Osmanlı Mâlî Tarihi

Ahmet Tabakoğlu, Osmanlı Mâlî Tarihi, 1. Baskı, Dergah, İstanbul, 2016, 929 s. Ahmet Tabakoğlu, Osmanlı İktisat Tarihi ve İslami Ekonomisi alanında önde gelen isimlerdendir. Osmanlı...

Biz Dışarıda Kalanlar

Necdet Subaşı, Biz Dışarıda Kalanlar, Büyüyen Ay Yayınları, 2017, 264 s. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde akademik görevler alan ve bu minvalde özellikle sosyoloji ve din sosyolojisi...

Adalet, Ahlâk ve Nizam Osmanlı Siyasetnameleri

Orhan Keskintaş, Adalet, Ahlâk ve Nizam Osmanlı Siyasetnameleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017, 344 s. Son yıllarda, siyasetname-nasihatnameler üzerinden İslâm siyaset düşüncesi veya Osmanlı siyaset düşüncesine...

Antik Yunan’dan 16. Yüzyıla Adil Fiyat

Abdullah Mesud Küçükkalay, Antik Yunan’dan 16. Yüzyıla Adil Fiyat, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2017, 268 s. Fiyat konusu, iktisadın en temel konularındandır. Bu yüzden iktisadi düşüncelerin...

Sosyal Servet: İslam’da Yönetim Piyasa İlişkisi

Cengiz Kallek, Sosyal Servet: İslam’da Yönetim-Piyasa İlişkisi, İstanbul: Klasik Yayınları, 2018, 251 s. Elimizdeki kitap, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü...

Matem: Sömürgeciliğin Sosyolojisi

Taner Tatar, Matem: Sömürgeciliğin Sosyolojisi, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2018, 176 s. Aydınlanma Çağı, insana dünya tarihini yönlendirmede itici misyonu vermeyi vadetti. Buna göre insan, aklını...

Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri

Daronu, D., & Robinson, J. A., Ulusların düşüşü: Güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri, 3. Baskı, Çev. F. R. Velioğlu, İstanbul: Doğan Kitap, 496 s. Etrafında...

Hikmetin Peşinde Üç Portre: Mehmet Genç-Hüseyin Küçükkalay-Ahmet Tabakoğlu

Abdullah Mesud Küçükkalay, Hikmetin Peşinde ÜÇ PORTRE: Mehmet Genç-Hüseyin Küçükkalay-Ahmet Tabakoğlu, İstanbul: Çizgi Kitabevi, 2018, 349 s. Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin...

Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla

Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Çev. Murat Belge, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995, 342 s. 1938’de ABD’de Man’s Worldy Goods ismiyle basılan bu kitapta Huberman,...

Marx, Sermaye ve İktisadi Aklın Cinneti

David Harvey, Marx, Sermaye ve İktisadi Aklın Cinneti, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017, 239 s. 2008 Dünya Ekonomik Krizi, iktisat bilimi üzerine birçok tartışma doğurmuştur. Kriz...