Anasayfa Haber Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi Güncellendi

Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi Güncellendi

by

Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi, oluşan ihtiyaç doğrultusunda 2025 yılı öncesinde güncelledi. 2015 yılında belirlenmiş olan 2025’te yüzde 15 pazar payına ulaşma hedefi, güncellenen strateji raporunda mevcudiyetini korudu.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 2015 yılında hazırlanan Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’ni oluşan ihtiyaç doğrultusunda 2025 yılı öncesinde güncelledi.

TKBB’den yapılan açıklamada, katılım bankacılığının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi misyonunda, günümüz bankacılık koşullarının değişimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bankacılık sektöründe kurumsal/bireysel müşteri davranışlarında yarattığı değişiklikler dikkate alınarak, TKBB’nin Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu (2021-2025) hazırlama ihtiyacı oluştuğu kaydedildi.

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü ile TKBB koordinasyonunda 2020 yılının son 12 haftasını kapsayan dönemde ilgili rapor çalışması tamamlandı. Güncellenen strateji raporu çalışmalarında, katılım bankacılığı küresel ve yerel mevcut durumun incelenmesi, 2015 yılında tanımlanmış eylemlerin mevcut statülerinin belirlenmesi ve 2021-2025 yıllarına ait dönemi kapsayacak şekilde yeni stratejilerin güncellenmesi gerçekleştirildi.

2015 yılında belirlenmiş olan 2025 yılında yüzde 15 pazar payına ulaşma hedefi, güncellenen strateji raporunda da mevcudiyetini korudu.

Açıklamaya göre, Türkiye Katılım Bankacılığı 2015-2025 Strateji Güncelleme raporunun proje yönetimi aşamasında üç aşamalı bir metodoloji izlendi.

Sırasıyla Katılım Bankacılığı Sektörel Araştırması, Türkiye Katılım Bankacılığı Pazar Büyüklüğü, Gelecek Öngörüsü ve Strateji Güncelleme çalışmaları yapıldı. Ekosistemi tanımak ve paydaşları belirlemek amacıyla yerli ve yabancı rapor kaynaklarından araştırmalar yapıldı, katılım bankacılığı ekosisteminde yer alan paydaşlar ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Gerek kamu gerekse özel sektörde yer alan 20’den fazla paydaş ile görüşüldü. Görüşülen kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK, BİST, TÜRİB, Eximbank, TSB, İFM, katılım sigorta şirketleri, MÜİSEF ve katılım bankaları yer aldı.

Yeni stratejik hedef ve aksiyonlar belirlendi

Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde (2015-2025) belirlenen ve Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu’nda (2021- 2025) da güncelliğini koruyan, katılım bankacılığının Türkiye bankacılık sektöründe yüzde 15’lik pazar payına ulaşması hedefi doğrultusunda katılım bankacılığı pazar büyüklüğü projeksiyonları yapıldı.

Belgede tanımlanan vizyon, misyon ve stratejik hedefler ekosistem paydaşları ile gözden geçirilerek, eylemlerin mevcut durumları değerlendirildi. Yeni stratejik hedef ve aksiyonlar belirlenerek yol haritası ve sorumluluk matrisi oluşturuldu.

Güncellenen strateji raporunda İletişim, Ekosistem, Ürün Çeşitliliği, Standartlar ve Yönetişim, Dijital ve Yetkinlik İnşası olmak üzere altı temel stratejik hedef altında 10 strateji ve bu stratejilere bağlı 23 aksiyon belirlendiği bildirildi. Ayrıca, Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde (2015- 2025) yer alan 2015 yılında tanımlanmış beş temel stratejik hedef (Sektörel Strateji, Ürün Çeşitliliği, Danışma Kurulları, Eğitim, İK, Sertifikasyon ve Kurumsal İletişim, Algı, İtibar) altında konumlandırılan 84 eylemin statüsü tek tek gözden geçirilerek, ilgili aksiyon ve stratejiler içerisinden 49 eylem tamamlandı olarak raporlandı ve devam eden eylemler için yeni raporda gerekli takip yapılacak.

Açıklamada, söz konusu hedeflere ilişkin, “Katılım bankacılığının hedef müşterileriyle olan iletişiminin güçlendirilmesi, faizsiz finans sistemi operasyonel süreçlerinin ve işleyişinin müşterilere etraflıca aktarılması, katılım bankacılığı ekosistem paydaşlarıyla olan iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi, dijital yetkinliğin artırılması, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün çeşitliliğinin sağlanması ve bireylerin, sektör çalışanlarının katılım finans okuryazarlığının artırılması önümüzdeki beş yıllık dönem içerisinde temel odak alanları haline gelmiştir.” ifadelerine yer verildi.

2025 Türkiye Katılım Bankacılığı Vizyonuna yönelik stratejik hedefler

2020 yılında katılım bankacılığı toplam aktifleri yüzde 54 büyüme gösterirken, konvansiyonel bankaların yüzde 36 büyüme gösterdiği belirtildi. Sektörden alınan pazar payı ise 2019’da yüzde 6,3 iken 2020 yılında bu oran yüzde 7,2’ye yükseldi. Öte yandan, toplanan fonlarda yüzde 49, kullandırılan fonlarda ise yüzde 60 büyüme sağlandı.

Şube sayısı 1.255, personel sayımız ise 16 bin 849 oldu. Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu (2021-2025) projeksiyon çalışmasında, bankacılık sektöründe mevcut büyüme trendinin 2020-2025 yılları boyunca devam edeceği, salgın etkisinin 2020 yılı boyunca devam edeceği, 2020 ve devam eden 2021 yılı içinde sınırlı kalacağı ve ekonomik dalgalanmaların önümüzdeki dönemde stabil olarak seyredeceği göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Türkiye’de katılım bankacılığının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişimi için gerçekleştirilecek aksiyonlar altı temel stratejik hedef altında planlandı. Proje yönetim metodolojilerinin uygulanması ile her bir strateji için aksiyon kartları oluşturuldu. Temel stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için TKBB bünyesinde proje yönetim faaliyetleri 1 Şubat itibariyle başlatıldı. Türkçe ve İngilizce Strateji Belgesi Güncelleme Raporu 29 Mart Pazartesi günü kamuoyuna duyurulacak.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun