Anasayfa Rapor İslami Sosyal Finans Serisi 3 Yayımlandı!

İslami Sosyal Finans Serisi 3 Yayımlandı!

by

İslami Sosyal Finans serisinin 3.sü, İKAM araştırma raporlarının ise 18.’si olan “İslami Mikrofinans: Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler” raporu yayımlandı. Rapor Salih Ülev tarafından kaleme alındı. Salih Ülev Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Halen aynı üniversitenin İslam ekonomisi ve finansı anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Yakın zamanda da İKSAR Derneği yönetim kurulu başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

Raporun Amacı:

Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelerdeki İslami mikrofinans sektörünün yapısını açıklamak ve farklı kurumsal yapılarda faaliyet gösteren İslami Mikrofinans Kuruluşu (İMFK) örnekleri hakkında bilgi vererek Türkiye için bazı öneriler getirmektir. Bu amaçla Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Malezya olmak üzere 4 ülke seçilmiş ve bu ülkelerde farklı kurumsal yapılarda faaliyet gösteren üç farklı İMFK örneği ele alınmıştır. Bu ülkeler seçilirken, İslami mikrofinans sektöründe kullandırılan fon tutarı, müşteri sayısı ve yapılan akademik çalışmalar dikkate alınmıştır. İMFK’lar seçilirken ise farklı kurumsal yapılardan örnek oluşturulması öncelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İslami Mikrofinans, Mikrofinans, İslami Sosyal Finans

Rapor İçeriği:

Bangladeş’te İslami banka bünyesinde kurulan mikrofinans programı örneği olarak Bangladeş İslam Bankası (IBBBL) Kırsal Kalkınma Programı, Pakistan’da STK olarak hizmet veren WASİL ve Endonezya’da kooperatif şeklinde faaliyet gösteren BMT UGT Sidogiri (Baitul Maal wat Tamwil) incelenmiştir. Son olarak, Türkiye’de mikrofinans sektörünün mevcut durumu ortaya konularak ülkedeki ilk İslami mikrofinans girişimi olan İKSAR örneği, dünyadaki örneklerle karşılaştırılarak açıklanmış ve Türkiye için bazı öneriler getirilmiştir.

Bu Araştırma Raporu İLKE Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) ve Sakarya İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından hazırlanmıştır.

RAPORA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun