Anasayfa Haber İKAM, 8. İslam İktisadı Atölyesini “Kurumlar” Temasıyla Düzenliyor

İKAM, 8. İslam İktisadı Atölyesini “Kurumlar” Temasıyla Düzenliyor

by

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Sakarya Üniversitesi işbirliği ve Albaraka Türk Katılım Bankası sponsorluğunda 16 – 18 Eylül 2020 tarihleri arasında 8. İslam İktisadı Atölyesini düzenliyor. Bu yılki atölyenin başlığı “İslam İktisadı Kurumları” olacak.

Finans kurumlarının içinde bulunduğu kriz, birbiri ardına düşen makroekonomik göstergeler, küresel salgın sonrası belirsizliğini koruyan bir ekonomi, bu durumun olumsuz etkilerinin yansıdığı toplumsal yapı günümüz konjonktüründe çözülmesi gereken meseleler olarak önümüzde durmaktadır. Bu nedenle ekonomik, finansal ve düzenleyici sistemin mevcut yapısı ve politika çerçevesi entelektüel ve politik söylemde en üst düzeyde sorgulanmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, sağlıklı işleyen bir ekonomiye ve bunu inşa eden kurumlara olan ihtiyaç aşikârdır. Dolayısıyla, günümüz toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, İslam tarihinin klasik yapısında gömülü olan teorileri pratiğe taşıyacak kurumlar inşa edilmelidir.

İKAM, bu ihtiyacın farkında olup 8. İslam İktisadı Atölyesi’nin temasını “İslam İktisadının Kurumları” olarak belirlemiştir. Kurumlar, atölye süresince klasik dönem kurumlarından, vakıflara, mikro finanstan, kitlesel fonlama ve finansal teknoloji kurumlarına kadar geniş bir perspektifte ele alınacaktır. Oturumlar süresince dünyanın çeşitli bölgelerinden alanlarında yetkin akademisyenler ve araştırmacılar bildirilerini sunma imkânı bulacak ve İslam iktisadının kurumları farklı perspektifler üzerinden tartışmaya açılacaktır.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz