Anasayfa Röportaj Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Bölüm Başkanı Hakan Aslan Bölüm Hakkında Merak Edilenleri Cevaplıyor

Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Bölüm Başkanı Hakan Aslan Bölüm Hakkında Merak Edilenleri Cevaplıyor

by

YKS 2021 üniversite sınav sonuçları açıklandı ve yüzbinlerce öğrenci tercih heyecanı yaşamaya başladı.  5-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak tercih döneminde öğrenciler gidebilecekleri üniversite ve bölümleri araştırıyorlar.  Biz de okurlarımız için İslam Ekonomisi ve Finansı bölümü ile ilgili önemli soruları Hakan Aslan’a sorduk.   Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı ve İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürü olarak görev yapmaktadır. Başlıca çalışma alanları İslami Sigortacılık, İslami Finans ve İslami Sermaye Piyasaları’dır.

Sakarya Üniversitesi’nde Kurulan İslam İktisadı ve Finans Bölümü İlk Öğrencilerini Bu Sene Alıyor

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde açılan İslam İktisadı ve Finans bölümü devlet üniversiteleri arasında bu alanda açılmış ilk lisans bölümü olma özelliğini taşıyor. Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurulan İslam İktisadı ve Finans bölümü ile hem katılım finans sektörünün hem de akademinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.  İslam İktisadı ve Finans Bölümü mezunlarının katılım bankalarında, katılım sigortacılığı şirketlerinde ve tasarrufa dayalı faizsiz finans hizmeti veren şirketlerdeki iş gücü talebini karşılaması hedefleniyor. İslam İktisadı ve Finans bölümünden mezun olacak öğrenciler, katılım bankacılığı, katılım sigortacılığı, tasarrufa dayalı faizsiz finans kurumları, danışma kurullarının sekreterliği, faizsiz portföy şirketleri, faizsiz finans ilkelerine sahip yayınevleri, dernek ve mesleki birlikler ve Ekonomi Reform Eylem Planı ile gerçekleştirilecek olan gelişmelerle birlikte, İslam İktisadı ve Finans bölümü mezunlarının istihdam olanakları da artmış olacak.

 

 

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İslam İktisadı ve Finansı Bölüm Başkanı Hakan Aslan

Ekonomi ve finans alanında İslam ahlak düşüncesi ve hukuku perspektifinden teori gelişimine ve ahlak temelli özgün bir ekonomik düzen ve finansal sistemin teşekkülüne katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

İslam İktisadı ve Finans Bölümü Nedir?

 Bu bölüm altında yürütülen eğitim programının amacı, hem yeterli düzeyde ekonomi ve finans hem de İslam düşünce nosyonuna sahip olan, İslam düşünce perspektifinden ekonomi bilimine ve ekonomik düzene yeni bir bakış açısı sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Bu bölümde yetişip mezun olacaklar İslam ekonomisi ve finansı alanına teorik düzeyde araştırmacı ve uzman olarak veya İslami finans sektörüne insan kaynağı olarak katkı sağlayacaktır. Bu şekilde insan odaklı ve ahlak temelli özgün bir ekonomik düzen ve finansal sistemin teşekkülüne katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Neden İslam İktisadı ve Finansı?

 İslam Ekonomisi ve Finansının gittikçe artan önemi, ulaştığı ekonomik büyüklük sadece İslam ülkelerinde değil, birçok batı ülkesinde bu alana ilişkin çalışmaların ve uygulamaların artmasına yol açmıştır. Ülkemizde katılım bankalarının yanında artık Batı’da olduğu gibi konvansiyonel bankaların da İslami esaslara göre çalışan bölümler açacak olması veya ürünler sunacak olması da konunun önemini artıran bir diğer unsurdur. Diğer taraftan küresel ekonomik ve finansal krizler, neoklasik iktisat görüşüne dayanan söylem ve uygulamalara alternatif arayışını derinden hissettirmektedir. Bu bölüm de bu arayışa İslam iktisadı perspektifinden alternatif görüşlerin, akademik çalışmaların ve uygulamaların öğrenilip öğretildiği ve yeni çözüm önerilerinin sunulduğu özgün bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Bölümün Çıktıları Nelerdir?

Ekonomi ve finans alanında İslam ahlak düşüncesi ve hukuku perspektifinden teori gelişimine ve ahlak temelli özgün bir ekonomik düzen ve finansal sistemin teşekkülüne katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bölümün Kariyer ve İstihdam Olanakları Nelerdir?

İslam İktisadı ve Finans lisans programında alınan eğitim ile mevcut katılım finans uygulamalarının geliştirilmesi ve sektör ile politika yapıcıların ihtiyaç duyduğu insan kaynağına önemli bir katkı sağlanacaktır. Özellikle İslami finans alanının ülkemizdeki temel uygulayıcıları olan katılım bankalarının istihdam edeceği personelin önemli bir kısmının bu programdan mezun öğrencilerden olması hedeflenmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler katılım bankaları, katılım sigorta ve emeklilik şirketleri, tasarrufa dayalı faizsiz finans kurumları ve İslami finans teknolojileri geliştiren kurumlarda istihdam edilme imkanlarına sahiptir. Katılım finans ekosistemi her geçen gün ülkemizde hızla büyümekte ve bu alan mezunlarının istihdam imkanları artmaktadır. Örneğim katılım sigortacılığı sektöründe bu bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesine ilişkin kurallar bulunmakta ve İslam iktisadı ve finans bölümü mezunları sektörde zorunlu tutulan sertifika eğitimi ve sınavlarından muaf tutulmaktadır. Sektördeki istihdam alanlarına ilave olarak bölümümüzden mezun olan öğrenciler Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının kamu sınavlarıyla girebildiği bütün istihdam olanaklarına giriş hakkına sahiptir.

Bölümde Yabancı Dil Öğrenme İmkânı Var Mı?

Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans bölümüne başlayacak öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce veya Arapça hazırlık okuma fırsatına sahiptirler. Diledikleri dili tercih ederek bir yıl dil eğitimi görebilirler. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde ana dili İngilizce ve/veya Arapça olan İslam Ekonomisi ve Finansı alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerimiz bulunmaktadır. Sakarya Üniversitesi İSEFAM olarak lisans ve lisansüstü öğrencileri tek çatıda bir araya getirerek pratiğe yönelik İngilizce ve Arapça konuşma kulüplerimiz olacaktır.

Çift Anadal İmkânı Var Mı? 

Sakarya Üniversitesi Çift Anadal Programı (ÇAP) açısından oldukça geniş imkanlara sahiptir. Üniversitemiz bu konuda tüm bölümleri teşvik etmektedir. Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans öğrencileri için sekiz farklı bölüm ile ÇAP protokolleri gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağladığı takdirde Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde İktisat, Maliye, Ekonometri ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinde; İşletme Fakültesi’ bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Finansman, İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde; İlahiyat Fakültesi’nde de İlahiyat bölümü ile ÇAP imkanına sahiptir. Öğrencilerimizin kariyer planlarına göre ilgili oldukları bölümlerde ÇAP yapmalarını teşvik ediyoruz. Örneğin katılım uyum birimi gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz İlahiyat bölümünde ÇAP yapmaları kendileri için faydalı olacaktır.

Burs İmkânı Var Mı? 

YKS 2021 yılı tercihlerinde Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans bölümünü ilk 5 tercihinde yer veren ve başarı sıralamasında ilk 10’da yer alan öğrencilere sektör desteğiyle 4 yıl boyunca aylık 750 TL burs desteği sağlayacağız. Öğrencilerimiz bununla birlikte diğer kamu veya özel kurumlara da burs için başvurabilirler.

 

Üniversitenin İmkanları Neler? 

 Sakarya Üniversitesi İstanbul’a yakın ama İstanbul’un karmaşasından uzak, rahat, dingin ve tam bir öğrenci atmosferinde eğitim imkânlarına sahiptir.

Sakarya Üniversitesi olarak Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Sapanca Gölü manzaralı yemyeşil kampüsümüzde yaşayan kampüs anlayışı ile 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hemen hemen tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir kampüsümüz mevcuttur. Öğrenciler, ders dışı boş zamanlarını ister kütüphanede kitap ve çevrimiçi (online) kaynaklara zaman sınırlaması olmadan ulaşarak, ister kampüs içerisinde yer alan kafe, restoran vb. sosyal imkanlardan faydalanarak geçirebilirler. Sakarya Üniversitesi İstanbul’a yakın ama İstanbul’un karmaşasından uzak, rahat, dingin ve tam bir öğrenci atmosferinde eğitim imkânlarına sahiptir.  Sakarya Üniversitesi, Türkiye’de Erasmus öğrenci değişim programlarına en fazla bütçe ayıran üniversitelerden birisi olmanın yanı sıra, bu sayede ikili anlaşmalar çerçevesinde yurtdışına en fazla öğrenci gönderen üçüncü üniversite durumundadır. Erasmus ve Mevlana öğrenci değişim programları çerçevesinde 40 ülkede, 240 üniversite ile anlaşması bulunuyor.  Üniversitemizin bu imkanlarının yanı sora İslam Ekonomisi ve Finansı alanında ise bünyesinde bulunan araştırma merkezi ile öğrencilere çeşitli akademik gelişim imkanları sunmaktadır. İslam İktisadı ve Finansı alanında İSEFAM bünyesinde sınav dönemleri hariç haftada birkaç faaliyet yapılmaktadır. Ayrıca İSEFAM faaliyetleri ile desteklenecek olan İslam İktisadı ve Finans bölümü öğrencileri ulusal ve uluslararası network oluşturma konusunda da avantajlı olacaktır.

Akademik Kariyer Mümkün Mü? 

İslam iktisadı ve finans alanı Türkiye’de son zamanlarda ciddi bir gelişim göstermiş ve çeşitli üniversitelerde bu alanda yüksek lisans ve doktora imkanları artmıştır. Buna bağlı olarak da akademisyen ihtiyacının artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla ülkemizde bu alanın yeni olmasını da dikkate aldığımızda akademik olarak kariyer yapmak mümkündür diyebiliriz. Her geçen gün bu alanda uzman akademisyen ihtiyacı artmaktadır.

Bölümün kısa tanıtım videosunu da şuradan izleyebilirsiniz.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun