Anasayfa KitapKitap-Öneri Osmanlı’da Modern İktisadın İzinde 2: İlm-i Servet veyahut İlm-i İktisat

Osmanlı’da Modern İktisadın İzinde 2: İlm-i Servet veyahut İlm-i İktisat

by

19. yüzyıldan itibaren Osmanlı iktisat literatüründe serbest ticaret (laissez faire) vurgusu ağırlık kazanmış ve bu vurgu çeşitli yayınlarla desteklenmiştir. Serbest ticaret temelli modern iktisadın içeriğine,  usulüne  ve  uluslararası  ticaret  anlayışına  ilk  ciddi  eleştiri  yüzyılın sonlarında  yayınladığı kitapları ile Akyiğitzade Musa tarafından yapılmıştır.

Akyiğitzade,  getirdiği  eleştiride  Adam  Smith  ve  Jean  Baptiste  Say  çizgisinde  gelişen  iktisadi anlayışın  Osmanlı Devleti için uygun bir model  olmadığı vurgusunu  yapmış ve bu eleştirisini, iktisat tarihinden verdiği müşahhas örneklerle desteklemiştir.
Bu  eserde  Akyiğitzade’nin  İktisad  yahud  İlm-i  Servet:  Âzâdegî-i  Ticaret  ve  Usul-i  Himaye  ve İlm-i Servet veyahud İlm-i İktisad: Kavâ‘id-i Mühimme-i İktisadiyyeyi Hâvîdir  kitaplarının çeviri yazımı  yapılmıştır.  Ayrıca  Akyiğitzade’nin  biyografisi  ile  iktisadi düşüncesindeki  mihenk noktası  olan  himayeciliğin  önemi  ve  serbesti-i  ticaretin  neden  uygun  olmadığı  etrafındaki düşünceleri ele alınmıştır.

Kaynak: Kitap Yurdu

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz