Anasayfa Araştırma Politika Notları | Tasarrufa Dayalı Finans Kurumları

Politika Notları | Tasarrufa Dayalı Finans Kurumları

by

İKAM’ın İslam iktisadı alanının gelişmesi amacıyla yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi de çalıştaylar serisidir. Bu seride ele alınan konular, alanında uzman iki araştırmacı tarafından raporlaştırılmakta ve hazırlanan bu raporlar, özel davetlilerin de bulunduğu çalıştayda detaylı olarak müzakere edilmektedir. Bu müzakereler sonucunda raporun son şekli verilmekte ve İKAM tarafından yayınlanmaktadır.

İKAM Çalıştaylarının sekizincisi “Tasarrufa Dayalı Finans” konusunda İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) tarafından 17 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, Dr. Ahmet Keşli tarafından “Tasarrufa Dayalı Finansmanın Hukuki Esasları” ve Hüsnü Tekin tarafından “İmece Usulü Mal Edindirme Sistemi: Çalışma Prensibi, Mevcut Durum, Problemler ve Çözüm Önerisi” başlıklı sunumlar gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri ve ilgili firmalardan temsilciler katılmıştır.

Tasarrufa dayalı finans kurumları günümüzde faizli krediye alternatif olarak sosyal dayanışmaya dayanmakta ve organizasyon ücreti karşılığında faizsiz konut ve taşıt finansmanı imkânı sunmaktadırlar. Faizsiz finansmana ilginin giderek arttığı günümüzde tasarrufa dayalı finansman imkânı sunan kurumlara da buna bağlı olarak ciddi bir rağbet söz konusudur. Literatürde tasarrufa dayalı finansman modeli olarak adlandırılan ancak kadim kültürümüzdeki imece müessesesi özelliklerini taşıyan grup içi finansman yoluyla mal edinimine olanak sağlayan bu sistem bir sektör hâline gelmiştir. Türkiye’de bu çerçevede faaliyet gösteren 30’un üzerinde firma bulunmakta olup sektöre ilişkin talep her geçen gün daha da artmaktadır.

Çalıştay sonucunda hazırlanan raporlar ileriki günlerde yayımlanacak olsa da kısa bir değerledirme notu paylaşılmıştır. Kamu kurumları nezdinde hâlihazırda devam eden yasal çalışmalar için de destekleyici olması amacıyla aşağıdaki notlar hazırlanmış ve İKAM’ın sektöre dair önerileri sunulmuştur.

Politika Notu’nu okumak için tıklayınız. 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun