Anasayfa Rapor IsDB 2020-2025 İklim Eylem Planı

IsDB 2020-2025 İklim Eylem Planı

by

Şubat 2019’da, IsDB İcra Direktörleri Kurulu, daha iyi ve daha güvenli bir gezegen için sürdürülebilir kalkınma zorunluluklarını arttırmak hedefiyle IsDB İklim Değişikliği Politikasını (CCP) onayladı. CCP’nin  iklim eylem planının stratejik sütunları Banka’nın operasyonlarında iklim eylemini yaygınlaştırmayı, iklim değişikliğine dayanıklılığı teşvik etmeyi, yeşil ekonomiye geçiş ve Banka’nın iklim ve kalkınma hedeflerine ulaşmak için kaynaklardan gerekli ve verimli şekilde faydalanmasını gerekliliği üzerine kuruludur.

Bu politikanın hedeflerine ulaşmak için şunlara sahip olmak gerekli olacaktır:

(i) Banka içinde ve Üye Ülkelerdeki (MCs) kilit paydaşlar arasında arasındaki kapasite artışı

(ii) İklimle ilgili finansman fırsatlarından oluşan geniş imkanları elde etme yollarının oluşması

(iii) ek kaynakları harekete geçirmek ve imtiyazlı finansman kaynaklarına (iklim finansmanı dahil) erişmek yeteneğine sahip olma

(iv) bu tür hizmetler için MCs’den taleplerinin artması

IsDB iklim Eylem Planı, CCP’nin hedefine ulaşmak için gerekli koşulları karşılamaktadır.  İklim Eylem Planı 2020’den 2025’e kadar uygulanacak; bu çalışma IsDB’nin daha dayanıklı ve sürdürülebilir ekonomilere geçişte MCs’leri desteklemek için operasyonlarını ve ticari faaliyetlerini uyumlu hale getirme planını ana hatlarıyla belirtmektedir.  Bu iklim Eylem Planı, ÇKP sütunları arasındaki sinerjinin genel başarısının önemli bir belirleyicisi olacağını kabul etmektedir.

İklim Eylem Planı uygulama döneminde,
1. Sütun için: IsDB operasyonlarında iklim hususlarını yaygınlaştıran bankalar sistematik olarak faaliyetlerinin içine iklim değişikliği içeren en temel ihtiyaçları (özellikle bina dayanıklılık, sağlam altyapı ve ekonomik büyüme) konusunda sektör analizi ve teşhis sayesinde  iklim sorununa odaklanarak ülkenin finansman ile ve sektör stratejilerine iklim değişikliği risklerini göz önünde bulundurarak iş yapma çabasına yoğunlaşılacaktır.  Benzer şekilde, 2. Sütun için: İklim değişikliğine dayanıklılığı teşvik ederek, bankaların (i) sektörel yaklaşımlar ve müdahaleler (iklim riskleri ve fırsatları) yoluyla MCs’lere dirençlerini artırma ve iklim değişikliği risklerine karşı savunmasızlıklarını azaltma konusundaki yardımını artırılması; (ii) politika düzeyinde yaklaşımlar ve müdahaleler (ulusal olarak belirlenen katkılar, ulusal olarak uygun iklim sorununu azaltma yöntemleri); ve (iii) teknik yardım ve Ters Bağlantı programları gibi adaptasyon ve esnekliğe göre uyarlanmış mali destek konularında MCs’lere destek olunacaktır.  Sütun 3 için: Yeşil büyüme ve yeşil ekonomiye geçişi destekleyen IsDB, yeşil ekonomiye geçiş ve politika desteği için ülke düzeyinde yatırımları ve teknik yardımı artırarak MCs’lerin yeşil ekonomik geçişi gerçekleştirmelerine yardımcı olan çabaları artıracaktır. Bu çabalar arasında (i) yenilenebilir enerji; (ii) tüm sektörlerde (örneğin su, imalat, üretim) enerji verimliliğini arttırma; (iii) düşük karbonlu taşıma faaliyetleri; (iv) karbon azaltma etkisi sağlayan iklimsel akıllı tarım uygulamaları; (v) sürdürülebilir ticaret; (vi) temiz / yeşil özel sektör yatırımı; ve (vii) pil veya karbon tutma ve depolama / ayırma gibi tamamlayıcı teknolojilerde yenilikçi teknolojiler geliştirme desteği vardır.  4. Yapısal sütun için: Önümüzdeki beş yıl içinde Banka’nın olağan sermaye kaynaklarından temel finansmanın yanı sıra kaynaklardan yararlanma (i) yenilikçi ürün ve hizmetlerin tasarımı yoluyla iklim değişikliği için ek kaynaklardan yararlanmaya çalışılacaktır; (ii) ülke içi kaynaklar, özel sektör kurumları, hayırsever vakıflar gibi bilanço dışı kaynak seferberliğine gidilecek; ve (iii) özel finansman ve / veya vakıf fonu araçlarının oluşturulması ve yönetilmesi için adımlar atılacaktır.

ISDB CCO ve MCs’yi düşük karbonlu, iklime dayanıklı sürdürülebilir kalkınmada destekleme taahhüdüne uygun olarak, iklim Eylem Planı ayrıca IsDB’nin 2025 yılına kadar toplam yıllık kredilerin %35’ini oluşturan bir iklim finansmanı hedefine nasıl bağlı olduğunu göstermektedir. Bu hedef, MCs’lerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça savunmasız olduğunu kabul ederek, kendi finansmanını giderek artan iddialı iklim değişikliği hedefleriyle proaktif olarak hizalamak için bankayı uzun vadeli bir yörüngeye yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu belge aynı zamanda bankanın iklim değişikliği çabalarının ve finansal akışlarının Paris Anlaşmasının hedeflerine uyumunu ve bağlantılarını da özetlemektedir.

 

Çalışmanın tamamını okumak için tıklayınız. 

 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun