Ahlâkî Önermelerin Kaynağı Olarak Akıl

“İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi” kapsamında düzenlenen “Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar” serisinin yedincisi “Ahlâkî Önermelerin Kaynağı Olarak Akıl” başlığıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi...

Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansının Ekonomi-Politik Açıdan İncelenmesi: Geçmiş, Bugün ve Gelecek

Kökenleri Osmanlı’nın son dönemindeki modernleşme tartışmalarında İslam’ın rolüne dair öne sürülenlere değin uzatılabilecek olan Türkiye’deki İslam iktisadına yönelik hareketlilik özellikle 1960’lardaki çeviri hareketiyle hızlanıp...

Sosyal Adalet ve Sağlıkta Eşitsizlik

Sağlıklı olmak, bireylerin fiziksel ve ruhsal açıdan tam bir iyilik hâlinde olmaları anlamına gelmektedir. Bu da dengeli beslenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli...

Ahlâk-ı Alâ’î Okumaları

Büyük Osmanlı âlimi, düşünürü ve kadısı Kınalızâde Ali Çelebi’nin (ö. 1559) kaleme aldığı Ahlâk-ı Alâî, İslam ahlâk düşüncesi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Eser aslında...

İslam İktisadı ve Finansı Alanında Yayın Yapan Dergiler

Shafiq’in (2019) detaylı incelemesine göre Türkiye’deki İslam ekonomisi ve finansına dair dergi sayısı 3’tür. Bunlar, Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE), İslam İktisadı ve...

Son 15 Yılda Katılım Bankacılığı: Şube Sayısı

Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün gelişmesinde şubeleşme büyük önem taşımaktadır. Tasarrufların güvenli bir şekilde toplanması ve finansman ihtiyacı olanlarla buluşturulmasında fiziki şube bir platform oluşturmaktadır....

Tekafül ve Tasarrufa Dayalı Finans

İLKE Vakfı tarafından İslam İktisadı alanındaki  güncel verileri ve çalışmaları analiz edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürmek amacıyla yayımlanan Türkiye’de İslam İktisadı:2019 raporu kapsamında Ahsan...

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri: İslam İktisadı ve Finansı Alanında Yazılan Lisansüstü Tezler

İLKE Vakfı tarafından yayımlanan Türkiye'de İslam İktisadı: 2019 raporunda eğitim ve araştırma faaliyetlerini Zeyneb Hafsa Orhan değerlendirdi. 2010'dan günümüze gerçekleşen gelişmeleri inceleyen Orhan, yayıncılık,...

Katılım Bankacılığı: Son 15 Yıldaki Gelişmeler

İLKE Vakfı tarafından İslam İktisadı alanındaki  güncel verileri ve çalışmaları analiz edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürmek amacıyla Alan İzleme Raporları kapsamında yayımlanan Türkiye'de İslam...

Medeniyetin Kurucu Unsuru Olarak Nübüvvet: Toplumun Kuruluşu Hakkında Farklı Tarih Tasavvurları

Beşeriyet, arz üzerinde küçük gruplardan karmaşık toplumlara doğru bir seyir takip etmiştir. Beşeriyetin bu tarihî sürecini ilahi kaynaklı peygamber öğretilerinin rehberlik ettiği dikey eksen...