Program başlıkları ise; Eşitsizlik Yaratan Bir Sistem Olarak Kapitalizm ve Pandemi Tecrübesi, Sermaye Hareketleri / Gelir Dağılımı Bağlamında Pandemide Küresel Ekonominin Sınavı ve İslam Ekonomisinin Önerileri, Türkiye’de İslami Bankacılık ve Finansın Gelişimi ve İktisadi Kalkınmaya Potansiyel Katkıları, Türkiye’de Sosyal Eşitsizlikler ve İslam İktisadı Kurumları Geliştirmenin Önemi, Ekonomik Eşitsizlik  ve Sosyo-Ekonomik Refah Bağlamında İslami Finans ile İslam Ekonomisinin Karşılaştırması, Gelişen Küresel Finansal Piyasalarda Fıkhın Dinamik Olarak Çözüm Üretmesi Üzerine ve Kapanış Oturumu olarak da İslam İktisadı Akademik Endüstrinin Neresinde?

 

Prof. Dr. Mehmet Asutay;
Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Merkezi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Asutay Sermaye Hareketleri / Gelir Dağılımı Bağlamında Pandemide Küresel Ekonomi’nin Sınavı ve İslam Ekonomisinin Önerileri adlı başlık altında pandemi sürecinde yaşanan ekonomik daralma veya büyüme üzerinden Küresel Ekonomide Sosyo-Ekonomik olarak insanların sermaye hareketlerinde oluşan hareketlilik ve gelir dağılımlarında oluşan farkı ele alarak bu ekonomik dengesizliği İslam Ekonomik Sistemi nezdinde değerlendirmiş ve adil bir dengenin sermaye ve eşitlikçi ekonomik paylaşım yapılarak, Sosyo-Ekonomik düzeyde sınıflandırmaların azaltılabileceğinden bahsetmiş ve Küresel Ekonomi sınavını başarıyla tamamlanabileceğini belirtmiştir.

Dr. Hakan Kalkavan – ‘Bir ekonomide eğer İslam kavramı yer alıyorsa ahlak ve duyarlılık ifade eder.’
Dr. Hakan Kalkavan Ekonomik Eşitsizlik ve Sosyo-Ekonomik Refah Bağlamında İslami Finans ile İslam Ekonomisi Karşılaştırması başlıklı konuşmasında adil vergilendirme, etkili ve eşitlikçi eğitim sisteminin önemini vurgulayarak ekonomik eşitsizliklerin başlıca bu sistemler ile çözülebileceğinden bahsetmiştir. ‘’Bir ekonomide eğer İslam kavramı yer alıyorsa ahlak ve duyarlılık ifade eder.’’ diye ekleyerek İslam Ekonomisinde ahlaki ilkeler ve duyarlılığa bağlı eşitlikçi gelir dağılımı üzerinde durmuştur.

Dr. Harun Şencal – Fıkhın Dinamik Çözümlemesi
Dr. Harun Şencal, Gelişen Küresel Finansal Piyasalarda Fıkhın Dinamik Olarak Çözüm Üretmesi Üzerine başlıklı konuşmasında İslam Ekonomisinin Sistemine zıt olan Kapitalist Ekonomik Sistemi eleştirisine değinmiş ve Günümüzde yer alan Kapitalist Ekonomik Sisteme karşı İslam Ekonomik Sistemine çözüm üretme başlığı altında Fıkhın dinamik çözümleme yöntemine vurgu yaparak Kişilik başlığı altında tüzel kişilik ve şahıs üzerinden ve İslami Sisteme göre Borç kavramından örnekler vermiştir.

Program genelinde ise ‘’Eşitsizlikler Çağında İslam İktisadını Düşünmek’’ başlığı altında Günümüz Sistemlerine Karşı İslam İktisadının Öneri ve Çözümleri adlı başlık altında günümüz ekonomik yönelimi ve dengesinden bahsedilmiş, pandemi sürecindeki olumlu, olumsuz etkiler konuşulmuş dünden bugüne kadar neler olduğu kritik edilmiş ve İslam İktisadı açısından nasıl olması gerektiği konuşulmuştur.

Mirac Burhan Işık

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun