İSİFAM Nedir?

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, İslam’ın iktisada getirdiği perspektifin bir bütün olarak anlaşılması ve uygulanması, bu alandaki faaliyetlerin etkinliğinin...

Katılım Bankacılığı Nedir? Nasıl Çalışır?

Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık...

Sabahattin Zaim Kimdir?

İslam iktisadı çalışmaları söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimlerin başında belki de Sabahatin Zaim hoca vardır. Prof. Dr. Sabahattin Zaim, eskiden Osmanlı Devleti...

Katılım Endeksi Nedir?

Katılım Endeksi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazar’da işlem gören ve Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi, Katılım...

Merkezi Danışma Kurulu Nedir? Görevleri Nelerdir?

Merkezi Danışma Kurulu Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde kurulan, katılım bankacılığı faaliyetlerinin meslek ilke ve standartlarına uygun olarak yerine getirilmesini sağlayan kuruldur. Danışma Kurulu...

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Nedir?

Kuruluş Amacı Yönetim merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Bankacılık Kanununun ilgili hükmünce kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bugün itibarıyla Türkiye’de...