Anasayfa Haber TKBB Ödüllü Makale Yarışması

TKBB Ödüllü Makale Yarışması

by

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Ödüllü Makale Yarışmasında hem katılım bankacılığı sektörüne katkıda bulunabilir hem de ödül kazanabilirsiniz.

Yarışmaya, aşağıdaki temalardan birinin seçilmesi ile katılım sağlanmaktadır.

 • Katılım Bankalarının Mevzuat Meseleleri Ve Öneriler.
 • Katılım Bankalarının Ürün Yapısı Ve Öneriler.
 • Katılım Bankacılığının Türkiye’nin Sosyal Yapısındaki Yeri.
 • Katılım Bankacılığının Eğitim İhtiyaçlarının Giderilmesine İlişkin Öneriler

Yarışma Takvimi

 • 15.11.2017: İlan
 • 15.01.2018: Özetlerin son teslim tarihi
 • 31.03.2018: Makalelerin tamamının son teslim tarihi
 • 30.04.2018: Makalelerin değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması
 • 15.05.2018: Dereceye girenlere ödül takdimi

Başvuru Koşulları

 • Katılım ücretsizdir.
 • Her yarışmacı yalnızca bir makale ile katılabilir.
 • Yarışmaya ekip olarak başvuranlar bir proje yetkilisi seçmek zorundadırlar, ödül dereceye girmesi halinde ekip içerisindeki proje yetkilisine verilir.
 • Yarışmaya gönderilecek makaleler özgün, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak için gönderilmemiş olmalıdır; daha önce lisans, telif, yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır.
 • Hazırlanacak olan makale Microsoft Office Word formatında, ‘doc’ veya ‘docx’ uzantılı olarak; a4 ebadında 12 punto ile 1,5 satır aralığı olacak şekilde iki yana yaslı biçimde ‘Times New Roman’ yazı tipinde, dipnot ve kaynakça hariç en az 60.000 en fazla 70.000 karakter arasında Türkçe olarak yazılmalıdır, metin A4 sayfasında ve kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmış olmalıdır.
 • Makale başında abstract yazılmış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak olan adayların makalelerinin öncelikle özetlerinin Değerlendirme Kuruluna iletilmesi, başarılı bulunması halinde ise tamamının teslim edilmesi istenecektir.
 • Aday abstractlarla beraber başvuru formunu da doldurup çıktısını alıp imza edecek ve ıslak imzalı halini e-post ekinde, faks, posta veya elden teslim edecektir. Aksi halde başvurusu kabul edilmeyecektir. Adres bilgilerine, İletişim Bilgileri başlığından ulaşabilirsiniz.
 • Makalenin tam hali makale@tkbb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yazılacak olan makalenin, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.
 • Eserde alıntı yapılan makaleler, kitaplar ve internet dokümanları makalenin sonunda yer alan kaynakçada APA 2016 formatında açıkça belirtilmelidir. Bu maddedeki usulsüzlükten doğacak kanuni müeyyidelerden yazar/lar sorumludur.
 • Yarışmacıların makaleyi elektronik ortamda göndermeleri yeterlidir. Makalelerin ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Makalenin dipnot ve kaynakça kısımları makalenin en sonunda olmalıdır.

Değerlendirmede Kullanılacak Ölçüler

1 Yazım kurallarına ve dil bilgisine uygunluk
2 Özgün üslup ve üslup birliği
3 Önerilerde üretkenlik
4 Tutarlılık, dayanaklılık
5 Yazının bütünlüğü

 

Ödül

Dereceye giren makaleler için;

 • 1’inciye 5000 TL
 • 2. – 5. 3000 TL

ödül verilecektir. Ayrıca ödüllendirilen makaleler daha sonra Hakemli Dergi formatında basılıp, Katılım Finans dergisi ile dağıtılacaktır.

Makaleler, “makale@tkbb.org.tr” adresine soft copy olarak ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için: www.tkbb.org.tr

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz