Zekat Vergisinin Sebebi

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu İslâm devletinde normal şartlar altında zekât vergi olduğu gibi, vergi de zekâttır. Çünkü Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz....

İslam’da Serbest Ticaret Tanımı ve Meşruluğu

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu Ticaret, kar ve kazanç maksadıyla sermayeyi kullanmaya ve mal üzerinde tasarrufta bulunmaya; diğer bir deyişle malın mal ile veya parayla mübadelesine...

Ekonomi Biliminin İslami Metodolojisi

Dr. Monzer Kahf İslam ekonomistlerinin diğer bir görevi, ekonomi bilimi profesyonellerinin ahlaki ve/veya siyasi kanaatlerinin hüküm sürdüğü ekonomi biliminin peşin hükümlü öncüllerini tespit ve temyiz etmektir.((Böylesi faraziyeler...

Toprak Mülkiyetinde Eşitlik Düşüncesinin Yanlışlığı

Abdurrahman el-Maliki İnsanlar arasında toprak mülkiyeti üzerinde eşitlik hiçbir zaman sağlanamamıştır, mümkün de değildir. İster toprak konusunda olsun isterse toprağın dışındaki mallar üzerinde olsun sahip olunan mal ve hizmetlerin...

İbn-i Khaldun: Adam Smith’i Beş Yüz Yıl Öncesinden Çalımlayan İslam Âlimi

Dániel Oláh Çeviren: Mehmet  Dertop Neoklasik iktisatçılar iktisat tarihinin hikâyesini yanlış yazdılar…  İktisadi düşünceler tarihi (İktisadi Analizin Tarihi, 1954) alanındaki en başat çalışmalardan birinde, Joseph Schumpeter iktisat...

Sabri Ülgener’in Melamileri

Lütfi Bergen "Melamet söndü şarkın her yerinde" (Yahya Kemal Beyatlı, Eski Şiirin Rüzgarıyla,1974:126) Sabri Ülgener, 8 Mayıs 1911‘de  İstanbul’da  doğdu. Babası son devir alimlerinden Mehmet Fehmi...

İslam’da Tüketim İlkeleri

Prof. M. A. Mannan Çeviri:  Bahri  Zengin, Tevfik Ömeroğlu Tanım olarak, tüketim, bir talep; üretim, bir arzdır. Tüketicinin şimdiye ve geleceğe değin istekleri, ekonomik faaliyet için başlıca...

Endüstri 4.0

Dr. Mahfi Eğilmez Devrim ve üretim yapısında devrim Devrim, bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da...

İktisat Felsefesi Sorunumuz

Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı Bugün dünyayı önemli ölçüde Batı devletlerinin yönettiği, bunu da sahip oldukları ekonomik güçle başardıları herkesin bildiği bir gerçektir. Max Weber gibi...

Pro-Mete

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Dinç Prometheus, tanrılardan ateşi çalarak insanlara getiren Yunan mitoloji kahramanıdır. Eylemiyle ateşi insanların kullanımına sunmuştur. Böylelikle dünyayı değiştirmiştir. Ne büyük bir olaydır. Ateşin ve...