Kripto Para Birimleri ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi

Süleyman Kaya((Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü)) Kripto Para Birimleri ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi Giriş Son yıllarda kripto paralara yönelik artan bir ilgiye şahit...

Freelance İşler ve Zekat

Yusuf Dinç Dünyada yaşam olduğundan bu yana sınıflar vardır. Bu sınıflar üretim, yönetim ve güvenlik başlıklarında toplanabilir. Üretim eski dönemlerde köle sınıfı üzerine yüklenmiş bir...

Faiz ve Gelir Dağılımı

İsmail Özsoy Ekonomik açıdan faizin toplum üzerindeki en yıkıcı etkisi, diğer etkileri saklı kalmak üzere, gelir dağılımını onarılmaz bir şekilde bozması ile ortaya çıkmaktadır. Emek, sermaye ve üretim...

İslam İktisadında Mali Siyaset

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu İslam’da mali siyasetin başlıca hedefleri olarak adil gelir bölüşümü ve fiyat istikrarını tespit edebiliriz. Gelirler ve harcamalar  bu politikanın ana unsurudur....

Doğru İktisat Politikaları Popülizm Mi Sayılmalı?

Dani Rodrik “Project Syndicate” platformundaki son yazısında biraz (hadi “popüler” demeyeyim ama) “kışkırtıcı” olma pahasına “acaba bazı durumlarda iktisadi popülizm doğru bir tercih olabilir...

Küresel Kapitalizm Evrensel Bir Değer Mi?

Akif Emre Batı Bloku'nun, komünizmin türevi dünyaya (Sovyet Bloku) karşı zaferinden sonra kapitalizmin “insanlığın kaçınılmaz tekamülü” olduğu iddiası daha cesurca dile getirildi. Buna göre kapitalist...

Wael Hallaq’ın Perspektifinden Materyalizm, Servet Dağılımı ve Eşitlik

Değerlendiren: Binazir Gashim-Zade Materyalizm Materyalizm bir dünya görüşüdür ve beraberinde kapitalizm gibi önemli bir unsuru getirmektedir. Materyalizmin merkezî etki alanı olduğu şu soruları sorduğumuz zaman ortaya...

Kur’an ve Sünnetle Problemli Olan Müslümanlar

Hayrettin Karaman Fazla okuyup yazmayan sıradan Müslümanların Kur’an ve sünnet ile problemleri olmaz (yoktur); bu iki temel kaynakta olanların önemli bir kısmını bilmeseler de iman...

İslami Hareketlerin İslami Olmayan Hükümete Katılımları

Raşid Ganuşi((Tunus doğumlu İslam düşünürü ve aktivist. Eğitimini Kahire Üniversitesi’nde ve Kudüs Üniversitesi’nde tamamladı.1981 yılında Tunus İslami Eğilim Hareketi’ni kurdu (Tunus’un en büyük İslami...

Tasarruf Sorunu ve Faizsiz Finansal Okuryazarlık

Yusuf Dinç Türkiye yatırımların finansmanı, cari açık, yüksek faiz gibi konularla ilgili sürekli canlı bir gündemi olan ekonomidir. Bunlar makro riskler olarak ön plana çıkar...