Anasayfa Haber İhtisas Semineri – “Fıkhi Açıdan Vadeli İşlemler”

İhtisas Semineri – “Fıkhi Açıdan Vadeli İşlemler”

by

İSEFAM İhtisas Seminerleri kapsamında Doç. Dr. Abdullah Durmuş ile “Fıkhi Açıdan Vadeli İşlemler” konusu ele alınacaktır.

5 Kasım 2020 Perşembe

10:00 -12:00 1. Oturum

14:00 – 16:00 2. Oturum

İhtisas Semineri Zoom Programı Üzerinden düzenlenecektir.

Kayıt olanlar kabul edilecektir: forms.gle/5qWm5BsdeRTXpJ

Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Kimdir?

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapan Durmuş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dallarında öğretim üyeliği yapmaktadır. Çalışmaları İslam iktisadı ve finansı ile İslam muamelat hukukunun çeşitli meseleleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri (İsam Yayınları, İstanbul, 2009), İlk Dönem Hanefî Usulcülerinden Debûsî’ye Göre Naslar Dışındaki Şer’î Deliller (İstanbul 2009), İslam Hukuku Açısından Yatırım Fonları (İstanbul 2016) başlıca telif eserleridir. Yazar, Serahsî’nin, el-Mebsût ve el-Adevi’nin, Muhtasar Fethu’l-Bârî li İbn Hacer el-Askalânî adlı klasik eserlerin çeviri heyetinde bulunarak bu kitapların çeşitli bölümlerini Arapçadan Türkçeye kazandırmıştır.

 

Kaynak: Sakarya Üniversitesi İSEFAM

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun