Anasayfa Haber Ekonomik Sorunlara Yeni Arayışlar

Ekonomik Sorunlara Yeni Arayışlar

by

Erdal Tanas Karagöl

Geçen Cumartesi günü İstanbulS. Zaim Üniversitesi’nde “3.Türkiye’nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı” yapıldı.

Artık geleneksel hale gelen bu Çalıştay ’da bir taraftan mevcut ekonomik sorunlar tartışılırken diğer taraftan bu sorunların çözümü için uygulanması gereken alternatif politikalar ve araçlar özellikle de İslam iktisadının çözüm önerileri akademisyenler tarafından detaylıca tartışıldı.

Bu Çalıştay ’da tartışılan önemli konular arasında Türkiye ekonomisinde enflasyon ve sürdürülebilir büyüme, Türkiye’de katılım bankacılığı ve yeni modeller, merkez bankalarının katılım bankaları üzerindeki etkileri ve Türkiye ekonomisi için İslami finansta politika önerileri gibi başlıklar yer alıyordu.

Şunu belirtmek gerekir ki İstanbulS. Zaim Üniversitesi hem İslam iktisadı ile ilgili yaptığı çalışmalar hem de İslam iktisadı alanında akademik çalışma yapmak isteyen genç akademisyenler için oldukça önemli bir merkez.

MEVCUT EKONOMİK SORUNLAR VE TARTIŞMALAR

Bu Çalıştay’da yukarıda da belirtiğim gibi mevcut ekonomik sorunlar ve İslam iktisadının çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştay ’da öne çıkan konu başlıklarının şu sorular altında şekillendiğini söylemekte fayda var.

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunu olan cari açığın neden olduğu kur-faiz-enflasyon döngüsünün sürekli bir hale gelmemesi için atılması gereken adımlar neler olmalıdır? Cari açığın finansmanı için kullanılan dış finansmanın tehdit olmaması için İslami finans araçları alternatif olur mu?

Enflasyonun ekonomik büyüme üzerinde var olan olumsuz etkilerini azaltmak ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması için uygulanacak politikalar neler olmalıdır?

Diğer yandan faizin ekonomiye yüklediği ağır maliyeti göz önünde bulundurduğumuzda faiz için alternatif araçlar neler olmalıdır? Yüksek faizin yatırımları azaltmasına ve dolayısıyla ekonomik büyümenin yavaşlamasına, İslami finans araçları bir reçete olur mu?

İSLAMİ FİNANSIN EKONOMİ İÇİNDEKİ PAYI ARTIYOR MU?

2008 küresel ekonomik krizinden, İslami finansın kullanıldığı ülkelerin çok etkilenmemesi, bu dönemde dikkatlerin İslam ekonomisine ve araçlarına yönelmesine neden olmuştu. Dünyada İslami finansın en iyi kullanıldığı ülke olan Malezya’da İslami finansın toplam bankacılık sistemi içindeki payının yüzde 30’un üzerine ulaşması diğer Müslüman ülkeler için de önemli bir ilham kaynağı olabilir.

Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık aktiflerindeki payının halen yüzde 5 seviyelerinde olması bu alanın gelişmelere açık olduğunu gösteriyor. Katılım bankacılığı, özellikle de faiz getirisine karşı duyarlılığı olan kesimlerin ihtiyacını karşılıyor olsa da İslami finans alanında yeni araçların geliştirilmesinin, İslami finansın mevcut finans sistemi içindeki payını arttıracağını söyleyebiliriz.

İslami finans alanı için bir inşa dönemi içinde olduğumuz açık. Dolayısıyla İslami finansın finans sisteminde yeni bir alan açması, İslami finansın mevcut finans sisteminde kullanılan araçların bir başka versiyonunun olmaması ve toplumda var olan olumlu algının devamı için yeniden inşa döneminde akademik açıdan birçok çalışmaya ihtiyaç var.

Diğer yandan İslami finansta gelişme sağlamak ve mevcut bankacılık sistemi içindeki payının arttırılması için Merkez Bankası’nın ve hükümetin destekleri doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu ve gerekli kuruluşları oluşturmanın daha önemli olduğu bir dönemdeyiz.

Bu nedenle “İslami finansın ekonomi içindeki payı artıyor mu ya da İslami finans, beklentileri karşılıyor mu?” sorusuna verilecek cevap İslami finansın hem getiri beklentilerine hem de mevcut ekonomik sorunlara ne kadar cevap verdiği ile birebir ilgilidir.

Kaynak: Yeni Şafak

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun