Anasayfa Haber Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Anısına Sempozyum

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Anısına Sempozyum

by

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Anısına her yıl düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, İslam İktisadı alanında gündeme getirilmesinin gereğine inandığı konularda, nitelikli ve saygın bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla, İstanbul İktisatçılar Derneği’nin bilimsel bir etkinliği olarak tasarlanmıştır. 2007 yılından itibaren düzenlenen Sempozyum dizisinin birbirleriyle ilintili iki temel amacı bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi, İslam ekonomisinin genelde bütün insanlığın ve özelde İslam toplumlarının yaşadıkları iktisadi ve sosyo-ekonomik krizlerin aşılması için önerdiği klasik ve modern kurumsal stratejilerin tekrar keşfedilmesine bilimsel katkı sağlamaktır.

İkincisi ise, İslam ekonomisini, iktisadi aktörlerin etkinlik ve eşitliği bir arada gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları normatif aklı sağlayan yegâne iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır.

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu’nda her yıl farklı bir iktisadi veya sosyal sorun ele alınmakta ve tartışılmaktadır. 8-9 Aralık 2018 tarihinde “21. Yüzyılda İslam Ekonomisini Yeniden Düşünmek” başlığı altında 10’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyum’una Dünya’dan ve Türkiye’den katılan İslam İktisadı alanında nitelikli çalışmalara imza atmış yetkin akademisyen ve uzmanlar ile birlikte teori ve pratikte İslam Ekonomisi tüm dinamikleri ile bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış, ayrıcasempozyum hazırlıları için İslam Ekonomisi alanında uygulamaya yönelik mevcut durum analizlerinin yapılması, eylem planlarının hazırlanması ve uygulanabilir projelerin
geliştirilmesi hedeflenmiştir.

11.Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” başlığı çerçevesinde 4 temel alanda (İktisat Tarihi, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Finansal Piyasalar ve Sosyal Politika) uygulamaya yönelik geliştirilmiş proje önerileri ile güçlendirilerek 7 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecektir.

Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde organize edilmektedir ve her iki dilde de tercüme hizmeti sunulmaktadır.

Kaynak: Katılım Dünyası

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz