Anasayfa Haber Klasik İslam İktisadı Eserleri Okuma Grubu

Klasik İslam İktisadı Eserleri Okuma Grubu

by

Klasik İslâm İktisadı Okumaları okuma grubu ikinci senesine giriyor. Bu okuma grubu bağlamında İslâm ilim geleneği içerisinde klasik ve modern-öncesi dönemde meşhur fakîh, muhaddis, müverrih ve İslâmî ilimler geleneği içerisindeki diğer alanlarda eserler vermiş âlimler tarafından; harâc, emvâl, kesb, hisbe, ticaret ve ahlâk gibi sahalarda kaleme alınmış çeşitli eserlerin karşılaştırmalı olarak okunması planlanmaktadır. Okumaların her dönem bir literatür üzerinde seçilen eserler üzerinden karşılaştırmalı yapılması öngörülmektedir. Ders İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Faruk Bal verilmektedir.

Bu bağlamda, geçtiğimiz sene haftada bir yapılan iki saatlik derslerle Kesb literatürü özelinde İmam Muhammed bin Hasan eş-Şeybânî’nin Kitabu’ l-İktisâb fî Rızkı’l-Müstetab ve İmam Gazali’nin Kitabü Âdâbi’l-Kesb ve’l-Meaş eserlerinin seçilen bölümleri üzerinden karşılaştırmalı okumalar yapılmıştır.

İnşallah bu dönem Kesb literatürü üzerinde incelenecek son eser olan İbn Haldun’ un Mukaddimesinden el-Bâbu’l-Hâmis okunduktan sonra Hisbe literatürüne geçilecektir. Hisbe literatürü bağlamında ise Yahya bin Ömer el-Kinânî’nin Ahkâmu’s-Sûk ve İbn Teymiyye’nin el-Hisbe adlı eserleri okunması öngörülmektedir. Dersler İnşaAllah Cumartesi akşamları saat 18:30-20:30 arasında İSAR’da yapılacaktır.

Kaynak: İSAR

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz