Anasayfa Araştırma İslam İktisadı ve Finansı Alanında Yayın Yapan Dergiler

İslam İktisadı ve Finansı Alanında Yayın Yapan Dergiler

by

Shafiq’in (2019) detaylı incelemesine göre Türkiye’deki İslam ekonomisi ve finansına dair dergi sayısı 3’tür. Bunlar, Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE), İslam İktisadı ve Finansı Dergisi (İEFD) ve International Journal of Islamic Economics and Finance Studies’tir (IJISEF). Bu dergilerden yalnızca ilki –İKAM tarafından basılmaktadır- tamamen İngilizce çalışmalara yer verirken ikincisi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından basılmaktadır. Üçüncü dergi ise Sakarya Üniversitesi’ne aittir. Bu dergiler arasında uluslararası endekslerde taranan yalnızca birincisidir. Söz konusu dergilerde hem yurt içinden hem yurt dışından alanla ilgili tarihi ve güncel meselelere dair akademik çalışmalar yayınlanmaktadır. Bunlara, SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) tarafından basılan ve içerisinde özellikle Müslüman ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarına binaen çalışmalar yer alan Journal of Economic Cooperation and Development da eklenebilir. Bunlardan TUJISE, 2014 senesinden itibaren senede 2 defa basılıp toplamda 12 adet basıma erişmiştir. İEFD ise 2015 yılından itibaren yılda iki defa basım yapıp toplamda 10 adet basıma erişmiştir. Yine 2015 senesinden itibaren yayınlanan IJISEF ise senede 3 adet basım yapmaktadır. Yalnızca 2015 senesi için 2 adet basım yapıldığından toplamda erişilen rakam 14’tür. Bu dergilerin senelere göre içerdiği yayın sayısının takibi Şekil 2’den yapılabilir.

Şekil 2, dergilerde yayınlanan makale, çeviri ve kitap kritiği gibi yayınları içermektedir. IJISEF senede 3 baskı yaptığı için grafiğin en üstünde yer alması normaldir. İlginç bir ayrıntı, tüm dergiler için 2018 senesindeki yayınların, veri aralığındaki en düşük değerlere sahip oluşudur. Nihai olarak bu 3 dergi her sene Türkiye’de en azından 50-60 civarı yayın yapılmasını garanti etmektedir. Fakat bunların hepsi Türkçe değildir; Türkiye’ye dair konularla da ilgili değildir.

Kaynak: İLKE Alan İzleme Raporları

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz