Anasayfa Araştırma İslam Ekonomisinde Cihadın Manevi Önemi: Yeni Bir Ekonomik Paradigmaya Duyulan İhtiyaç

İslam Ekonomisinde Cihadın Manevi Önemi: Yeni Bir Ekonomik Paradigmaya Duyulan İhtiyaç

by

Üç soru ile başlıyoruz: Cihad’ın manevi önemi nedir? Bunun İslam ekonomisi ile ne ilgisi var? Cihad’ın doğru bir şekilde anlaşılması neden modern dünya için yeni bir ekonomik paradigmaya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor? İlk soruyla ilgili olarak, cihadın anlamı ne yazık ki Batı’da “kılıç dini” olarak gösterilmiştir. Cihad sadece savaş olarak temsil edilmesine rağmen, aynı zamanda ekonomik ve ruhsal bir aktivite olarak çok daha geniş bir anlamı vardır. İslam toplumunun varlığını tehdit eden Bedir Savaşı’ndan döndükten sonra, İslam Peygamberi şöyle dedi: “küçük cihad’dan büyük cihad’a döndünüz “. Cihad’ın içsel anlamını tanımlayan bu büyük savaş, tüm yaşamı kutsal bir merkez etrafında bütünleştirme mücadelesidir. Aslında, jihād, birincil anlamı “çabalamak” veya “kendini uygulamak” olan ve dünyanın en büyük dini geleneklerinin çoğunda benzer doktrinlere karşılık gelen J-h-d kökünden türetilmiştir.

İslam ekonomisine uygulanan ve ikinci soruya cevap olarak, Kur’an yaşam için mücadele etmek savaşta toplumu savunmak ile eşdeğer olduğunu öğretir. Bedir Savaşı’ndan önce, Peygamberin savaş için savaşacak insanları sıraladığı alanda yanına güçlü bir fiziğe sahip genç bir adamın koştuğunu gördü. Bu adam, gençlerin Müslüman topluluğunu düşmanlardan korumak için onlara katılarak ‘Allah yolunda koşmak’ gücünü kullanmak istediğini belirtti. Peygamber şöyle cevap verdi: “Eğer bu genç adam başkalarına bağımlı olmamak ve yalvarmaktan kaçınmak niyetiyle koşarsa, o zaman Allah yolundadır. Eğer zayıf ana-babasının veya muhtaç çocuklarının geçimini sağlamaya çalışırsa, o zaman Allah yolundadır. Eğer sağlığını gururla göstermeye çalışırsa, o zaman şeytanın yoluna girer.” dedi.

Peygamberin bu sözü, kendini ve ailesini destekleme çabasının, manevi bir öneme sahip olan ve “dua ediyormuş gibi bir ibadet eylemi” olarak yapılması gereken bir cihat biçimi olduğunu göstermektedir. Sadece kişinin fiziksel ve maddi refahını korumaya hizmet etmekten çok, Müslümanlar için çalışmak, insan doğasının düzenlenmesini içerir ve ekonomik faaliyetteki doğru eylemlerin, manevi boyutlarını gerçekleştirmek için doğru niyetlerle birleştirilmesini gerektirir. Aslında, İslam’daki ilahi yasa, insan yaşamı için gerekli olan tüm eylemlere dini anlam verir. Buna göre, çalışma, insan onurumuzu gerçekleştirmemizi engelleyen tamamen sıkıcı ve aşağılayıcı faaliyetlerde bulunarak onları gerçekleştirmemizi engellemek yerine, manevi kaderimiz de dahil olmak üzere insan olarak en yüksek özlemlerimize ulaşmamızda bizi bir şekilde desteklemelidir.

İslam’da İş Bölümü

İslami (ve diğer birçok dinin) ekonomik sistemlerinin gerektirdiği iş bölümü ve ekonomik faaliyetlerin koordinasyonu, sadece bedensel bir öneme sahip değil, manevi bir öneme de sahip olmalıdır. Bazı işbölümleri, toplumun bazı üyelerinin çeşitli görevleri, işlevleri ve meslekleri yerine getirmesini gerektiren herhangi bir topluma gerekli yararlı mal ve hizmetlerini sunmakla yükümlüdür. Yetimhaneler ve hastaneler inşa etmek gibi diğer kolektif ve sivil görevler (farz kifā’i) benzerdir. Topluluğun hiçbir üyesi bu ihtiyaçları karşılamadıysa, topluluğun her üyesi ruhsal olarak bundan sorumlu tutulacaktır. Böyle bir işbölümü, hem kişisel hem de kolektif anlamda, sadece pragmatik bir olasılık değil, İslam hukuku altında bir görevdir. Dahası, her türlü emek ve hizmet, insan yaratıcılığının ifadesi ve kişisel memnuniyetin içsel olarak da gerçekleştirilmesi için alana izin vermelidir. Böylece, toplumun her üyesi tanrı tarafından verilen yeteneklerini mükemmelleştirebilir, toplumun canlılığı sağlanmış olur. Bununla birlikte, insan faaliyetlerinin çok azını istihdam eden son derece yüksek veya uzmanlaşmış bir işbölümü, bireysel işçilere, ailelerine ve topluma fayda sağlayan insan yetenek ve becerilerinin doğru gelişimini kısıtlayarak ciddi sosyal problemlere yol açabilir. İşçilerin zihnini durduran bir işbölümü, çoğu insana psikolojik ve ruhsal tatmin sağlamayan tek taraflı ve haksız bir gelişim biçimine yol açar. İnsanlığın bedensel değil, manevi ihtiyaçlarını karşılamak arasındaki dengesizlik sadece kısa veya orta vadede devam edebilir. Sosyo-ekonomik düzlemde denge, iç dengeye ulaşmadan gerçekleştirmek imkansızdır.

Dini ve ekonomik uygulamaların İslami yasaları, insanlığın ürün ve hizmetlere olan ihtiyaçlarını sağlama koşullarını belirlerken fiziksel, psikolojik ve manevi gerçekliğe dayanan İslami entelektüel bilimlerdir. Hem maişetini sağlama hem de ruh için insanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek çalışma modlarına izin verir. İslami dini yasalar gerekli yaklaşımı sağlar, ancak İslami entelektüel, üretken ve sanatsal bilimler de gereklidir, çünkü sanatın normları ve ilkeleri, aynı zamanda Kur’an vahyinden türetilen, geleneksel bir İslam ekonomisinde şeylerin yapımını yönetir. Kur’an sadece ritüellerin, ahlakın ve sosyal kurumların kaynağı değil, aynı zamanda gerçeklik bilgisinin kaynağıdır. Bu açıdan bakıldığında, insanlığın yaptığı ya da insanlığın sanatı, aynı zamanda Tanrı’nın sanatı olan doğaya benzer bir manevi gerçeği ve varlığı da iletmelidir. Bu durumda işin etik yönü de estetiği kucaklıyor. Üretim ve hizmet, çalışmanın sadece bir geçim aracı değil, aynı zamanda bir özveri ürünü olduğu manevi disiplinler olarak düşünülür. Geleneksel İslam’da bir şeyler yapmak için gerekli bir koşul, kişinin ölümünün bilinci ve mutlak, bir tür “manevi yoksulluk” (fakr) veya alçakgönüllülüğe tam bağımlılığıdır. Dualar ve manevi tefekkür içeren manevi hazırlık, ürünleri fayda ile güzelliği manevi hakikat ve varlıkla birleştiren geleneksel Müslüman zanaatkarlar için üretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıydı. İslami entelektüel bilimlerin yarattığı iş, manevi eğitim ve kutsal ortam arasındaki bağlantı, din, ekonomi, sanat ve el sanatlarını ve aslında tüm uygarlığı imkansız bir şekilde bütünleştirerek insanlığın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemliydi. Onurlu ve asil niyetler, geçimini sağlamanın yanı sıra, etik ve ekonomiyi sıkı bir şekilde bütünleştiren geleneksel İslami ekonomik sistemde açıkça önemliydi. Üretim, hizmet ve sosyal organizasyona lonca yaklaşımı, üyeler arasında bir koordinasyon sistemi gerektiriyordu. İslam ekonomilerinde bu arz ve talep dengesinin korunması, sadece zanaatkarların fiziksel ihtiyaçlarını güvenilir istihdam ve istikrarlı gelirle karşılamak için değil, aynı zamanda loncaların tüketicilere sağladıkları hizmet ve ürünlerdeki onur ve gurur için manevi ihtiyaçlarını karşılamak için de kritik bir öneme sahiptir.

İşteki içsel anlamın ve ruhsal olarak üretken işbirliğinin sorularını görmezden gelmek, üretim, tüketim ve kirlilikte yıkıcı bir artışa (yeryüzünün yozlaşması veya Kur’an ifadesiyle fasād fi’l ard) ve işçilerin, zanaatkarların ve sanatçıların potansiyelinin azalmasına yol açar.

Zenginlik birikimi ile ilgili baskın bir meşguliyet, kendi kendini yenmektir, genellikle servetin sevincini ve nimetleri bir tür kıskanç sefalete dönüştürür. Çünkü bir başkası her zaman daha fazlasına sahip olacaktır.

 Walled EL-ANSARY

Kaynak: The Maydan

 

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun