Anasayfa KitapKitap-Öneri Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri

Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri

by

Hristiyanlığın doğuşundan bu yana vuku bulan en önemli olay ve Batı medeniyetinin modern dünyadaki kültürel baskınlığının nedeni olarak görülen Bilim Devrimi, on altıncı yüzyılda başlamış ve on sekizinci yüzyılın başlarında Isaac Newton ile çağdaşlarının çalışmalarında zirveye ulaşmıştır. Bu, modern bilimin tekniklerinin, önemli ilkelerinin ve dünya görüşünün ilk inşa edilmeye başlandığı bir dönemdir.

Bu çalışma, zamanın hayret verici bilimsel yeniliklerinin yanı sıra, Bilim Devriminin neden o dönemde ve o yerde meydana geldiği hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bilim Devriminin ortaya çıkışını, “Avrupa Rönesansı’nın getirdiği geniş ölçekli değişimlerin vechelerinden biri” şeklinde ele alan bir açıklamayla başlayıp şu hususları da göz önüne bulundurmaktadır:

• Matematikçilerin, basit zanaat icracılığından bilimin entelektüel öncülüğüne yükselişleri

• Deney yönteminin gelişiminde büyünün rolü

• Doğa bilgisinin, insanın içinde bulunduğu koşulları iyileştirmeye yaraması gerektiğine dair inanç

• Modern bilimsel dünya görüşünün ortaya çıkışında dinî inançların önemi

Yazar, genel okuyucuyu da gözeterek, teknik ayrıntılar üzerinde fazla durmamakta; bunun yerine, bilimin şekillenmesinde etkili olan sosyal, kültürel ve entelektüel etkenlere vurgu yapmaktadır. Güncel çalışmaları da dikkate alan Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri, bu önemli tarihsel değişimlerin doğası ve anlamı hakkındaki en son düşünceleri sunmaktadır.

Kaynak: Küre Yayınları

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun