Anasayfa Etkinlik “ICISEF 2021” 21- 24 Eylül’de Sakarya’da!

“ICISEF 2021” 21- 24 Eylül’de Sakarya’da!

by

ICISEF, 21- 24 Eylül 2021 tarihlerinde Sakarya’da “İslam Ekonomisi ve Finansının Kalkınmadaki Rolünü Yeniden Düşünmek: Yeni Ufuklar” başlıklı kongre  gerçekleştirecek.

ICISEF 2021, İslam Ekonomisi ve Finansının Kalkınmadaki Rolü: Yeni Ufuklar başlıklı kongre etrafında İslam iktisadı alanında çalışan önemli akademisyen ve araştırmacıları görüş ve tecrübelerini paylaşmak üzere bir araya getirmeyi hedefliyor ve bu alanın ilgililerini kongreye çalışmalarıyla katkı sunmaya davet ediyor.

İslam Ekonomisi ve Finansının Kalkınmadaki Rolünü Yeniden Düşünmek: Yeni Ufuklar

İslam ekonomisi ve finansı insanın maslahatını bir amaç olarak ön planda görür. Bu yönüyle konvansiyonel iktisattan ayrılır. Müslüman ülkelerdeki insani ve sosyal kalkınma ihtiyacı göz önüne alındığında, İslam ekonomisi ve finansına kaynakları bu tür amaçlar için harekete geçirmek açısından önemli bir görev düşmektedir. Bundan ötürü İslam ekonomisi ve finansı bağlamında kalkınma sorunları üzerine yapılacak araştırmaları genişletmek hayli önem  arzetmektedir. Geniş anlamda insan refahı ve sosyal refah kapsamında, küresel gelişmeler karşısında İslam ekonomisi ve finansı alanında araştırma gerektiren aşağıdaki konular gündeme gelmiştir: İnsan güvenliği, yoksulluk, eşitsizlik, eğitim, sağlık ve beslenme, gıda güvenliği, su, sağlık önlemleri ve hijyen, kentsel dönüşüm, ekonomik güçlenme, finansal erişebilirlik, borçluluğun önlenmesi, cinsiyet, enerji, iklim değişikliği, savaş, kurumsal gelişim, iyi yönetim, barış, sosyal ağlar, emek ve göç, mikro ve makro kalkınma politikaları, makroekonomik istikrar, ticaret ve refahı sağlamak amacıyla para yönetimi. Ekonomi ile İslam ekonomisinin gelişimsel rolü ve İslami finansa atfedilen rol ve görevlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Kongrede bu kapsamdaki bildirilerin ve aşağıdaki alt temaların tartışılması hedeflenmektedir:

  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İslami Finans

  • Ekonomik Kalkınma ve İslami Finans

  • Krizlerin İslam Ekonomisi ve Finansına Etkileri ve İslam Ekonomisi ve Finansının Tepkileri

  • İslam Ekonomisi ve Finansı Bağlamında İnsan Güvenliği

  • Yeni Ufuklar: Teknolojik İnovasyon/Fintech’ler ve Sürdürülebilir Kalkınma

  • İslam İktisadı Teorisinde Yeni Ufuklar

ICISEF 2021’in Kapsamı

Yukarıdaki ana tema ve alt temalar tercih sebebi olmakla birlikte kongreye kabul edilecek tebliğler bunlarla sınırlı değildir. İslam ekonomisi ve finansı alanına ait konulara dair çalışmalar da kongreye kabul edilebilir.

Özet Gönderimi

Konunun kısa bir arka planını, makalenin amaçlarını ve araştırma sorularını, metodolojiyi, geliştirilen kavramları (kavramsal makaleler için) ve bulguları veya beklenenleri içeren (ampirik makaleler için) 750 – 1000 kelimelik genişletilmiş bir özet 10 Ağustos 2021’e kadar sunulmalıdır.

Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2021

Kabul Edilen Başvuruların İlanı: 1 Eylül 2021

Tam Metin Gönderimi: 15 Eylül 2021

Başvuru Platformu: Başvurular www.icisef.com/registration adresinden alınacaktır.

Organizatörler: ICISEF 2021 Sakarya Üniversitesi tarafından İngiltere Durham Üniversitesi ve Malezya INCEIF işbirliği ile düzenlenmektedir.

Kongre Başkanları

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan Müdür

İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) – Sakarya Üniversitesi, Turkey

Prof. Dr. Mehmet Asutay Orta Doğu ve İslami Politik Ekonomi ve Finans Profesörü

Durham İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi Direktörü – Durham Üniversitesi İşletme Fakültesi, İngiltere

Doç. Dr. Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasid

Dekan Yardımcısı, School of Graduate & Professional Studies (Sgps) – INCEIF, Malezya

İletişim

Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü,

İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 54050, Serdivan/Sakarya, Türkiye

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun