Anasayfa Genel İyilik vakfı İKSAR

İyilik vakfı İKSAR

by

Hayrettin Karaman

“Toplumda bilinç oluşturarak yaygınlaşmasını kendisine amaç edinen İKSAR, İslam iktisadı alanındaki teorik bilgilerin pratiğe olabildiğince yansıtılmasını sağlamak için 2018 yılında Sakarya’da bir grup akademisyen tarafından kurulmuştur.”

İKSAR adını duyunca merakımı celbetti, internetten bilgi alınca da sevindim, takdir ettim, duyurma ve desteklemenin gerekli olduğuna karar verdim.

Göçmen kuşların sakat kalanlarına bakmak için bile vakıflar kuran, camilerde uygun bir yere para koyup (cami akçesi) ihtiyacı olanların alıp kullanmalarını sağlayan, darda kalanların faizsiz ödünç para alıp sıkıntılarını gidermeleri için para vakıfları kuran… bir geçmişten geliyoruz. Ama öyle bir madde düşkünü olduk ki, ödünç para isteyen dostumuza bile yalan kıvırıp egoistçe boş çevirmekten rahatsız olmuyoruz.

İşte böyle bir durumda İKSAR, çöldeki vaha gibi ümit ve tatmin sebebi olabiliyor. Sakaryalı akademisyenler aynı nitelikteki emsaline de güzel bir örnek tablo sunuyor, “akademisyen olmak fildişi kulede yaşamak değildir, bizim bilim üretmekten başka da vicdani ödevlerimiz olmalıdır, ümmetin derdiyle dertlenmeyen mümin hakkıyla mümin değildir…” demiş oluyorlar.

Bakın daha neleri nasıl yapıyorlar:

“En temel faaliyetimiz karz-ı hasene dayalı İslami mikrofinans programıdır. Bu programda düşük gelir grubundaki insanlara, gelir getirici bir faaliyette kullanmaları için, ihtiyaç duydukları sermaye karz-ı hasen olarak verilmektedir. Bu kişilerin gelirlerini, yaşam standartlarını “arttırma” niyeti İKSAR’a (çoğaltmak), ismini vermektedir. Bu programımız Türkiye’deki ilk kurumsal İslami mikrofinans uygulaması olmuştur. Karz-ı Hasen programının yanında ikinci el ürünlerin dönüşümünü sağlamayı amaçlayan Hayr’ola projesi de devam etmektedir…”

Misyon ve vizyonlarını şöyle açıklıyorlar:

Misyonumuz: İslam’ın ekonomik hayat da dahil olmak üzere insanın her alanını kapsadığı bilinciyle İslam iktisadının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bu uygulamalarımızın toplumda yaygınlaşmasını sağlamak için elimizden geldiğince gayret göstermektir.

Vizyonumuz: Sakarya’dan başlayarak İslam iktisadının uygulanmasına yönelik Türkiye çapında faaliyetlerde bulunmak ve başka kuruluşlar için rol model oluşturmaktı

Temel Değerler olarak “Samimiyet, Toplumsal Faydayı Düşünme, Şeffaflık, Sürdürülebilirlik, Örneklik, İstişare” başlıklarını açmışlar.

Karz-ı Hasen Programı

Karz-ı Hasen programı çerçevesinde bağışçılarımızdan toplanan paralar yeni bir iş kurmak isteyen düşük gelirli ailelere faizsiz bir şekilde karz-ı hasen olarak verilmektedir. Burada kişinin kuracağı işin uygulanabilirliği, bu işten elde ettiği gelirle borcunu geri ödeyebilmesi, kişinin o işi yapabilecek kabiliyete sahip olması gibi kriterler göz önüne alınmaktadır.

Hayr’ola Projesi

“…İKSAR bünyesindeki Hayr’ola Projesi ile âtıl şekilde duran ilk etapta kitap ve kırtasiye ürünlerinin yeni sahiplerine ulaştırılması ve elde edilen gelirin hayır faaliyetlerine aktarılması amaçlanmaktadır. İslam iktisadının önemli sacayaklarından olan israfın önlenmesi ve farklı hayır faaliyetlerine kaynak oluşturması açısından Proje Hayr’ola’nın çok daha yaygınlaşması ve ürün çeşitliliğinin artmasını amaçlıyoruz” diyorlar.

İKSÂR’ı kuran, yöneten ve destek verenleri kutluyor, ülke ölçeğinde yaygınlaşması için gayret etmenin farz-ı kifaye olduğunu ifade ediyorum.

Kaynak: Yeni Şafak

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun