Anasayfa Haber 4. Uluslararası İLEM Yaz Okulu

4. Uluslararası İLEM Yaz Okulu

by

“21. Yüzyılda Müslüman Dünyada Değişim”, “Müslüman Dünyasında Devlet ve Toplum”, ve   “Müslüman Dünyada Sosyal Adalet ve Yoksulluk” konularında verimli bir şekilde geçen üç yaz okulu programından sonra, bu sene 4. ILEM Uluslararası Yaz Okulu’nda ana tema “Müslüman Dünyada Bilginin Yenilenmesi: Metodolojik Yaklaşımlar” olacak.

Müslümanlar entelektüel bir kriz döneminde yaşamaktadırlar. Bu krizden kurtulabilmek için Müslüman dünyası, İslami bilgi ve bilim geleneği ile yeniden bağlantı kurma ve bu geleneğin iyileştirilmesi olanaklarını araştırmaktadır. Bu çaba, İslam düşüncesinin birikiminde dolaşıma girerken hangi metodolojinin izleneceği sorusunu kendisi ile birlikte getirmektedir.

Bu çerçevede “İslam Dünyasında Bilginin Yenilenmesi: Metodolojik Yaklaşımlar” teması, İslami siyaset, iktisat, İslam felsefesi ve İslam toplumunun yeniden yapılandırılması başlıkları ele alınacaktır. İslam bilimine sadece tarihi veriler olarak yaklaşmaktansa, İslami geleneği ve sentezini yeniden yorumlama imkânı modern dönemde Müslümanların yaşadığı ekonomik, politik ve toplumsal koşullara göre incelenecektir.

Konferanslar, seminerler, ve çalıştaylar 3-9 Temmuz’da İstanbul’da yapılacaktır. Bu atölye çalışmaları ile amaç, İslam düşüncesini yeniden yorumlama süreci için ortak bir usul ve metodoloji üretmek ve mevcut İslami entelektüel birikimi değerlendirmek için bir projeksiyon oluşturmaktır. İslami bilginin canlandırılmasıyla ilgili sorunlar, siyaset, ekonomi, felsefe, hukuk, teoloji, sosyoloji ve benzeri disiplinlerden gelen akademisyenlerce tartışılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: tıklayınız.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz