Anasayfa Genel ZEKÂT UYGULAMALARI Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi – VII

ZEKÂT UYGULAMALARI Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi – VII

by

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi – VII

ZEKÂT

UYGULAMALARI

24-25 Eylül 2016

Cumartesi– Pazar

Toplantı Yeri

Sabahattin Zaim Kültür Merkezi

Üsküdar /İstanbul

PROGRAM

24 Eylül 2016 CUMARTESİ

AÇILIŞ OTURUMU (9.30-10.00)

Başkan: Prof. Dr. AliÖZEK

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN(Organizatör)

(10.00-I2.30) OTURUM: HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE ZEKÂT

                          Başkan: Prof. Dr. SalihTUĞ

(10.00-10.30)   1. Tebliğ: “Zekât Ahkâmının TeşrîSüreci”

                         Tebliğci: Doç.Dr. Soner DUMAN, Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi

          (10.30-11.00)    2. Tebliğ:Hz. Peygamber Döneminde Zekât Uygulaması”

                          Tebliğci: Prof. Dr. Ünal KILIÇ, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi

         (11.00-12.30)    Serbest Müzakere :

 ARA (Öğle Yemeği)(12.30-14.00)

(14.00-17.00)   II.OTURUM: HULEFA-İ RAŞİDİN DÖNEMİNDE ZEKÂT

                Başkan: Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ

(14.00-14.30)  3. Tebliğ: Siyasî Meşruiyet Tartışmaları Bağlamında Zekât (Tarihî Gerçeklere Odaklı)

              Tebliğci:Doç. Dr. Özgür KAVAK, İstanbulŞehir Ü. İslâmî İlimler Fakültesi

   (14.30-15.00)  4.Tebliğ: Topraklarınve Gelirlerin Genişlemesi ve Gelir Kalemlerin Artmasına Bağlı Olarak Zekâtın Toplanması ve Dağıtımı / İlk Kurumsal Tecrübeler

                               Tebliğci:Doç.Dr. Mehmet BOYNUKALIN, İstanbul Şehir Ü.İslâmî İlimler Fak.

      (15.00-15.30)  5. Tebliğ: “Hulefa-iRâşidin Dönemi Zekât Uygulamaları”

             Tebliğci: Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN, İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi

     (15.30-17.00)   Serbest Müzakere

25 Eylül 2016 PAZAR

 (10.00-13.00)   III. OTURUM: İSLAM TARİHİ BOYUNCAZEKÂT UYGULAMALARI

                      Başkan: Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

     (10.00-10.30)    6. Tebliğ: “Emevîler Döneminde Zekât Uygulamaları”

                      Tebliğci: Prof. Dr. Âdem APAK, Uludağ İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi

     (10.30-11.00)    7. Tebliğ: “Abbâsîler Döneminde ZekâtUygulamaları”

                      Tebliğci: Prof.Dr. Ali AKSU, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi

    (11.00-11.30)     8. Tebliğ: “Siyaset Literatürü ve Zekât İlişkisi”

                      Tebliğci: Yrd. Doç. Dr. Hızır Murat KÖSE, İstanbul Şehir Ü. İslâmî İlimler Fak.

(11.30-13.00)     Serbest Müzakere

 ARA  (Öğle Yemeği) (13.00-14.30)

 (14.30-17.30)  IV. OTURUM: OSMANLI DÖNEMİ ZEKÂT UYGULAMALARI

                     Başkan: Prof. Dr. Sabri ORMAN

(14.30-15.00)    9.Tebliğ: “Fıkhî Açıdan Osmanlı’da Zekât Uygulamaları”

                    Tebliğci: Doç.Dr. Süleyman KAYA, Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi

 (15.00-15.30)   10.Tebliğ: “İktisadi Açıdan Osmanlı’da Zekât Uygulamaları”

                         Tebliğci: Öğr. Gör. Mehmet GENÇ, İstanbul Şehir Ü. İnsan ve Toplum Bilimleri  Fak.   Tarih Bölümü

(15.30-16.00)   11.Tebliğ: “ Tarihi Açıdan Osmanlı’da Zekât Uygulamaları(Organizasyon)”

                     Tebliğci: Prof. Dr. Erol ÖZVAR, Marmara Ü. İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Blm.

(16.00-17.30)    Serbest Müzakere

KATILIMCILAR

TEBLİĞCİLER:

1.    Prof. Dr. AdemApak

2.    Prof. Dr. AdnanDemircan

3.    Prof. Dr. Ali Aksu

4.    Prof. Dr. ErolÖzvar

5.    Prof. Dr. ÜnalKılıç

6.    Doç. Dr. MehmetBoynukalın

7.    Doç. Dr. SonerDuman

8.    Doç. Dr. Süleyman Kaya

9.    Yrd. Doç. Dr.Hızır Murat Köse

10.  Yrd.Doç. Dr. Özgür Kavak

11.  Mehmet Genç

 

 

MÜZAKERECİLER:

1.    Prof. Dr. AhmetYAMAN

2.    Prof. Dr. BilalAYBAKAN        

3.    Prof. Dr. CelalYENİÇERİ

4.    Prof. Dr. H.Mehmet GÜNAY

5.    Prof. Dr. HamdiDÖNDÜREN

6.    Prof. Dr. HasanHACAK

7.    Prof. Dr.İbrahim Kâfi DÖNMEZ

8.    Prof. Dr. KaşifHamdi OKUR

9.    Prof. Dr. KemalYILDIZ

10.  Prof.Dr. Mehmet ERDOĞAN

11.  Prof.Dr. Mürteza BEDİR

12.  Prof.Dr. Necdet ŞENSOY

13.  Prof.Dr. Rahmi YARAN

14.  Prof.Dr. Recep CİCİ

15.  Prof.Dr. Sabri ORMAN

16.  Prof.Dr. Saffet KÖSE

17.  Prof.Dr. Salih TUĞ

18.  Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

19.  Doç.Dr. Mehmet SARAÇ

20.  Doç.Dr. Osman GÜMAN

21.  Doç.Dr. Necmettin KIZILKAYA

22.  Yrd.Doç. Dr. Abdullah TIRABZON

23.  Yrd.Doç. Dr. Emrullah DUMLU

24.  Yrd.Doç. Dr. İbrahim PAÇACI

25.  Yrd.Doç. Dr. Nail OKUYUCU

26.  Dr.Bilal ESEN

27.  Dr.Ekrem KELEŞ

28.  Dr.Muhlis AKAR

 

http://www.isav.org.tr/ihtisas_toplantilari

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz