Anasayfa Araştırma Tekâfül (İslami Sigorta) Nedir?

Tekâfül (İslami Sigorta) Nedir?

by
Mervan Selçuk
İslâmî Bir Sigorta Deneyimi Olarak Tekâfül

Tekâfül, sözlük anlamı itibari ile dayanışma demektir. Arapça kökenli olan kefalet kelimesinden türemiş olan tekâfül; bir arada hareket etmek, dayanışmak olarak yorumlanabilir (Üstün, 2014, s. 6).

İslâm, insanların sosyal ve ekonomik hayatlarını düzenleyen pek çok kurallar içermektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %25’ini oluşturan Müslümanlar kendi inançlarına uygun ekonomik hizmetleri almak, dinin hükümlerine uygun hareket edebilmek için özellikle son 50 yıldır yoğun bir çaba göstermektedirler. İlk olarak 1970’lerde yeni yeni filizlenmeye başlayan İslâmî finansal sistem fikri 1980’lerde şekillenmiş, günümüzde gayrimüslim ülkelerde dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet veren bir sistem oluşmuştur (Çalık, 2011, s. 39).

Tekâfül sisteminin amacı belirli bir risk gurubundaki bireyleri bir araya getirerek karşılaşılan tehlikelerde zararı en aza indirmek veya bireylerin toplumsal yaşantılarını alt üst etmesine izin vermeden hasarlarının telafisini sağlamaktır. Bu sistemde, aynı zamanda amaç kâr elde etmek değil, bir riskin bir diğeri hesabına üstlenilmesi prensibi ile müşterek garantinin sağlanmasıdır (Karayazgan, 2008, s. 109). Ayrıca katılımcıların yatırdıkları primler, sigorta edilenin riskini bir başka katılımcıya yüklemek amacıyla değildir. Buradaki gaye, Allah’ın rızasını kazanacak bir yardımlaşma faaliyetinde bulunmak ve sigorta edilenin riskini toplulukla paylaşarak, sosyal güvenlik mekanizmasını işletmektir. Yatırılan primler bağış olarak yatırıldığından, uzun dönemli bir dayanışmanın hedeflendiğini göstermektedir.

Konvensiyonel Sigorta ile Tekâfül Sigortası Arasındaki Farklar

Bu iki sigorta birçok yönden birbirinden ayrılmaktadır. En önemli fark ise kuruluş amaçlarının farklı olmasıdır. Hisse sahipleri adına kâr sağlamayı amaç edinen konvansiyonel sigortaya karşı, Müslümanlar yardımlaşmanın en önemli gaye olarak belirlendiği tekâfül sigortasını günümüzde çeşitli risklerin etkilerini azaltmak için uygulamaktadır.

 

Kaynak: Academia 

 

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun