Anasayfa Rapor “Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansı Alanında Üniversite-Sektör İş Birliği: Tespitler, Sorunlar ve Öneriler” Raporu Yayımlandı!

“Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansı Alanında Üniversite-Sektör İş Birliği: Tespitler, Sorunlar ve Öneriler” Raporu Yayımlandı!

by

“Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansı Alanında Üniversite-Sektör İş Birliği: Tespitler, Sorunlar ve Öneriler” raporu yayımlandı

İslam iktisadı ve finansı alanında eğitim veren akademik alan ile bu alanın çalışma sahası olarak kabul edilen katılım bankacılığı ve katılım sigorta şirketlerinin yer aldığı sektör arasında karşılıklı beklentiler ve sorunlar bulunmaktadır. Hem akademik hem de sektörel anlamda ilerleme kaydedilebilmesi için bu sorunların giderilmesi ve beklentilerin çözüme kavuşturulması önemlidir. Bu bağlamda mevcut çalışma, üniversitelerin sektörden beklentileri ile sektörün üniversitelerden beklentilerini ortaya koymakta ve bu hususta çözüm önerileri sunmaktadır. Üniversite ve sektör arasında karşılıklı faydaya dayalı ilişkinin kurulabilmesi için yakın iş birliği gerekmektedir.
Yazarlar Hakkında
Merve Soylu
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans bölümünden 2020 yılında mezun olmuştur. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans alanında yeni dijital dönüşüm içerisindeki finteklerin metafiziksel arka planın İslami finteklerden farklılığı ve bu farklılığın ne tür bir eklektik kurumsal ve sosyolojik dönüşümler ortaya çıkaracağını iktisat felsefesi bağlamında çalışarak yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2021 yılından itibaren İKAM’da araştırmacı olarak çalışmaktadır.
Sümeyra Aydın
On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2016 yılında mezun olmuştur. İslam’da borçlanma ve karz-ı hasen alanında yazdığı tezle aynı üniversitede İslam Hukuku alanında 2020 yılında yüksek lisansını tamamlayan Aydın, 2020 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı alanında doktora öğrenimine hâlen devam etmektedir. 2021 yılında İKAM’da araştırmacı stajyer olarak çalışmaya başlamıştır.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun