Anasayfa Söyleşi Prof. Dr. Hasan Hacak İle Söyleşi | IFN

Prof. Dr. Hasan Hacak İle Söyleşi | IFN

by

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Fatma Çınar’ın Merkezi Danışma Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Hasan Hacak ile Merkezî Danışma Kurulu’nun faaliyetlerine ilişkin söyleşiyi uluslararası İslami finans dergisi (IFN News)’de yayınlandı.

Söyleşi: Fatma Çınar, Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin Uluslararası İlişkiler Yöneticisi

“Merkezî Danışma Kurulu’nun amacı ülkemizdeki katılım bankacılığı faaliyetlerinde esas alınacak mesleki ilke ve standartların belirlenmesidir”

Kendinizi ve Merkezî Danışma Kurulu’ndaki görevinizi kısaca anlatabilir misiniz?

2020 yılının Ekim ayı itibarıyla Merkezî Danışma Kurulu’nun başkanı olmamın yanı sıra aynı zamanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı yapmaktayım. Kurulumuz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Şubat 2018 tarihinde aldığı bir kararla Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde oluşturuldu ve 2018 yılının mayıs ayında çalışmalarına başladı. Kurulun öncelikli kuruluş amacı ülkemizdeki katılım bankacılığı faaliyetlerinde esas alınacak mesleki ilke ve standartların belirlenmesidir. Merkezî Danışma Kurulu’nun aldığı kararlar ve yayınladığı standartlar, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları için bağlayıcı niteliktedir.

“Merkezî Danışma Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır”

Kurulunuzun kurumsal yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Merkezî Danışma Kurulu’nun oluşumu hakkındaki tebliğ uyarınca, Kurulumuzun başkanlık görevini şahsım, başkan yardımcılığı görevini Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın üstlenmektedir. Ayrıca Merkezi Danışma Kurulu; Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Prof. Dr. Ahmet Yaman, Prof. Dr. Soner Duman, Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Savaş ve Temel Hazıroğlu ile birlikte yedi üyeden oluşmaktadır.

“Daha fazla koordinasyon, iş birliği ve desteğe ihtiyacımız var”

Önümüzdeki dönem için faaliyetleriniz ve programlarınız nelerdir?

Danışma kurulu üyelerimiz, önemli kararlarını almadan ve standartlarını hazırlamadan önce akademisyen ve uzmanlarla fikir alışverişlerinde bulunurlar. Bu şekilde İslami finans sektörünün büyümesine yönelik algının gelişmesine önemli katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Kurulda ayrıca mevcut sorunların çözülmesi yolunda atılan adımların yanı sıra orta ve uzun süreli hedef ve projeler için de planlar yapıyoruz.

Kurulumuzun orta ve uzun vadede en büyük hedeflerinden biri de tüm katılım finans ve bankacılık sektörü için standartlar oluşturan bir yere dönüşmektir. Uzun süredir aynı şekilde standartlar hazırlamakla uğraşan ve bu konuda uluslararası bir düzeye çıkan Bahreyn merkezli AAOIFI gibi, bizler de ülkemizin tarihi ve bilimsel geçmişini hesaba katarak kendi standartlarımızı oluşturmak istiyoruz.

Ülkemizdeki akademik gelişim, bu hedefimizi gerçekleştirmek için yeterlidir. Buna rağmen daha fazla koordinasyon, iş birliği ve desteğe ihtiyacımız var. Ürettiğimiz standartların tüm dünyaya model ve örnek olabilecek seviyede olmaması için bir neden göremiyorum. Bazı standartlar üzerindeki çalışmalarımızı tamamlayıp yayınladığımız standartları da pratiğe koyduğumuzda katılım bankacılığının ülkemizde yeni bir çağa gireceğine inanıyorum.

Danışma kurulumuz, geleceğe yönelik adımlarımızı gerçekleştirebilmek adına yayınlar ve akademik atölyeler açısından akademik bir merkez işlevi görmektedir. Ayrıca üniversitelerden hocalarımızın ve öğrencilerimizin katılımıyla bir tartışma platformu oluşturma planlarımız da var.

“AAOIFI, IIFM  IFSB ve İslami Fıkıh Akademisi gibi kurumlarla devam eden projelerimiz var”

Kurulun uluslararası ilişkilerde durumu nedir?

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün desteğiyle AAOIFI, IIFM (Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu), IFSB ve İslami Fıkıh Akademisi gibi kurumlarla devam eden projelerimiz var.  Merkezî Danışma Kurulu üyelerinin bir kısmı aynı zamanda IIFM Şer’i Kurulu’nda da üyeliğe sahipler ve AAOIFI ile de benzer bir üyelik ilişkisine girmeye hazırlanıyoruz. Bu iş birliğini, zaman içinde karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla geliştirmeyi hedefliyoruz.

 

 

Kaynak: Katılım Finans 

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun