Anasayfa Haber Pakistan Federal Şeriat Mahkemesi Faizi Kaldırması İçin Hükümete Beş Yıl Süre Verdi

Pakistan Federal Şeriat Mahkemesi Faizi Kaldırması İçin Hükümete Beş Yıl Süre Verdi

by

Mahkeme, hükümete gelecekte yerli veya yabancı kaynaklardan borç alırken Şeriat uyumlu kuralları benimsemesini öneriyor.

İSLAMABAD: Dava 20 yıl askıda kaldıktan sonra, Federal Şeriat Mahkemesi (FSC) nihayet İslamın emirlerine, Kuran-ı Kerim ve Sünnete göre faiz yasağının tüm şekil ve tezahürlerinde mutlak olduğunu duyurdu. FSC bu nedenle, faizin beş yıl içinde ülkede kullanımdan kaldırılması için emir verdi.

298 sayfalık bir kararda, Kararımızın tamamen uygulanması ve Pakistan ekonomisini adil, varlığa dayalı, risk paylaşımı ve faiz ücreti ekonomisine dönüştürmek için beş yılın makul bir süre olduğu görüşündeyiz ifadesi Danıştay Başkanı Dr. Syed Muhammed Anwer tarafından ve diğer iki yargıç tarafından onaylanmıştır. Bu nedenle, Pakistandan faizin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili kararın yürürlüğe gireceği tarih olarak 31 Aralık 2027yi belirteceğiz dedi.

FSC Danıştay Başkanı Muhammed Noor Meskanzai liderliğindeki üç yargıçtan oluşan bir heyet konuyu dinledi. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, farklı bankaların yakında FSC kararına itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Maliye Bakanı Miftah İsmail, Twitterdan faiz davasında FSC kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Hükümet ve SBP [Pakistan Devlet Bankası] bu önemli kararı dikkatle inceleyecek ve ardından FSCden bu kararı uygulamak için gerekli süreç, adım ve zaman çerçevesi hakkında rehberlik ve açıklama talebinde bulunacaktır dedi.

1999 yılının başlarında, karara karşı yapılan temyiz başvurusunu dinlerken, Yüksek Mahkemenin Şeriat Temyiz Kurulu, FSCnin kararını onadı ve o dönemin hükümetineülkenin tüm bankacılık yasalarını ve faizi yasaklayan diğer yasaları değiştirmesi için iki yıl süre vermişti. Ancak daha sonra, hükümet ve bazı bankalar, faiz karşıtı karara karşı Danıştay Başkanı Şeyh Riaz başkanlığındaki Yüksek Mahkeme heyeti önünde bir inceleme başlattı. Mahkeme heyeti, konuyu yeniden gözden geçirmesi için davayı 2002 yılında FSCye geri gönderdi. Şimdi FSC nihai kararını verirken, faiz yasağının İslam iktisadı sisteminin temel yapı taşı olduğunu gözlemledi. Bu nedenle, borçludan anapara üzerinden herhangi bir ek tutar çeken bütün kredilerin faizolduğuna karar verilmiştir. Dolayısıyla en az oranda faiziçeren herhangi bir işlem de yasaklanmış olan faizkategorisine girmektedir. Ayrıca gerek bankacılık işlemlerinde gerekse özel işlemlerde geçerli olan tüm faiz türleri, faizkapsamına girmektedir.

FSC ayrıca, yerli veya yabancı kaynaklardan elde edilen devlet borçlanmalarında öngörülen herhangi bir çıkarın faiz olduğunu, Kuran ve Sünnet tarafından açıkça yasaklandığını belirtti. Bu nedenle hükümet, gelecekte ya iç ya da dış kaynaklardan borç alırken şeriata uygun yöntemleri benimsemeye yönlendiriliyor. FSC, bunun için Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarının şeriat uyumlu ve faiz içermeyen finansman yöntemlerini kullanma konusundaki yapıcı, teşvik edici ve olumlu yaklaşımına atıfta bulunmak istediğini belirtti ve “Ayrıca, burada önümüze gelen bazı beyanlara göre Çin Halk Cumhuriyetinin de CPEC projeleri için İslami finansman yöntemini kullanmaya istekli olduğunu söylemek de önemlidir. İslam Kalkınma Bankası ve bazı İslam ülkeleri ile iş yaparken zaten faizsiz Şeriat uyumlu finansman yöntemini kullandığımızı söylemeye de gerek yokşeklinde devam etti. Mahkeme, faizsiz bankacılığın sadece Pakistanda değil, tüm İslam dünyasında ve hatta dünya çapında hızla yayılmasının ve katlanarak büyümesinin bir gerçek olduğunu da kaydetti.

FSC’ye göre,faizsiz bir bankacılık sisteminin sadece uygulanabilir değil, aynı zamanda mümkün olduğunu da ortaya koymaktadır.” Dolayısıyla FSC gerçeklere dayanan bu arka planda, faizsiz bankacılığın getirilmesinin Pakistanın genel ekonomik sistemi üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğine dair federal hükümet tarafından gösterilen endişelere katılmamaktadır. Mahkeme ayrıca, Pakistanda faizsiz bankacılığı benimsemek için SBP tarafından desteklenen yasal çerçevenin halihazırda mevcut olduğunu ve buna ek olarak Bankacılık Şirketleri Yönetmeliği, 1962 Bölüm 25 (2) (b) ve Bölüm 1956 Pakistan Devlet Bankası Yasasının 22sinin, faizin ekonomiden tamamen çıkarılmasının yolunu açtığını belirtmiştir. Pakistan gibi bir İslam devletinin temel hedeflerinden biri, sömürü ve spekülasyonlardan uzak adil bir ekonomik sisteme sahip olmaktır. İslam iktisadı sistemi, eşitlikçi, varlığa ve risk paylaşımına dayalı bir ekonomik sistemdir. Bu sistem toplumda para dolaşımını teşvik eder.Mahkeme, İslam iktisadı sisteminin, servetin birkaç elde biriktirilmesini şiddetle kabul etmediğini de kaydetmiştir. İslam iktisadı ve finans sistemi, faizi yasaklayan gerçek ekonomik faaliyetlere dayanmaktadır.

Banka faizi anlamında faiz kelimesini içeren, karşı karşıya olduğumuz tüm kanunların ve hükümlerin faiz olduğu, dolayısıyla haram olduğu ve faize ilave olarak herhangi bir ilave ödemenin yasak olduğu kanaatindeyiz. Bu tutar üzerinden faiz olarak kabul edilen ve hesaplanan gecikme nedeniyle ödenmesi gereken ödeme de faiz kategorisine girdiğinden, Kuran ve Sünnette belirtilen esaslara göre İslamın emirlerine aykırı davranmak yasaktır. Gerek bankacılık işlemlerinde gerekse özel işlemlerde geçerli olan tüm faiz biçimleri, faizin tanımına girmektedir. Bu nedenle hükümet, ihtilaflı her bir kanunu inceledikten sonra tarafımızca kararlaştırıldığı üzere, bu anlamda ihtilaflı kanun hükümlerinde kullanıldığı her yerde faiz kelimesini silmeye yönlendirilmektedir.

FSC, federal ve eyalet hükümetlerine, 31 Aralık 2027 tarihine kadar söz konusu yasaları ve hükümlerini İslamın emirlerine uygun hale getirmek için gerekli yasal değişiklikleri tamamlamakla görevlendirildiğini kaydetti. FSC ayrıca “Hukuk, evrensel bir ilke olmasına rağmen, geriye dönük olarak ancak olası herhangi bir belirsizliği önlemek için yürürlüğe girmektedir. Bu tür yasaların ileriye dönük olarak yürürlüğe gireceğini kategorik olarak açıkça belirttik şeklinde devam etti.

Bu, parlamentoya herhangi bir hükümetin işleyişini denetleme yetkisi veren Politika İlkelerine uyulmasını ve uygulanmasını sağlamak için yerleşik bir Anayasal mekanizmadır, bu anayasal göreve uyulmuş ve bunlara uyulmuş olsaydı, politikamızda birçok şey farklı olurdu vefaiz Anayasanın 38 (f) maddesine uygun olarak Pakistandan çok daha önce elimine edilmiş olurdu. Bu nedenle, Anayasanın 29 (3) maddesi bize, faizin kademeli ve istikrarlı bir şekilde ülkeden tamamen ortadan kaldırılması hedefine ulaşılmasını sağlamanın anayasal yolunu göstermektedir. Bu nedenle, biz Madde 29 (3)e güveniyoruz. Kararımızın tam olarak uygulanmasını sağlamak için Anayasaya ihtiyacımız var.

Hukuk uzmanı Avukat Hafız Ahsaan Ahmad Khokhar, Riba kararının verilmesi hakkında şunları söylüyor: Herhangi bir kanunun veya kanun hükmünün Kuran-ı Kerimde ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetinde belirtildiği gibi İslamın emirlerine aykırı olup olmadığı sorularını incelemek ve karara bağlamak için olağanüstü yetki ve yargı yetkisine sahipti. FSCnin bu kararı, faiz yasağının İslam iktisadısisteminin temel yapı taşı olmasını, faizi kolaylaştıran 1839 Faiz Yasasının tüm hükümlerinin yasa dışı kalmasını ve sonuç olarak yürürlükteki faizin geçerli olduğunu beyan etmek için geçerli anayasal yetkiye sahip olmasını içermektedir. Pakistanda faize dayalı bankacılık sistemi şeriata karşıydı.Ahmad Khokhar ayrıca FSCnin mevcut dönüm noktası kararıyla hükümete verdiği talimatların doğası gereği bağlayıcı olduğunu da ekledi. Bu nedenle, federal hükümet ve ilgili tüm birimler, kararı lafzı ve ruhuyla uygulamak ve Pakistandaki tüm krediler kategorisinin faizsiz bir şekilde çalışması gereken çok net ve ileriye dönük bir strateji ile tüm paydaşların koordinasyonu ile şimdi derhal adım atmak için yasal olarak yükümlüdür. Kıdemli avukat ayrıca bunun FSCnin faiz konusundaki ikinci kararı olduğunu söyledi.

Daha da önemlisi, FSCnin mevcut kararı, Yargıtayın tutuklama kararı uyarınca ilan edildi ve kararda daha önce bahsi geçen bün noktaları ele aldı. Bu nedenle, FSC Yüksek Mahkemeye yeniden temyiz başvurusunda bulunursa, federal hükümetin başarılı olması için şansı sınırlı olacaktır. Özellikle, FSCnin mevcut kararın uygulanması yukarıdakilere ek olarak, federal hükümete ve ilgili bölümlere Aralık 2027ye kadar çok makul bir ek süre verdi. Ayrıca daha önceki FSCnin 1991de faize izin veren yasaları İslama aykırı ilan edildiği ve 30 Haziran 1992ye kadar uygulama zamanını verildiği hatırlatıldı. Mahkemenin kararı yaklaşık olarak 1.100 sayfadan oluşuyordu. Federal hükümet ve bazı bankalar, Yargıtayın Şeriat Temyiz Kurulunda bu karara karşı 67 temyiz başvurusunda bulundu.

Hukuk uzmanı, daha sonra, faiz davasının, FSCnin yargı yetkisine ilişkin belirli birkaç noktaya ve federal hükümetin faizin tanımı ve faiz ile ilgili yorumlara ilişkin gözlemlerinin ortaya koyulduğu yargının pratikteki uygulamalarındakiengellere dayanarak konuyu yeniden belirlemek için Yüksek Mahkeme tarafından FSCye geri gönderildiğini söyledi. Aralık 1999 tarihli karar, faizin hukuki ve ahlaki yönlerini, enflasyonu ve modern zamanın endekslenmesini ve kayıt düzeyinde birtakım hatalar içeriyordu.

Ayşenur Topal islamiktisadi.net okurları için çevirdi.

Kaynak: Tribune

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun