Anasayfa Haber Dünyanın Dört Bir Yanından İslami Finans Haberleri

Dünyanın Dört Bir Yanından İslami Finans Haberleri

by

Ahmet Hamza Yıldırım islamiktisadi.net okurları için dünyanın dört bir yanından İslami finans haberlerini çevirdi!

Türkiye’deki İslami Bankaların Pazar Payları 2023’te Daha da Büyüyecek!

Fitch Ratings-Londra/Dubai-24 Mart 2023: Fitch Ratings’in yeni raporuna göre, katılım bankacılığının devlet için stratejik önemi ve Türkiye’nin yakın zamanda yayınladığı Katılım Finansmanı Strateji Belgesi’nde, hükümetin katılım finansmanını Türkiye’de daha geniş bir şekilde büyütme stratejisi, belirtildiği üzere Türk Katılım Bankaları’nın pazar payları daha da büyüyecek.

Segmentin pazar payları son yıllarda, özellikle üç kamu bankasının sektöre girişi ile büyümesi hızla artmıştır. 2022 yılı sonunda Katılım bankaları bankacılık sektörü varlıklarının, finansmanının ve mevduatının sırasıyla %8,3’ünü, %7,6’sını ve %10,1’ini oluşturmaktadır. Hükümetin hedefi, katılım bankalarının 2025 yılına kadar bankacılık sektörü varlıklarının %15’ine ulaşmasıdır. Sınırlı dağıtım kanalları ve düşük kamu bilinci, segmentin beklentilerini kısıtlayabilir.

İslami bankaların kredi profillerine yönelik riskler, diğer faktörlerin yanı sıra politika belirsizliği, yüksek enflasyon, Türkiye’nin dış kırılganlıkları, mevsimsellik riskleri ve inşaat sektörü maruziyeti nedeniyle makro ve piyasa oynaklığına maruz kalma nedeniyle artmaktadır. Seçimlerin ve depremlerin etkilerine ilişkin belirsizlik de aşağı yönlü riskler yaratmaktadır. Bununla birlikte, yüksek nominal finansman büyümesi ve enflasyonist ortamdaki tahsilatlarla desteklenen segment takipteki finansman oranı 2022 sonunda %1,6’ya gerilemiştir.

Türk İslami bankaları büyük ölçüde mevduatla finanse edilmektedir, bu da YP dış borç maruziyetinin oldukça sınırlı olmasıyla sonuçlanmakta ve yeniden finansman risklerini azaltmaktadır. Bununla birlikte, segment mevduat dolarizasyonu yüksektir ve YP likiditesi, hissedar desteği veya uzun süreli piyasa kapanması ile dengelenmediği takdirde, sektör genelindeki mevduat istikrarsızlığı nedeniyle baskı altına girebilir.

Segment kapitalizasyonu, takipteki finansmanların toplam rezervlerinin tam olarak karşılanması ve değer düşüklüğü öncesi kâr tamponları ile desteklenen yeterli düzeydedir. Segment CET1 oranı (2022 sonu: %14,6), alfa faktöründen (kâr payı hesaplarıyla finanse edilen risk ağırlıklı varlıklarda %50 azalma) ve sektör genelinde risk ağırlıklı varlık toleransından kaynaklanan 350bp-400bp artışı (Fitch tahmini) içermektedir. Bununla birlikte, kapitalizasyon makro ve varlık kalitesi risklerine, liranın değer kaybına ve büyümeye duyarlıdır.

***

Kaynak: Fitch Rating

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun