Bitcoin, Altın ve Gümüş Mücadelesi

Erkan Öz Son dönemde Bitcoin’i savunanlar ve altını (yanında tabii ki gümüşü) savunanlar arasında yaşanan çekişmeye anlam veremiyorum. Modern para sisteminin en büyük sorunu merkez bankalarının parayı...

Farklı Yaklaşım: Kâr Payı ve Faiz Arasındaki Fark Nedir?

Melih Turan Kâr payı meselesi kronik bir tartışmadır. ‘Faizden farkı nedir’ sorusu sürekli zihinleri meşgul eder ancak cevaplar tatmin edici bulunmaz yahut deve kuşu gibi kafayı...

Politik Bir Hamleden Popüler Kültüre

Muhlis Selman Sağlam Medeniyet (uygarlık), bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Bu anlamıyla medeniyet kavramının...

Kitle fonlaması ile nasıl yatırım yapılır?

Melih Turan Hani bazen şikâyet ediyoruz bu finansal düzen nereye kadar gidecek diye. Değiştirmek istiyoruz, yazılar yazıyoruz, yakınıyoruz. Ama elimizden daha fazlası gelmiyor mu sizce?...

Medeniyetin bekası geleneğe sadık yenileşime mi bağlıdır?

Melih Turan Mekke’de Zemzem Kuleleri’nin altında ışıklı levhada dönen bir yazıda “her inovasyon dalalettir, dini inovasyon yasaklanmıştır” (every innovation is misguidance, religious innovation is forbidden)...

Kanaat ekonomisi (2)

Mustafa Kutlu Kanaat ekonomisi (1) Nereden çıktı bu “kanaat ekonomisi” derseniz, cevap veriyorum: Öteden beri kapitalizmin...

Kanaat ekonomisi (1)

Mustafa Kutlu İlk tahsilimi Erzincan Fırat İlkokulu’nda tamamladım (1953-58). Öğretmenimiz Tabiat Bilgisi dergisinde insanın tabiatla savaştığını ve onu yendiğini...

İslami Finansın Ortaya Çıkışına Politik İktisadi Bir Yaklaşım

Erhan Akkaş((Dr., Durham University)) İslami finansal kurumların ortaya çıkışı ile birlikte bu kurumların mevcut kurumlar ile benzerlik gösterip göstermediğine dair tartışmalar gündeme gelmiştir. İslami finans,...

Katılım Bankaları ve Yatırım Vekaleti Hesapları

Temel Hazıroğlu Son zamanlarda katılım bankalarında yatırım vekaleti hesapları birçok tartışmaya sebep olmuştur. Konuya açıklık getirmek için hür ve bağımsız bir aydın olarak meseleyi ele...

Teverruk

Hayreddin Karaman Caiz olmayan “ıyne” satımı ile caiz olan teverruk arasındaki önemli fark, vadeli olarak satın alınan malın bu malı satana daha ucuz ve peşin...