İslam Ekonomisi ve İslam Ülkeleri İşbirliği Sahasında Son 50 Yıldaki Gelişmeler-2

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Bu araştırmanın birinci kısmı için tıklayınız: Araştırma 1 1976’da Cidde’de faaliyete geçmiş olan “İslâm Kalkınma Bankası” içinde 1981 (1401 h.)’de “İslâmi Araştırma...

Katılım Bankacılığının Özü: Emek-Sermaye Ortaklığı

Temel Hazıroğlu Klasik bankacılık bilindiği üzere üç temel üzerindedir: Fon toplamak, fon kullandırmak ve genel bankacılık hizmetleri yapmak. Ne var ki tüm bu işlemlerde faiz...

İslam Ekonomisi ve İslam İşbirliği Sahasında Son 50 Yıldaki Gelişmeler-1

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Son 50 yılda dünyamız iktisadi ve teknolojik sahada ilerlerken İslâm Dünyasında da manevi yönde hızlı gelişmeler meydana gelmiştir. Bu dönemde Müslüman...

İslam Ekonomisi Umudunun Yeniden Doğuşu

Asad Zaman, “Reviving The Promise Of Islamic Economics”, Çeviri: Ali Can Yenice, Abdullah Talha Genç Değerlendiren: Abdullah Talha Genç, Ali Can Yenice Müslümanların dünya tasavvurlarına neden...

İktisatta Tüketici Davranışları: Eleştiri ve Starbucks Örneği

Abdullah Erkul Teorinin Tarihsel Geçmişi ve Metodolojik Eleştiri Sosyal bilimlerin bir dalı olan iktisadın amacı en genel tanımla insanların iktisadi davranışlarını açıklamaktır. Ne var ki insan...

Diyanet, kriptoparalar ve fırsatlar

Melih Turan Diyanetin kriptoparalar üzerine yaptığı açıklamadan sonra “bitcoin” üzerine Türkiye’de genel manada bir gündem oluştu. Ancak Türkiye’deki kriptopara borsalarına bakılacak olursa bu yüzden işlem...

Alternatif Ekonomik Söylemleriyle Necmettin Erbakan

Sunum: İrfan Ersin Değerlendiren: Mehmet Yıldırım İLEM Sunumlarda 2016 yılının ilk konuğu İrfan Ersin oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde hazırladığı “Necmettin Erbakan’ın Ekonomik Söylem ve Uygulamaları” tezinin çıktılarını bizimle...

Hz. Peygamber (sav) Döneminde İktisat Tarihi: Mekke Devri

Ahmet Tabakoğlu Mekke Devri (610-622) İslâm Peygamberi 12 yıllık Mekke döneminde (610-622) daha çok iman ko­nusu üzerinde durmuş, dinin sosyal yönü, Müslümanların ayrı bir cemaat olarak...

Türkiye’de Orta Sınıfların Değişen Konumu

Lütfi Sunar "Orta sınıf bugün artık tek başına açıklayıcı genel bir kategori olmaktan çıkmış durumda. Orta sınıfa dair alt katmanlarla ilgili kavramlaştırmalar yapılmasının sebebi biraz...

İslami Düşünce Geleneğinde İktisadi Krizler Meselesi: Makrizi ve İğâse Adlı Eseri

Prof. Dr. Sabri Orman'ın "İslami Düşünce Geleneğinde İktisadi Krizler Meselesi: Makrizi ve İğâsetu’l-Umme bi Keşfi’l-Ğumme Adlı Eseri" makalesini sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız.