Anasayfa Genel Dünya Katılım Bankacılığı Rekabet Raporu 2016 – EY

Dünya Katılım Bankacılığı Rekabet Raporu 2016 – EY

by

Dünya Katılım Bankacılığı Rekabet Raporu 2016 – EY

Önsöz

Uluslararası katılım bankacılığı sektörünün nabzı Bahreyn, Katar, Endonezya, Suudi Arabistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kuveyt ve Pakistan’ı kapsayan 9 temel ülkede atıyor. Bu ülkelerdeki toplamın %93’ünü temsil eden sektör aktiflerinin 920 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor. Gelişmekte olan bazı ülkelerdeki mevcut makroekonomik ve politik ortama rağmen, karşılanmayan talebin kayda değer düzeyde olması nedeniyle, geleceğe dönük projeksiyonlar genel olarak pozitif bir tablo çiziyor.

Bankaların yönetim kurulları büyümenin kalitesini artırmak için odaklandıkları konuları değiştiriyor. Bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. EY’nin bir araştırması kapsamında, global katılım bankacılığı sektörünün “büyüme motoru” niteliğinde olan 40 öncü banka ve 9 temel ülke belirlendi.

Büyüme sürecinde sektörün bölgeselleşmesini sağlayacak bazı fırsatlar bulunuyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca gelişmekte olan ülkeler küresel büyümede önemli bir rol oynamaya devam edecekler. Hızlı büyüyen 25 ülke, dünya ekonomisini ve küresel ticaret akışlarını yeniden şekillendiriyor; bu ülkelerin 10’u ise yoğun bir Müslüman nüfusa sahip. Güneydoğu Asya’da, Güneydoğu Asya Ulusları Topluluğu (ASEAN) Ekonomik Birliği’nin (AEC: Economic Community) 2015 yılında hayata geçirilmesi, daha yaygın ve entegre bir finans piyasasının oluşumunda önemli bir kilometre taşı. Körfez Arap ülkelerinde petrol fiyatlarının düşmesi, ulusal istihdam ve ekonomik çeşitlendirme çabaları finans kuruluşlarının rollerini değiştirecektir. Ayrıca, Çin’in öncülüğünde kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB: Asian Infrastructure Investment Bank) 56 üye ülkenin sağladığı 100 milyar ABD doları tutarındaki sermayesiyle faaliyete geçmeye hazır. Çin’in İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Girişimi (Belt & Road Initiative) de bölgedeki ekonomik faaliyetleri canlandırdı. Bu faaliyetler arasında Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru (CPEC) ve Bangladeş- Çin-Hindistan-Myanmar (BCIM) Ekonomi Koridoru önemli bir yer tutuyor.

Yerel düzeyde bakıldığında katılım bankaları hala uzmanlaşmaya odaklanılmayan iş modellerini İslam ekonomisinin öncelikli sektörleriyle doğrudan entegrasyon sağlayacak şekilde dönüştürmek için uğraş veriyorlar. Katılım bankaları üzerinde özellikle ulaştırma, perakende, telekomünikasyon sektörleri ve KOBİ’ler gibi ekonomiyi en çok etkileyen ve istihdam imkanı yaratan alanlarda, hedef ve yaklaşımlarını ortaya koymaları yönünde gittikçe artan bir baskı bulunuyor.

Son olarak yetenek geliştirme, müşteri desteği, uygulamalı araştırma, regülasyonlar, sermaye piyasaları, ürün tasarımı, muhasebe ve derecelendirme gibi birçok temel unsurun sektörün bu yolculuğunu destekleyecek nitelikte olmadığını söyleyebiliriz. Bu alanlarda ilerleme sağlamak için bir an önce değişime odaklanmak, finansman sağlamak ve siyasi iradeyi harekete geçirmek gerekiyor. Bu, aynı zamanda, söz konusu 9 ülkenin her birinin kendilerini daha uzmanlaşmış birer merkez olarak konumlandırmaları için de bir fırsat.

Bu raporla katılım bankalarına strateji geliştirme süreçlerinde yararlanabilecekleri bazı uygulanabilir görüşler sunmayı hedefledik. Bu görüş ve bilgilerin faydalı olacağını umuyoruz.

Abdulaziz Al-Sowailim

EY MENA Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

View Fullscreen

Kaynak: http://www.ey.com/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=NZ3B-fqCqZYlqtbGDKXr_cU89nmdYyaZIXuI6o71TUQ,

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz