Emek ve Sermaye Mücadelelerinin Dini Çözümü

Emek ve Sermaye Mücadelelerinin Dini Çözümü: İngiltere Kilisesinden Gelen Sorulara Cevap, Eşref Efendizâde Şevketi Mehmed, Hazırlayan: Ömer Karaoğlu, Okur Akademi, 2019, İstanbul. Şevketi Mehmed Efendi...

Bir Zanaat Olarak İşbirliği

Beraber, Richard Sennett, Çev: İlkay Özküralpli, İstanbul, 2012, Ayrıntı Yayınları, 350 sayfa. İnsan da dahil olmak üzere bütün toplumsal canlıların, birbirleri ile bir etkileşim içinde...

Ortodoks Kapitalizmden Refah Kapitalizmine Çalışma Etiği

Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Zygmunt Bauman, Çev: Ümit Öktem, İstanbul, 1999, Sarmal, 156 sayfa. Modern dönemin iktisadi yapısının oluşumu ile ilgili literatür oldukça kabarıktır....

Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı

Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı, Alain de Botton, İstanbul, 2011 (4. baskı, Çev. S. Sertabiboğlu), Sel Yayıncılık, 329 sayfa. Gündelik hayata dair edebi-felsefi metinleriyle dünyada genelinde...

Modern Çalışma İdeolojisinin Kaynağı Olarak İktisadi Akıl

İktisadi Aklın Eleştirisi: Çalışmanın Dönüşümleri / Anlam Arayışı, André Gorz, İstanbul, 2007, Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, 296 sayfa. André Gorz’un İktisadi Aklın Eleştirisi başlıklı...

Paha Biçilemez’e Paha Biçmek

Adem Levent Paha Biçilemez: Kültür, Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı, Michael Hutter ve David Throsby (Der.), İstanbul, 2013, Çev. Ceren Yalçın, Sel Yayıncılık, 295 sayfa. Almanya’da Witten/Herdecke...

Merkez Bankası Bağımsızlığına Eleştirel Bir Yaklaşım

Paranın Toplumsal Yeniden Üretimi: Merkez Bankası İletişim Politikaları, Gökhan Gökgöz, Ankara, 2013, NotaBene Yayınları, 432 sayfa. Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden doktora unvanı alan Gökhan Gökgöz,...

Modern İktisadi Düzende Seküler İlkelerin Savaşı

Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır? Zygmunt Bauman, İstanbul, 2014, Çev. Hakan Keser, Ayrıntı Yayınları, 80 sayfa. Modern toplumsal düzenin ortaya çıkış sürecinde otonomi kazanmaya başlayan...

Emeğin Farklı Hâlleri

Sınıftan Sınıfa: Fabrika Dışında Çalışma Manzaraları, Ayşe Buğra (Ed.), İstanbul, 2013, 2. basım, İletişim Yayınları, 216 sayfa. Dünyada sosyal bilimler alanında, kolektif çalışmaların ürünü olarak...

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne İktisadi Zihniyetin Oluşum ve Dönüşümü

Zihniyet Din ve İktisat, Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplumunun İktisadi Zihniyet Dönüşümü ve Tipolojik Analizi, Hasan Hüseyin Aygül, Açılım Kitap, İstanbul, 2014, Birinci Basım, 389...