Mudarebe Nedir?

Terim olarak; bir taraftan sermaye, diğer taraftan işletme olmak üzere oluşturulan emek-sermaye ortaklığını ifade eder. Katılım bankalarında katılma hesapları böylesi bir ortaklığa dayanmaktadır. Mudarebe...

Murâbaha Nedir?

Klasik fıkıhta murâbaha malın mâliyetinin müşteriye bildirilmesi ve üzerine kâr eklenerek satılmasıdır. Yani müşteri satın aldığı mal sebebiyle satıcıya ne kadar kâr verdiğini bilmektedir....

Kira Sertifikası (Sukuk) nedir?

Kira sertifikası ya da sukuk, bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını gösteren, yatırımcısına belirli periyotlarda sabit veya değişken getiri sağlayan, ikincil piyasalarda...

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İSEFAM Nedir? Faaliyetleri Nelerdir?

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM) tarihsel ve kültürel olarak doğal mirasçısı olduğumuz İslam ekonomisi ve...

AAOIFI Nedir? Nerede ve Ne Zaman Kurulmuştur?

İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI), 1991 yılında İslami finans kuruluşları için gerekli olan, fıkhi hükümler, muhasebe, denetim ve etik değerler ve...

İSEFAM Nedir?

İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM), 21 Temmuz 2014 tarih ve 29067 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ilgili yönetmelikle Sakarya Üniversitesi bünyesinde...

İSİFAM Nedir?

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, İslam’ın iktisada getirdiği perspektifin bir bütün olarak anlaşılması ve uygulanması, bu alandaki faaliyetlerin etkinliğinin...

Katılım Bankacılığı Nedir? Nasıl Çalışır?

Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık...

Sabahattin Zaim Kimdir?

İslam iktisadı çalışmaları söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimlerin başında belki de Sabahatin Zaim hoca vardır. Prof. Dr. Sabahattin Zaim, eskiden Osmanlı Devleti...

Katılım Endeksi Nedir?

Katılım Endeksi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazar’da işlem gören ve Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi, Katılım...