Anasayfa Rapor KATILIM BANKACILIĞI – Kasım 2020 Güncel Görünüm

KATILIM BANKACILIĞI – Kasım 2020 Güncel Görünüm

by

Kasım 2020 Güncel Görünüm

• Bilanço – Eylül 2020: Bankacılık sektörünün Eylül ayı bilançosu açıklandı. Katılım bankalarının Eylül ayı itibarıyla toplam aktifleri 426,3 milyar TL’ye yükseldi. Aktiflerde gerçekleşen yıllık %66 büyümede kur hareketleri önemli bir role sahip. Aynı dönemde toplam özkaynak miktarı ise 26,4 milyar TL olarak kayda geçti. Eylül ayı sonu itibariyle katılım bankalarının bankacılık sektöründen aldığı pay büyüyerek %7,1 oldu.

• Krediler: Ekim sonu itibarıyla katılım bankalarındaki toplam kredi miktarı 228,6 milyar TL seviyesinde. Sektörden alınan pay ise %6,25 düzeyinde. Bu miktarın 148,6 milyar TL’si TL cinsi krediler (%65), 80,0 milyar TL’si ise YP cinsi kredilerden (%35) oluşuyor. Segment olarak baktığımızda ise tüketici kredileri 31,6 milyar TL olurken ticari ve kurumsal krediler ağırlığını artırarak 195,9 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde KOBİ kredileri ise 75,7 milyar TL’ye yükseldi.

• Fon: Ekim sonu itibarıyla katılım bankalarındaki toplam katılım fonu miktarı 332,8 milyar TL seviyesinde. Sektörden alınan pay ise %9,3 oranında. Katılım fonundaki miktarın 109,8 milyar TL’si TP, 223,0 milyar TL’si ise YP cinsi fonlardan oluşuyor. Katılım fonu içerisindeki YP fonların oranının %67 seviyesine yükseldiği görülüyor.

• Sigorta ve BES: Katılım sigortacılığı tarafı Ekim 2020 verilerine göre yıllık %20,1 büyüme kaydetti. Hayat sigortası haricinde katılım sigortacılığın sektörden aldığı pay %5,8 seviyesinde. BES ve OKS tarafında ise faizsiz fonlara duyulan ilgi artıyor. Ekim sonu itibarıyla BES içerisinde faizsiz fonların payı %16,9’a ulaşırken OKS içerisinde bu oran %63,1 seviyesine yükselmiş durumda.

Kaynak: Albaraka Banknot

Raporun Tamamı için tıklayınız. 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz