Anasayfa Haber İKAM Yeni Araştırma Raporu Yayımlandı

İKAM Yeni Araştırma Raporu Yayımlandı

by

Bu rapor 1960-1970’lerden bu yana çağdaş İslam iktisadının gelişimini, beşeriyetin iktisadi sorunlarına İslam dinini temel alan çözümler bulmayı gaye edinen ortak araştırmalar girişimi olarak tarif etmektedir. Son yıllarda bu bilim dalı altında yapılan geniş çaplı araştırma programlarına değinen bu rapor, İslam iktisadı epistemolojisinin tutarlılığını değerlendirmektedir. Daha özelde bir yandan İslam’da ahlâki ekonominin temellerini eleştirel bir gözle ele alırken diğer yandan İslam’ın tevhid anlayışından alınan ortak felah paradigmasıyla daha tutarlı bir metodoloji oluşturulup oluşturulamayacağını tartışmaktadır. Ortak felah paradigması, konvansiyonel kapitalizmin kıtlık, taksim ve rekabet esaslarının yerine bereket, dağılım ve iş birliği aksiyomlarını koymaktadır. Dolayısıyla küresel ekonominin değişen doğası içinde İslam iktisadı paradigmasının getirdiği çözümlerin eksikliklerinin üstesinden gelecek öneriler sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca farklı sosyolojilerde çağdaş İslamî finans uygulamasına ait etkili uygulama teklifleri getirilmiştir. Sonuç olarak bu raporda, İslam iktisadının Müslümanlar için taşıdığı hakikatin kabulünün yanı sıra gayrimüslimler için konvansiyonel kapitalizme alternatif olarak getirdiği hakikatlere ve faydalara da ışık tutulmuştur.

Raporu okumak için tıklayınız.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz