Anasayfa Tartışma Eşitsizlik Virüsü ile Mücadelede AB’nin Rolü

Eşitsizlik Virüsü ile Mücadelede AB’nin Rolü

by

Koronavirüs pandemisi herkes için büyük bir krizdir. Pandeminin toplumların üzerinde etkisinin derin ve kalıcı sonuçları olacaktır. Ancak insanları yoksulluğa ve güvencesiz çalışmaya sürükleyen mevcut eşitsizlikler, halihazırda savunmasız olanların da en çok risk altında oldukları anlamına geliyor. Özellikle dünyada düşük ücretli sağlık çalışanlarının %70’ini oluşturan kadınlar bu etkilenmeden daha çok pay almaktadır. İş yerinde virüs riski altında olmalarının yanı sıra  Pandeminin aile içi şiddet tehdidi hızla arttırmasıyla birlikte evlerinde giderek daha güvensiz bir durumla karşı karşıya kalmışlardır.

 Pandemi süreci ile ortaya çıkan acil sağlık durumu, hazırlıksız ve yetersiz sağlık sistemlerini açığa çıkardı. AB üye ülkelerinde, güvencesiz ve kayıt dışı işleri olan insanlar gelirlerini kaybetmek veya sağlıklarını riske atmak arasında seçim yapmak zorunda kaldılar. Genellikle düşük ücretli temel sektörlerdeki çalışanlar, toplumu çalışır durumda tutmak için hizmet vermeye devam etmek zorunda kaldı.

Yarım Milyar İnsan Yoksulluk Riski Altında

Oxfam tarafından yayınlanan yeni bir araştırmada hükümetlerin şu anda COVID-19 ve sonrası için acil önlemler almaması durumunda yarım milyar insanın yoksullukla mücadele edeceğini gösteriyor. Sadece Avrupa ve Orta Asya’da yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 6,2 milyon artarak 13,1 milyona yükselebilir.

AB üyeleri pandemiyi kendi ülkelerinde bitirmek için mücadele ederken, COVİD-19’un gelişmekte olan ve krizden etkilenen ülkeler üzerindeki etkisi felaket olabilir. AB üyeleri dayanışma içinde ve birlikte hareket etmelidir. AB üye ülkelerinin alacağı önlemler milyonlarca insanın hayatını kurtarmaya yardımcı olabilir. 2008 mali krizine benzer kemer sıkma önlemleri uygulanırsa, pandemi sonrası ülkeler ve bölgeler arasında küresel olarak mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirebileceği konusunda bir tehlike vardır.

Avrupa’da COVİD-19 Krizinin Üstesinden Gelmek

Küresel bir tepkiye ihtiyaç duyulurken, Avrupalı liderlerin tepkilerini AB içinde doğru bir şekilde almaları çok önemlidir. Oxfam’ın yayınladığı araştırmada Avrupa Birliği’ndeki tüm ülkelerin mevcut krizden kurtulmasına yardımcı olmak için borç ve paylaşım riskinin karşılıklı olarak değiştirilmesinin kritik olduğuna dikkat çekilmiştir. Hükümetlerin ve Avrupa kurumlarının yapması gereken daha çok şey vardır. Oxfam, AB’yi söz konusu yardımların ekonominin en savunmasız kesimlerine ve en çok etkilenen işçilere fayda sağladığından emin olmak için bir izleme mekanizması geliştirmeye davet etmiştir. Kaynaklar en zengin bireyleri veya büyük şirketleri zenginleştirmemeli ve üye devletlerde sağlık ve sosyal koruma gibi temel hizmetleri doğrudan güçlendirmelidir. Ekonomik teşvik programlarını finanse etmek için AB üye devletleri, servetin bir ülkeden diğerine kaymasını önlemek için her ülkede koordine edilen bir AB dayanışma servet vergisi konusunda hemfikir olmalıdır.

AB Gelişmekte Olan Ülkelere Yardım Etmek İçin Neler Yapabilir

Avrupa’da hızlı ve kararlı eylem çok önemli olsa da gelişmekte olan ülkelerde daha da acil bir şekilde karar alınıp eyleme geçilmesi gerekiyor. Oxfam, yoksul ülkelerdeki sağlık harcamalarının milyonlarca ölümü önlemek için derhal iki katına çıkması gerektiğini ortaya koydu.

 Avrupa’nın eylemlerinin sınırlarının ötesinde sonuçları vardır. Örneğin, Avrupa Merkez Bankası tarafından büyük miktarda tahvil alımı gelişmekte olan ülkelere spekülatif akışlar sağlayabilir, bu nedenle diğer ekonomilere aşırı çıkışları durdurmak için mekanizmalar olmalıdır. Ayrıca, AB’nin hem sağlık hem de ekonomik kriz için en yüksek fiyatı ödeme riski taşıyan gelişmekte olan ülkelere desteğini artırmasını gerekiyor.

Hayat kurtarmak ve eşitsizlikle mücadele etmek için şimdi harekete geçmeli

 Zengin ülkeler, temel hizmetlerin daha da özelleştirilmesinden kaçınarak, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksullara ve kamu sektörüne acil destek sağlamalıdır. Dahası, yoksul ülkelerin acil bir durumda hayati kaynakları zengin dünyaya aktarmaları mantıklı değildir. AB, Avrupa ülkelerini sürekli olarak eşitsizliği kökten azaltan ve iklim bozulmasına karşı mücadeleye öncülük eden bir insan ekonomisine doğru yönlendirmek için benzeri görülmemiş bir eylem başlatmalıdır.

Kaynak:Oxfam

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz