Anasayfa Araştırma İSLAM EKONOMİSİNİN BİR ÖNCÜSÜ OLARAK İBNİ HALDUN

İSLAM EKONOMİSİNİN BİR ÖNCÜSÜ OLARAK İBNİ HALDUN

by

İSLAM EKONOMİSİNİN BİR ÖNCÜSÜ OLARAK İBNİ HALDUN-ÇEV:İBRAHİM HALİL İNAL

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, CİLT:16, SAYI:4, 2003, SAYFA:533-539

ÖZET

Bu makalede İbn-i Haldun’un ekonomi konusundaki görüşleri, tarih felsefesi ve kültür alanında(iber teorisi) ortaya koyduğu fikirler ele alınmaktadır.İbn-i Haldun, İslam dünyası dışında da tanınan ve eserleri okunan bir bilim adamıdır.Kendisi hayatı boyunca politikayla ilgilenmiş ve hatta politik aktiviteleri dolayısıyla hapis cezasına çarptırılmış bir alimdir.O Mukaddimesinde, tarihi olayları nasıl anlamamız gerektiği konusunda teoriler ortaya koymuş, devletlerin yükseliş ve çöküş aşamalarını izah etmeye çalışmıştır.İbn-i Haldun’un modern ekonomi ilmine katkısı iş devinimleri teorisi, devletin ve özel sektörün rolü, etik değerlerle ekonomik aktivite arasındaki ilişki konularında olmuştur.İbn-i Haldun’un ekonomi alanındaki görüşleri günümüzdeki klasik ve neo-klasik ekonomistlerin bazı önemli fikirlerinin bir sentezi olarak görülebilir.

ANAHTAR KELİMELER

İş devinimi teorisi, tarih felsefesi, Mukaddime, kültür, etik değerler-ekonomi ilişkisi, iber

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun