Anasayfa Haber İslami Finans: Norm ve İstisna Arasında Denge

İslami Finans: Norm ve İstisna Arasında Denge

by

The International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 10-11 Kasım 2020 tarihlerinde 15. Uluslararası Şeriat Akademisyenleri Forumu’nu düzenleyecektir.

ISSF2020’nin teması “İslami Finans: Norm ve İstisna Arasında Denge”. 

Bu konunun temel amacı, İslam hukukunun (el-makāsıdü’ş-şer‘iyye) ruhunu ihmal etmeden Şeriat temeline bağlı kalarak ve fıkhın istisna uygulanması yoluyla İslami finansal işlemleri yöneten temel ilkeleri daha derinlemesine incelemektir. Platform, temel Şeriat ilkeleriyle ilgili parametrelerin ve bunların modern finans ve bankacılık işlemlerinde, özellikle İslami finansın ana sektörlerindeki pratik uygulamalarının (İslami bankacılık, tekafül şirketleri ve İslami sermaye piyasası) üst düzey tartışmasını sağlayacaktır.

Amaç, endüstrinin uygulamalarını çağdaş ihtiyaçları karşılarken İslam hukukunun ruhuna bağlı kalmaya yönlendirmek ve sosyal ve ekonomik zorlukları ele almak için yeniliklere ve yeni girişimlere rehberlik etmektir. Buna ek olarak, bu yılki forum katılımcılara İslami finans endüstrisine rehberlik edecek düzeyde Şeriat temeline bağlılık ile istisnalar fıkhının uygulanmasındaki dengeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu iki günlük forum aşağıdaki yedi oturumdan oluşacak:

İlk oturum: Modern Finansal İşlemlerde ve Ürünlerde İstisnalar Fıkhı Uygulanırken Şeriat Metinlerine Başvurma Temel İlkesi

İkinci oturum: Fayda İlkesi, Şeriat Parametresi, Modern Finans ve Bankacılık İşlemlerinin Pratik Uygulaması;

Üçüncü oturum: Zaruret ve İhtiyaç Prensiplerinin Şeriat Parametreleri ve Modern Finans ve Bankacılık İşlemlerindeki Pratik Uygulamaları

Dördüncü oturum: Bankacılık Ürünlerinin Zaruret, İhtiyaç ve Fayda Prensiplerine Göre Eleştirel Değerlendirilmesi

Beşinci oturum: Zorunlu Ürünlerin ve İşlemlerin Zaruret, İhtiyaç ve Fayda Prensiplerine Göre Eleştirel Değerlendirilmesi

Altıncı oturum: Sermaye Piyasası Ürünlerinin Zaruret, İhtiyaç ve Fayda Prensiplerine Göre Sunumu ve Değerlendirilmesi

Yedinci oturum / Açık diyalog: Modern İslami Finansal İşlemlerde Zaruret, İhtiyaç ve Fayda İlkelerinin Uygulanması için Şeriat Parametrelerine Doğru

Kaynak: ISRA

Bilet satın almak için tıklayınız.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun