Anasayfa Genel Sahayı Dengelemek

Sahayı Dengelemek

by

“Mısır toplumunun en savunmasız kesimini hedefleyen Ard El Khair programı, sürdürülebilir istihdama giden bir yol olarak kırsal kesimdeki genç kadınlara hayvan yetiştirme konusunda destek, kaynak ve eğitim sağlıyor. İslami Kalkınma Bankası (IsDB), işsiz aktif gençlere gelir getirici faaliyetler yoluyla daha fazla kendi kendine yeterli hale gelme fırsatları sağlamak için 50 milyon ABD Doları sunan Gençlik İstihdam Desteği (YES) programı aracılığıyla program için sınırlı mudaraba finansmanı sağladı. YES programı genç istihdamına odaklanmış olsa da, asıl zorluk bu nüfus içindeki en savunmasız kesimlerin dahil edilmesini sağlamaktı. YES programı aracılığıyla finanse edilen Ard El Khair kuluçka merkezi bu zorluğun üstesinden gelmeyi amaçlıyordu. “

Eski Kahire kentine 500 km uzaklıkta bulunan El Wadi Çiftliği’nin geniş tarlalarında, inek sürüleri, onları çevreleyen 30 dönümlük yemyeşil verimli otlaklarda otlayarak özgürce dolaşıyorlardı. Hafif bir esinti olur, yakındaki ağaçların yapraklarını hışırdatır ve taze kesilmiş samanların kokusu ılık havada yayılırdı. Yakındaki bir köyden bir grup yerel kadının sabahları sığır besiciliği üzerine eğitim almak için yol aldığı virajlı toprak yol bir çiftlikteki küçük bir beton binaya çıkmaktaydı.

Kadınların burada olmak için farklı nedenleri var. Biri ailesinin geçimini sağlayan tek kişi olarak geçim mücadelesi ederken, diğeri ise kendi işini nasıl yürüteceği konusunda yeterli bilgiye sahip değildi. Ben, doktor olmayı ümit eden yeni bir tıp mezunu olarak, hem acil hem de beklenmedik bir şekilde bu odadaydım. Mısır’ın en fakir köylerinden El Wahat el Bahariya’da yaşayan birçok genç kadın gibi, hayatım tam olarak planladığım gibi gitmedi.

2009 mali krizi ve ardından gelen Arap Baharı’nın türbülansı, siyasi bir krize yol açtı ve Mısır’ın ekonomik büyümesinde bir miktar düşüşe yol açtı.

Genç Mısırlılar istihdamla mücadele etmeye devam ediyor, en çok da kadınlar. UN Women tarafından yapılan bir anket, Mısır’daki genç kadınlar arasındaki ekonomik faaliyetin erkek akranlarına kıyasla çarpıcı derecede düşük olduğunu gösteriyor: Öğrenci olmayan genç erkeklerin sadece % 13.6’sına kıyasla öğrenci olmayan genç kadınların % 82.1’i işgücünün dışında kaldı.

Anket ayrıca Mısır’daki gençler arasında ortalama işsizlik süresinin 120 hafta veya iki yıldan fazla olduğunu ortaya koydu. Genç erkekler arasında ortalama 109 hafta iken, genç kadınların ortalaması 141 haftada daha uzun. Bunlardan kırsal kesimdeki genç kadınlar ise belirli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Coğrafi olarak şehirden daha uzakta olduğu için ekonomik imkanlarımız önemli ölçüde sınırlı. Mezun olduktan sonra köyümün yakınlarında iş bulmakta zorlandım ve işe gidip gelme lüksüm yoktu.

Neredeyse bir yıl iş aradıktan sonra ailem beni deneyimi olmayanlar için yüksek riskli bir sektör olan tarıma katılmaya teşvik etti. Tarlada çalışan komşularımın yaşadığı zorlukların hikayelerini daha önce duymuştum. Toprağa erişim eksikliği, finansman, pazarlar, iyi çalışma koşulları ve cinsiyete özgü eşit olmayan muameleler gibi engellerle karşı karşıya kalan bu kadınlar, daha tohum ekmeden veya tarlayı sürmeden evvel birçok dezavantaj ile karşılaşıyordu.

Pek çoğunun dokuz aylık bir eğitim programına kaydolmasına neden olan şey tam da buydu. Bir hayvancılık üretim şirketi olan Ard El Khair tarafından yürütülen ve IsDB tarafından finanse edilen program, Mısır’daki genç kırsal kadınlara sürdürülebilir bir istihdam aracı olarak hayvancılık yetiştirmek için ihtiyaç duydukları eğitim, destek ve kaynakları sağlıyor. Ard El Khair kuluçka makinesine kabul edildikten sonra, Ard El Khair tarafından bakmamız için sığır satın almak için kullanılan bir murabaha kredisi aldık. Toplu olarak satın aldıklarından dolayı bizim kendimizin bireysel olarak satın alacağımız fiyata nazaran sığırların maliyeti önemli ölçüde daha düşüktü.

Haftada dört gün üçer saat derslere katıldık, bu da işimizi ailevi sorumluluklarımızla dengelememizi sağladı. Ayrıca öğrenirken kendimize destek olmamıza yardımcı olan bir ödenek aldık. Eğitimimiz sırasında, beslenme, sanitasyon ve veterinerlik faaliyetleri gibi sığır besiciliğindeki en önemli uygulamalar hakkında bilgi aldık. Sığırlarıma olan sevgim gittikçe büyüdü ancak başlangıçta onları yalnızca benim olduklarını gösteren etiketlerinden tanıyabiliyordum. Ama çok geçmeden hangilerinin bana ait olduğunu hemen anladım ve beni tanıdıklarını da anladım. Başından beri kendi sığırlarımız üzerinde çalışarak hızlandırılmış, uygulamalı bir öğrenme deneyimi elde ettik.

Eğitimin sonunda Ard El Khair, besili sığırlarımızı oteller, okullar ve toptancılar da dahil olmak üzere müşterilerine sattı ve kalan geliri üretim ve pazarlama maliyetlerini düştükten sonra bize dağıttı. Ortalama olarak, aldığımız eğitime ek olarak, kendi başımıza küçük bir sığır besi işletmesi kurmamızı sağlayan eğitime ek olarak ayda yaklaşık 166 ABD doları kazandık. Önemlisi, eğitim özgüvenimizi ve kendi girişimlerimizi başarılı bir şekilde yürütme becerimiz artttı.

Programdan özellikle zevk aldığım şey, bize hiçbir zaman toplumun imtiyazsız, işe yaramaz ve aciz olan kesimleri gibi davranılmamasıydı. Herhangi bir finansman olmadan mesleki eğitim vermek veya herhangi bir eğitim olmadan finansman sağlamak olumlu sonuçlar doğurmayacaktı. Bize onurlu bir şekilde ve potansiyel iş ortakları olarak davranarak, program, potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olan bir ortam yarattı.

Programdan mezun olduğumuzdan beri, diğer kadınlar ve ben çalıştık ve evden küçükbaş hayvan besi işlerimizi kurduk. Artık iyi bir gelir sağlıyoruz ve ailelerimize daha iyi bir yaşam sağlayabiliyoruz. Ayrıca  önerileri ve veterinerlik hizmetleri için Ard El Khair’e güveniyoruz ve her zaman şirketten bizim adımıza sığır satın almasını ve erişmekte zorlanacağımız pazarlara satmasını isteyebiliriz.

Başından beri, borçlu değil ortak olarak eğitildik ve muamele gördük. Böylelikle her birimiz Ard El Khair’in ortağı olarak mezun olduk. Zayıf bir geçmişten geldiğim için, bilinmeyen risklerden ve maliyetli hatalardan korunurken doğru şekilde eğitilmiş olmak benim için çok önemliydi. Programı başarıyla tamamlayan her birimiz Ard El Khair’in ortağı olarak mezun olduk.

Hayvancılık üretimine dahil olan kadınların güçlendirilmesinin desteklenmesinin önemli bir amaç ve hanehalkı yoksulluğunun azaltılması ve hane halkının beslenmesinin iyileştirilmesi için umut verici bir araç olduğuna inanıyorum. Şimdi her gün şafak vakti uyandığımda, kırsal El Wahat el Bahariya köyündeki kendi çiftliğimde çalışmaya başladığımda, çevremdeki engin mera arazisinin bol miktarda yeni fırsatlar getireceğini fark ediyorum.

Amal Hadid’in umut hikayesi 

IsDB

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz