Ne tür bir dünyada yaşıyoruz: Dokü-medya Devrimi

Ben çocukken insanlar, kapitalizmin kendi çelişkilerinin ağırlığıyla ve komünizmin pek yakında çıkıp gelişiyle çökmek üzere olduğundan söz edip duruyordu. Sürekli tekrarlanan bu ilan mesihçi...

Kadim Müslüman Zihnin Teşekkülü Üzerine: Farabi’nin Eleştirel Yaklaşımı Hakkında Değerlendirmeler

Din ile felsefe ve bilim ilişkileri üzerindeki tartışmalar görece verimsiz alanlardan birini teşkil eder. En iyisi hiç okumamak diye akla gelir. Hâlihazırda genişlemeyi sürdüren...

Osmanlı’nın Batılılaşma Hareketleri

İhmal Edilebilir Nasihatler’in bu bölümünde Süleyman Seyfi Öğün, Batı’da merkezin değişimini ve Osmanlı’nın ‘Batı’ya bakışını ele alıyor. Modern devlet ile İmparatorluğun iktisadi zihniyeti arasındaki...

Marx ve Felsefenin Dönüşümü

Marx’ın 1800’lerin ortalarına kadar özgürlük, özel mülkiyet, yabancılaşma, siyasal iktisat, bürokrasi, dini varoluş biçimleri, piyasa ve daha birçok konuda yazdıkları, “eleştirel yaklaşım” olarak bilinen...

Nedir Bu Kültürel İktidar?

2500 yıllık Batı dünyasında kültür kavramı neye karşılık gelmektedir? Kültür kavramının yaygınlık kazanmasının 19. Yüzyıl sanayi devrimine denk gelmesi bir tesadüften mi ibaretti? ‘Kültürel...

Üretim, Büyüme, Verimlilik ve Kavramların İnşası Üzerine

Geçtiğimiz günlerde bir yazı okudum. Yazıyı kaleme alan kişi ekonomik büyümeden bahsediyordu, ancak bir takım değerlerden bağımsız düşünülemeyecek bir büyüme. Yazar bu minvalde paradan...

Kant’ın Kritik Projesi ve Çağdaş Felsefenin Krizi

İnsanların beklentilerini karşılayıp, meraklarını ya da varsa menfaatlerini gidermek üzere her zaman birileri belli şeyler vaat eder. Kriz dediğimiz şey de bu vaadin artık...

Moderne Direnişten, Postmoderne Teslime

Modernleşme süreçlerinin yukarıdan aşağıya hiyerarşik yapılandığı toplumlarda geleneksel değerlerin alt üst oluşu genel bir kabul olarak değerlendirilir. Modern sonrasına atıfta bulunan kavram yani postmodern...

Bir ‘Şey’ Hakkında Hakkıyla Konuşmak: Hakikati Hakk ve Hak Etmek Üzerine...

Eğer bugün biz Müslümanlar olarak çağdaş dünyada bir dil geliştirmek istiyorsak yapmamız gereken ilk iş kavram hassasiyetimizi yükseltmektir. Dakik bir dilimiz olmadığı için sarih...

Meslek Ahlakı Ve Fütüvvet Geleneği

İş ahlakının en önemli unsuru meslek ahlakıdır. Meslek ahlakı bir meslek mensubunun mensubiyet kurallarından yani şahsın mesleğe kabulünden uygulama kurallarına kadar her türlü detayı...