Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri: İslam İktisadı ve Finansı Alanında Yazılan Lisansüstü Tezler

İLKE Vakfı tarafından yayımlanan Türkiye'de İslam İktisadı: 2019 raporunda eğitim ve araştırma faaliyetlerini Zeyneb Hafsa Orhan değerlendirdi. 2010'dan günümüze gerçekleşen gelişmeleri inceleyen Orhan, yayıncılık,...

Katılım Bankacılığı: Son 15 Yıldaki Gelişmeler

İLKE Vakfı tarafından İslam İktisadı alanındaki  güncel verileri ve çalışmaları analiz edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürmek amacıyla Alan İzleme Raporları kapsamında yayımlanan Türkiye'de İslam...

Medeniyetin Kurucu Unsuru Olarak Nübüvvet: Toplumun Kuruluşu Hakkında Farklı Tarih Tasavvurları

Beşeriyet, arz üzerinde küçük gruplardan karmaşık toplumlara doğru bir seyir takip etmiştir. Beşeriyetin bu tarihî sürecini ilahi kaynaklı peygamber öğretilerinin rehberlik ettiği dikey eksen...

İslam Düşüncesi’nin Teşekkülü ve Felsefi İlimlerin Ortaya Çıkışı

İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik programlar, tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısında teorik yetersizliği aşmaya yardımcı olacaktır. Ömer...

Rusya’daki Orta Asyalı Göçmen İşçiler Krizi

Dünyada en çok Covid-19 vakasına sahip ikinci ülke konumundaki Rusya’da, aylardır Orta Asyalı göçmen işçi krizi yaşanıyor. Ülkede pandemi sebebiyle üretim tesisleri, fabrikalar, inşaat...

17. ve 18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi

Osmanlı Devletinde 17. ve 18. yüzyıllarda vergi meselesinin ele alındığı bir dersi sizlerle paylaşıyoruz. Şevket Pamuk, Osmanlı iktisadi sisteminin çözülmesi tartışmalarını vergi politikaları üzerinden...

Küresel Adaletsizlik, Yoksulluk ve Eşitsizlik

Ülkelerin farklı gelişmişlik seviyelerinde bulunmaları ve farklı tüketim kültürlerine sahip olmaları gibi sebeplerden dolayı yoksulluk kavramı hakkında literatürde çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Yapılan tanımlamalar arasında “mutlak...

Tabiatın Tepkisi: Bozulan Dengeyi Yeniden Sağlamak

İnsanla tabiat arasındaki dengenin bozulduğunu pek çok kimse kabul etmektedir. Ama bu dengesizliğin, insanla Tanrı arasındaki uyumun bozulmasından kaynaklandığını herkes fark etmiş değildir. (Seyyid...

Salgın Sürecinde KOBİ’lere Yönelik Destek Önerileri

Covid-19 olarak isimlendirilen bir virüsün birkaç ay içerisinde küresel bir pandemiye dönüştüğü günlerden geçiyoruz. 25 Nisan itibariyle küresel olarak hastalığa yakalanan insan sayısı 3...

Sigortacılıkta Bir Paylaşım Modeli: P2P (Peer To Peer)

Osman Muhammed Bilgin Bireyler hayatta karşılaşabilecekleri tehlikelerin zarar ve masraf doğuran sonuçlarından kendilerini korumak için önceden tedbir alma ihtiyacı duymaktadır. Toplumsal irâde halini alan bu...