Anasayfa Haber Katılım Ekonomisi Kitabı Yayınlandı!

Katılım Ekonomisi Kitabı Yayınlandı!

by

Temel Hazıroğlu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı “Katılım Ekonomisi” adlı kitabı İz Yayıncılık tarafından yayınlandı. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu’nun yazdığı takdim kısmından bir kaç paragraf paylaşarak okuyucuyu kitabın kendisine havale ediyoruz.

“İslâm iktisadı”nın ilkeleri, öncelikle Kur’ân ve Sünnet gi­bi iki aslî kaynaktan doğmuştur. “Kul hakkı”na önem ve ön­celik veren bir sistem kurmayı amaçlayan bu ilkeler israfın bertaraf edilmesi, iktisâdî ve siyâsî bağımsızlığın sağlanma­sı, mülkiyetin yaygınlaştırılması, içtimâî adalet, güvenlik ve refah şeklinde özetlenebilir. Bu ilkeler ışığında oluşturulacak sistem, iktisada kaybettiği aslî anlamı tekrar kazandıracak ve kendi bünyemize uygun bir iktisat ilminin gelişmesine katkı­ da bulunacaktır. Yani, bir yönüyle, “İslâm iktisadı”, iktisadın “millîleşmesi” demektir.

İşte Temel Hazıroğlu’nun elinizdeki Katılım Ekonomisi ad­lı kitabı iktisadın bu ikinci plana itilen ahlâk ve kültür temelli olma özelliğini öne çıkarmakta, İslâm iktisadı’nın aslî kaynak­larına dayanan düşünceleri ihtiva etmektedir.

Bilindiği gibi Türkiye’de Katılım Bankası kavramını ortaya atan ve kabul ettiren 1999 yılından beri yaptığı çalışmalar ve yazdığı yazılarla Temel Hazıroğlu’dur. Bu yaklaşım “Geçiş dö­nemi İslâm ekonomisi” konseptine uygun, uluslararası ilişki­leri hesaba katan ve ayakları yere basan bir yaklaşımdır. Fakat kendisi aynı zamanda olması gereken “İdeal İslâm Ekonomi­si” hakkındaki düşüncelerini elinizdeki kitapta, yine ayakla­rı yere basan, meslekten birisi olarak ortaya koymuş, dikkate alınması gereken teklifler ileriye sürmüştür. Onun yeni zihin ve “Katılım Felsefesi” üzerinden geliştirdiği iktisada yeni bir boyut katacak “Katılım Ekonomisi” kavramsallaştırması üze­rinde düşünülecek ve tartışılacak bir konudur. Düşünce ve meslek hayatındaki başarılarının devamını dilerken, okuyu­cuyu İslâm iktisadı konusundaki uzun bir tecrübeye dayanan bu telifle baş başa bırakıyoruz.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun