Ekonomi ve İnsanlık Tarihi

“11. yüzyıl başlarında, papa tüccarların hiçbir zaman cennete giremeyeceğini söylüyordu. Bir sonraki yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise Papa, Homobonus adlı bir tüccarı azizi ilan edecekti.” Ekonomist...

Sosyal Sermaye ve Risk Paylaşımı: Bir İslami Finans Paradigması

Bu kitap ekonomik değişimin güçlendiricisi olan ve İslami finans sisteminin temel yapı taşı olarak hem geleneksel hem de modern bakış açılarından sosyal sermayenin önemine...

Kitapları Nasıl Okumalı

Pek çok insan ne tür kitaplar okuması gerektiği konusunda büyük bir kaygı taşır. Kütüphanelerin ya da kitabevlerinin raflarını dolduran binlerce kitap arasından kendi yolunu...

Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika

Ayşe Buğra bu kitapta, Türkiye’deki sosyal politika tarihinin ve tartışmalarının eleştirel bir analizine yöneliyor. Tek parti döneminin hayırseverlik anlayışı; “yardımı hak eden” ve “etmeyen” yoksullar...

Borsada Açığa Satış: İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme

Bünyesinde birçok işlem ve uygulamayı barındıran borsa, İslam iktisadı çalışmaları için önemlidir. Nitekim bünyesinde pay, borçlanma araçları, vadeli işlem ve opsiyon, kıymetli madenler ve...

Metaların Kerameti

“İçinde yaşadığımız kapitalist toplum, birçok yaşamsal nesnenin ve sürecin metalaştığı, her yanımızı alınıp satılan metaların kuşattığı özgül bir tarihsel dönem oluşturuyor. Önümüzdeki, arkamızdaki, sağımızdaki,...

Şeyhülislam Fetvaları Işığında Osmanlı’da İktisadi Hayat

XVIII. yüzyılda Osmanlı’nın iktisat anlayışının ve faaliyetlerinin incelendiği bu eserde Çatalcalı Ali Efendi, Feyzullah Efendi, Yenişehirli Abdullah Efendi, Dürrizâde Mehmed Ârif Efendi, Menteşzâde Abdürrahim...

İslam Hukuku Açısından Alacağın Zekâtı

Zekât, İslam dininin en temel ibadetlerinden biridir. Kur’ân’ın birçok ayetinde İslam’ın beş şartından biri olan namazla birlikte zikredilmiştir. Fakat günümüzde bu ibadetin îfâsı ile...

FAiZSiZ FiNANS KURULUŞLARI MUHASEBESi

 TEK DÜZEN HESAP PLANI VE AAOIFI STANDARTLARI ÇERÇEVESiNDE   Muhasebe, bordro ve diğer idari sistemler genellikle çıktı üretmek için kullanılan süreçlerdir. Kurumsallaşmış yapıya sahip işletmeler genellikle...

Paranın Yükselişi – Dünyanın Finansal Tarihi

Para, insanlık için teknolojik buluş kadar önemli Daha önce İmparatorluk – Britanya’nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi adlı kitabı da Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Niall Ferguson’un...