Doğu Afrika’da İslam İktisadı Ve Finansının Tarihi Ve Gelişimi

Bu çalışma, Doğu Afrika’nın İslam iktisadını ve finansını benimsemek adına çıktığı yolculuğun izini sürmektedir. Çalışma, incelenen dört ülkeden her biri için bir İslam iktisadı...

Türkiye İslam İktisadı ve Finansı Kurumlar Haritası (1.2)

Melih Turan Her insanın farklı kişilikte nevi şahsına münhasır yaratılmasındaki hikmetlerden birisi tearüftür. İnsan kişiliğinde özgün olduğu gibi faaliyetlerinde, bir araya gelerek oluşturduğu kurumlarda farklı...

İslam Ansiklopedisinde İktisadi Maddeler

İslam iktisadı çalışmalarında, özellikle farklı İslami ilimlerden ayr ilim dallarından bu alana yönelenler için, ihtiyaç duyulan meselelerden biri bu ilim dalına yönelik geleneksel kavramlardır....

İyi bir zekât yönetimi için

Melih Turan Ülkemizde zekât yönetimini ileriye taşımak için üzerinde müzakere edeceğimiz veriler ve yönetişim ilkeleri maalesef yeterli düzeyde bulunmuyor. Bugün Türkiye’de zekât toplama ve dağıtma...

Girişimciler İçin Kitle Fonlaması Finansman Yöntemi

Muhammet Fatih CANBAZ (Öğr.Gör.) Girizgâh Ülkemizde girişimci sayısının yetersizliği her zaman eleştirilen bir konu olmuştur. Sorun olarak nitelendiren bu hususun biraz üzerine gidildiğinde ilginç sonuçlar ortaya...

İslam İktisadı ve Finansı Yayınlar Raporu Yayımlandı

İslam İktisadı Araştırma Merkezi'nin 8. Raporu olan İslam İktisadı ve Finansı Yayınlar Raporu yayımlandı. Rapor, İKAM Araştırmacılarından Ahsan Shafıq tarafından yazılmıştır. Rapor, özellikle son...

İslam İktisadında Emek Raporu

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)'ın hazırladığı raporların onuncusu yayımlandı. Raporda Kırklareli Üniversitesi'nden Taha Eğri, asgari ücret ve istihdam konusunu ele alırken İstanbul Üniversitesi'nden Sayım...

“Onlar ki zekâtın failleridir.”

Melih Turan Kur’an-ı Kerim ayetlerinde zekât kavramı, ‘zekât' (الزَّكٰوةَ) lafzıyla 30 defa, ‘sadaka’ (صَدَقَةً) lafzı ile müteradif manada 2 defa, toplamda 32 defa zikredilmektedir. Zekât...

Fırsatların Eşiğinde Türkiye’de İslami Finansın Geleceği

Melih Turan((insha GmbH / Albaraka Türk)) Son yüzyılda ekonomi ve finans dünyasında bir alternatif olarak ortaya çıkan İslamî Finans hareketi, mevcut düzenin yetersizliğinin bir dışavurumu...

İslam İktisadı ve Finansı Yayınlar Raporu Yayımlandı

İslam İktisadı Araştırma Merkezi'nin 8. Raporu olan İslam İktisadı ve Finansı Yayınlar Raporu yayımlandı. Rapor, İKAM Araştırmacılarından Ahsan Shafıq tarafından yazılmıştır. Rapor,...