Türkiye’de Milli İktisat (1908-1918)

İkinci Meşrutiyet yıllarının “milli iktisat” politikası Türkiye’nin bağımsızlığa yöneliminde önemli bir başlangıç oldu. Süreç bir yönüyle siyasi bağımsızlığa giden yolda atılan önemli bir adım...

Osmanlı Medreseleri Eğitim, Yönetim ve Finans

Yüksek dini ilimlerin öğretildiği mekanlar olarak mescitler/ camiler ve hanlar ile ilkokul seviyesinde hizmet veren mektepler ve küttâblar dışında dini ilimlerden ayrı olarak tıp,...

İslam Ekonomisi ve Finansına Giriş

Bu kitap Murat Çizakça'nın KTO Karatay Üniversitesi’nde verilen “İslami Ekonomi ve Finansa Giriş” derslerinin not dökümlerinden uyarlanmıştır. Bu bağlamda içindekiler bölümünde yer alan başlıkların...

Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi: Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm

Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi 21. yüzyılın ileri kapitalizmini ve küresel finansal krizden sonraki evrimini anlamak için ihtiyacımız olan bir analitik çerçeve sunuyor. Karşılaştırmalı siyasal ekonomiyi siyasal...

Anadolu Sanayi Devrimi

Türkiye’nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, gelecek kuşaklara kaynak bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine bir yenisini daha ekledi. Prof. Dr. Ahmet...

İslam İktisadının Güncel Durumu

Asad Zaman, İslam iktisadını Müslümanların karşılaştıkları meydan okumalara verilen bir cevap olarak konumlandırmakta ve İslam iktisadının tarihsel köklerine bir yolculuk yapmaktadır. Zaman’ın çalışmaları özelde...

İzmir İktisat Kongresinden Türk Tüccarının İstedikleri

İstanbul tüccarlarının Milli Türk Ticaret Birliği tarafından düzenlenerek gerçekleştirilen hazırlık kongrelerinde İstanbul Türk tüccarının Türkiye iktisat kongresine sunmak üzere talep ve önerileri rapor haline...

Peygamberlik, Dindarlık Ve Kâr: İslam İktisadi Düşüncesinin Kavramsal Ve Karşılaştırmalı Bir...

Bu kitap mevcut literatürden daha derinlemesine İslam iktisadı düşünce tarihini inceler. Kıtlık, servet, yoksulluk, hayırseverlik, tefeci faizi, öz çıkar, rasyonalite ve piyasalar gibi önemli...

Emek ve Sermaye Mücadelelerinin Dini Çözümü İngiltere Kilisesinden Gelen Sorulara Cevap

Elinizdeki risalede, teslis inancına dayalı batı kültürü ile başından bu yana peygamberlerin insanlığa getirdiği vahiy merkezli toplumsal anlayış ve düzenin iki farklı hayat tarzına...

Müslüman Arap Yazarların İktisat Düşünceleri (19. Yüzyıl)

İslam İktisat Düşüncesi Tarihi serisinin beşinci kitabı olan bu çalışma, Islabi'nin erken dönem Müslüman âlimlerin iktisadi görüşleri üzerine yaptığı araştırma serisinin devamı niteliğinde olup,...