Anasayfa Rapor İKAM Ülke Raporlarının Onuncusu Yayımlandı!

İKAM Ülke Raporlarının Onuncusu Yayımlandı!

by

İslam İktisadı Araştırma Merkezi Ülke Raporlarının Onuncusunu Yayımladı

İKAM tarafından hazırlanan raporda, gelir düzeyi düşük grupların (Bottom of the Pyramid) iktisadi faaliyete dahil edilmesine yönelik doğru yaklaşımlar izlendiğinde muazzam iş fırsatları ortaya çıkabilmektedir. Yenilikçi bir iş modeli olması sebebiyle mikrofinans, finansal hizmetlerin sağlanması açısından yoksul insanların ihtiyaçlarını karşılanmasında belirli bir noktaya kadar başarılı olmuştur. Ahlaki bir temele dayanan İslami finans, mikrofinans sektörüne liderlik edecek ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerindeki gelir düzeyi düşük grupların ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesine öncü olabilecek güce sahiptir. Sürdürülebilir kalkınma ve İslami finans uyumuna dair literatürdeki zenginliğe ve özellikle Güneydoğu Asya’daki başarılı bazı finansman girişimlerine rağmen İslami mikrofinans piyasası, finansal açıdan gelir düzeyi düşük grupların sosyo-ekonomik sorunlarının çözümünde var olan potansiyeline henüz ulaşamamıştır. Bu durum özellikle finansal erişim düzeylerinin benzer bölgelere kıyasla yetersiz kaldığı Mağrip ülkeleri için geçerlidir. Bu rapor, finansal erişimin Mağrip ülkelerindeki (Fas, Cezayir ve Tunus) mevcut durumuna ve zorluklarına odaklanarak finansal erişimin arttırılmasında resmi ve gayri resmi mekanizmalardan nasıl istifade edileceğine odaklanmaktadır. Rapor, İslami mikrofinans perspektifinden Mağrip’teki gelir düzeyi düşük grupların finansal erişimine yönelik pratik stratejiler önermektedir.

RAPORA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

View Fullscreen

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun