Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası Politik Ekonomi

Günümüzde giderek önem kazanan bir bilim dalı olarak Uluslararası Politik Ekonomi (UPE), politika ile ekonomi arasındaki etkileşimi teorik ve metodolojik bir çerçevede açıklamak temeline...

Metafizik Nedir? Neyi Araştırır?

Bizde metafizik kelimesi çok kere yanlış anlamda alınmıştır. Metafizik aklın kainata açılması, onu bütün halinde kavrayış cehdidir. Kainat hadiselerini ilimlerin çizdiği hudutlar içerisinde ayrı...

GİG Ekonomisi Nedir?

GİG ekonomisi modelinde birçoğu aslında bu sektöre ve ekonomi modeline maruz kalabiliyor. Hatta birçok insan bu sektörün birebir içinde olmasına rağmen farkında olmayabiliyor. GİG...

24 Ocak Kararları Nedir?

24 Ocak Kararları, 43. Türkiye Hükümeti tarafından 24 Ocak 1980 tarihinde ekonomik literatüre geçen ve yapısal dönüşümleri içeren bir program. Süleyman Demirel, 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirdiği Turgut Özal'a yeni bir ekonomik istikrar programı hazırlama görevi vermiş...

Müşâreke (Sermaye Ortaklığı) Nedir? Nasıl İşler?

Müşareke birinin diğerine ortak olması; iki ve daha çok kimse arasında kurulacak sermaye ortaklığı anlamında bir İslâm hukuku terimidir. İslâm'da şirketler mal, iş ve kredi...

Karz-ı Hasen Nedir?

İslâmiyet her türlü iyiliği teşvik edip kötülükleri yasaklamış hatta ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla zorunlu bağış sistemi koymuştur. Mesela zengin Müslümanların her yıl mallarının belli...

MÜİSEF Nedir?

17 Nisan 2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 nolu Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF)...

BİGA Projesi Nedir? -Altına Dayalı Dijital Varlık Platformu-

Projenin temel amacı, fiziki karşılığı bloke altına alınmış ve standartları belirli olan kaydi altının blokzincir teknolojisi kullanılarak transfer işlemlerinin yapılabileceği bir altyapı oluşturmaktır. Mevcut...

Muhammed Hamidullah Kimdir?

19 Şubat 1908’de Hindistan’ın Haydarâbâd şehrinde dünyaya geldi. Ailesi köklü ilmî geleneğe sahip olup Arap müfessir ve mutasavvıfı Mahdûm Mehâimî’nin (ö. 835/1432) soyundan gelmektedir....

Kalkınma Ajansı Nedir?

Kalkınma ajansları faaliyetlerine 2006 yılında pilot olarak kurulan İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları ile başladı. Daha sonra 2008 ve 2009 yıllarında tüm yurt sathında...