Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri

Bu kitap, demokrasinin oluşumu ile konsolidasyonuna yönelik bir çerçeve geliştiriyor. Farklı sosyal gruplar, siyasal güç ve kaynakların paylaşım şeklinden dolayı, farklı siyasal kurumları tercih...

Farabi ve John Locke’un Ahlak Felsefeleri

Ahlak problemi felsefenin ilk dönemlerinden bu yana tartışılageldiği hâlde, herkese ve her topluma uygun düşen mutlak bir çözüme kavuşturulamamıştır. Dahası ahlak fenomeninin temelinde insan...

Avrupa Düşüncesinin Serüveni: Antik Çağlardan Günümüze Batı Düşüncesi

Küçük Kent Devletlerinden (Polis) “Avrupa düşüncesi”ne giden bu uzun tarihsel birikim hangi özelliklerle karakterize edilebilir? Hangi önemli olaylar, hangi kişi ve kurumlar bu süreçte...

Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi

Yaşayan Türk tarihçilerinin önde gelen isimlerinden Halil İnalcık 70 yılı bulan akademik hayatında Osmanlı tarihinin bütün dönemleriyle ilgilenerek özgün çalışmalar yapmış ve siyasî tarih,...

İslam İktisadında Para

Modern para sistemi, yol açtığı eşitsizlikleri düşündüğümüzde, İslam iktisadının temel tartışma konularından birisi olmaktadır. Paranın tarihsel gelişimine bakıldığında; mal paradan fiyat (kâğıt) paraya geçiş...

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından Yeni Kitap: İslam İktisadında Para: Bakırdan Dijitale

Sunuş Bu çalışmanın ve kitabın amacı tarihsel süreç içerisinde para ve para politikasının gerek toplum ihtiyaçları gerekse de teknolojik ilerleme ve gelişme çerçevesindeki değişimini ve...

Osmanlı’nın Son İktisat Kitaplarından İlm-i İktisad Dersleri

Modern iktisat düşüncesine ilişkin gerek ders ve gerekse entelektüel kitaplar, Osmanlı’da Tanzimat’la başlamış ve II. Meşrutiyet ile de devam etmiştir. Bu bağlamda adı anılması...

Tasavvuf ve Ahlak Eğitimi

"...Fıkhın hükmü geneldir. Çünkü maksadı dinin minaresini yükseltmek ve onu yüceltmektir. Tasavvufun hükmü ise,hastır,özeldir genel değildir. Çünkü o kul ile Rabb'i arasında olan bir...

İslamiyet ve Pozitivizm

1789 yılında üniversitesiyle tanınan Montpellier’de (Fransa) doğup, burada Petrarca, Rabelais ve John Locke gibi ‘insanı’ ve ‘aklı’ yüceltmiş büyük isimler ile aynı tedrisattan geçmiş...

Huzursuz Bacak

Genç akademisyen Ömer, uzun yıllar yaşadığı yurt dışından memlekete dönüyor... Umut, özlem ve memleket hasreti, daha havaalanında yerini kaygı, isyan ve huzursuzluğa bırakıyor... “Yolculuğu”...