Anasayfa Rapor İİT İşgücü Piyasası Raporu

İİT İşgücü Piyasası Raporu

by

Dünyadaki birçok ülkede yaygın bir yoksulluk ve artan eşitsizlik var. Bu, en yoksun nüfusun zorluklarını ele almak için daha kapsayıcı büyüme stratejileri gerektirir. Bu tür dezavantajlı grupları desteklemenin etkili bir yolu, ekonomik faaliyete katılımlarını destekleyerek kendi gelirlerini elde etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, kapsayıcı büyüme stratejileri, işgücüne katılım oranını artırmayı ve böylece ülkedeki ekonomik hareketsizliğin kapsamını azaltmayı amaçlayan ihtiyatlı işgücü piyasası politikalarını içermelidir.

Bu bağlamda, SESRIC düzenli olarak İİT İşgücü Piyasası Raporları hazırlar ve Çalışma Bakanları İslam Konferansları sırasında temel bulguları sunar. Raporlar, İİT ülkelerindeki işgücü piyasasının mevcut durumunu analiz etmekte ve işgücü piyasası politikasının bazı önemli yönlerini ve gelişmeleri tartışmaktadır. Bunlar, işgücü hareketsizliği sorununu ve özel hedef gruplar için ekonomik faaliyeti teşvik eden politikaları, genç işsizliğini, sosyal korumayı ve iş sağlığı ve güvenliğini içeriyordu. Bu nedenle Rapor, İİT ülkelerinin işgücü ve istihdam alanındaki mevcut durumu ve zorlukları hakkındaki görüşmelere önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

SESRIC, 5. İslami Çalışma Bakanları Konferansı (ICLM) için teknik bir arka plan belgesi olarak İİT İşgücü Piyasası Raporu 2020’yi hazırladı . Rapor, işgücü piyasasının durumunu analiz etmekte ve işgücü piyasası politikasının bazı önemli yönlerini ve İİT ülkelerindeki gelişmeleri tartışmaktadır. Bu raporun 2020 baskısı, İİT ülkelerindeki işgücü piyasasının mevcut durumu hakkında bir güncelleme ve temel performans göstergelerine ve anket yanıtlarına dayalı olarak İİT İşgücü Piyasası Stratejisi 2025’in uygulanmasına yönelik ilerleme hakkında kısa bir değerlendirme sunmaktadır. Rapor ayrıca stratejinin uygulanmasına ilişkin seçilmiş en iyi uygulamaları da içerir.

Raporun ana bulgularına göre, İİT ülkeleri 2010’da %18,3 olan dünya toplam iş gücü içindeki paylarını sürekli olarak 2019’da %20,3’e çıkardılar. Ancak, işgücü için insana yakışır iş olanakları sağlamada önemli zorluklar var. Toplam işsizlik oranı, İİT ülkelerinde ortalama %6,7, İİT dışı gelişmekte olan ülkelerde% 5,1 ve gelişmiş ülkelerde %4,8’dir. Genç nüfus, işgücü piyasalarında belirli zorluklarla karşı karşıyadır. 2019 itibarıyla İİT ülkelerindeki genç işsizliğinin %14,5’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, İİT ülkelerinde gençlerin %25,8’inin istihdam, eğitim veya öğretim (NEET) statüsünde olmadığı tahmin edilmektedir.

Genel olarak rapor, işgücüne katılım oranının, istihdamın nüfusa oranının, yüksek öğrenimli işgücünün payının daha düşük olduğunu, ancak kadın işsizlik oranının, savunmasız istihdamın payının, tarımdaki istihdamın payının, hareketsizlik oranının ve payının daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. İİT ülkelerinde işgücü ilköğretiminin diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir. Öte yandan, İİT üyesi ülkeler de, savunmasız istihdam ve çalışan yoksulların payları dönem boyunca sırasıyla %55.1’den %50.7’ye ve %41.8’den % 30.6’ya düştüğü için işgücü piyasalarının işleyişinde önemli iyileşmelere tanık oldular. 2010-2019. Ancak, Devam eden COVID-19 salgınının, İİT üye ülkelerindeki işgücü piyasası durumunu iyileştirmeye yönelik güçlükle elde edilen kazanımları tehlikeye atması ve politika yapıcıları daha zorlu bir duruma sokması bekleniyor. 2020 yılı sonuna kadar İİT ülkelerinde ilave 8 milyon kişinin işini kaybedebileceği tahmin edilmektedir.

Rapor ayrıca, SESRIC tarafından yürütülen bir anketin sonuçlarına dayalı olarak İİT İşgücü Piyasası Stratejisi 2025’in uygulanmasının ayrıntılı bir analizini sunmaktadır. Temel performans göstergelerinin (KPI) değerlendirilmesi, çalışma yoksulluğu oranının düşürülmesi, üretkenlik ve beceri seviyelerinin iyileştirilmesi, işgücü piyasasına katılım göstergeleri, işsizlik, genç işsizliği ve işgücü piyasasına katılımdaki cinsiyet farkının azaltılmasında bir miktar ilerleme kaydedildiğini ortaya koymaktadır. geliştirilebilir. 20 İİT ülkesinden SESRIC anketine verilen yanıtlara göre, strateji belgesinde önerilen tüm eylemlerin % 32’si tamamlanmış, % 38’i başlatılmış ancak tamamlanmamıştır ve % 30’u henüz başlatılmamıştır.

Raporun sonunda, İİT İşgücü Piyasası Stratejisinin farklı tematik alanlarında İİT içi işbirliğini geliştirmek ve bazı ortak işgücü piyasası zorluklarının ele alınmasında İİT üyesi ülkeler arasında bilgi ve uzmanlık alışverişini kolaylaştırmak için en iyi uygulamalara ilişkin bir bölüm yer almaktadır. Bu baskı, Azerbaycan, Kamerun, Cibuti, Malezya, Nijerya, Filistin, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere 9 İİT üye ülkesinden en iyi uygulamalar ve öğrenilen dersler hakkında 17 vaka çalışmasını içermektedir.

 

Raporu Okumak için tıklayınız. 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun