Türkiye’de Orta Sınıfların Değişen Konumu

Lütfi Sunar "Orta sınıf bugün artık tek başına açıklayıcı genel bir kategori olmaktan çıkmış durumda. Orta sınıfa dair alt katmanlarla ilgili kavramlaştırmalar yapılmasının sebebi biraz...

İslami Düşünce Geleneğinde İktisadi Krizler Meselesi: Makrizi ve İğâse Adlı Eseri

Prof. Dr. Sabri Orman'ın "İslami Düşünce Geleneğinde İktisadi Krizler Meselesi: Makrizi ve İğâsetu’l-Umme bi Keşfi’l-Ğumme Adlı Eseri" makalesini sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız.  

Hz. Peygamber ve Güven Toplumu

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ Kâinat, Cenab-ı Hakk’ın insanoğluna emanetidir. Bu kıymetli emanet, her anlamda güveni, istikrarı, huzuru ve barışı hak etmektedir. Hâlbuki bugün insanlık emanete...

Hz. Peygamber’in Karakteri: Güvenilirlik

Prof. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu Allah’tan almış oldukları mesajları insanlara ulaştırmakla görevli olan peygamberler, bu iletişim süreci içerisinde “kaynak” rolünü üstlenirler. İlahî mesajları insanlara en etkili...

Dünyadaki Bir Avuç Zengin ve Milyarlarca Fakir

Zafer Bangash Çeviren: Gürkan Bayır Kapitalizmin geldiği nokta; zenginliğin birkaç kişinin elinde toplanırken, dünyanın büyük bir çoğunluğunun fakirleşmesidir. Bugün, dünyadaki en zengin 62 insanın toplam serveti, en...

Hz. Peygamberin Hedeflerinden Biri: Güven Toplumu Oluşturmak

Prof.Dr. Abdullah Kahraman İnsana en çok yakışan, içini ısıtan ve devamlı ihtiyacı olan duygulardan biri güven ve güvenliktir. Dinî literatürde güvenlik daha çok "emanet" kavramıyla...

İslam’a Göre Faiz

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Riba sözcüğü arapça olup; ziyade, fazlalık ve faiz demektir. Sözcüğün kökeninde “mutlak çoğalma” anlamı vardır. Bir fıkıh terimi olarak; bedelli akitlerde taraflardan birisi...

İslam İktisat Düşünce Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bir Tahlili

Muhammed Necatullah Sıddıki'nin "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature" adlı, Ömer Açıkgöz tarfından Türkçe'ye "İslam İktisat Düşünce Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bir...

Vakıf, Para Vakfı Kavramları ve Tarihi Gelişimi

Doç. Dr. Cantürk Kayahan, Doç. Dr. İrfan Görkaş Vakıf kelime olarak Arapça’dan dilimi­ze geçmiştir, sözlük anlamı olarak “dur­durma, alıkoyma, ayırma, bağlama, bir malı veya mülkü -satılmamak...

İslam Ekonomisinde Üretimin Tarifi

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu İnsan muhtaç olduğu malları tabiatta tüketime elverişli bir şekilde hazır bulmaz. Pınar suları gibi içmeye elverişli temiz su bulunsa bile bunları hem taşıma...