İktisat Tarihi

Günümüzün dünya ekonomisini ve problemlerini kendisini meydana getiren tarihsel süreci anlamadan açıklamak mümkün değildir. İnsan geçmiş çağlardan günümüze üretim, değişim, bölüşüm ve tüketim faaliyetlerinde...

Red Yazıları

Bu kitabın tezi şu soru çevresinde ve çerçevesinde ortaya çıkıyor: Müslüman insan bu dünya (dünyanın toplumsal ve politik vechesi) karşısında yerine seçerken taraf olma...

Erdem Peşinde

Bu kitap, akademik felsefe çevrelerinde kıyamet koparmış, hatta aforoz edilmiş bir kitap. Felsefi müfredata özgü birtakım çıkışsız argümanlarla yürütülen kısır ahlâk tartışmalarında yanlış tarafta...

Azgelişmişliğin Ekonomi-Politiği

İçinde bulunduğumuz dönemde Batı medeniyeti dendiğinde refah, özgürlük ve modernlik akla gelirken, Doğu ise yoksulluk, geri kalmışlık, savaş ve istikrarsızlıklarla özdeşleşmiştir. Bunun nedenlerini, birçoğumuz...

Red Yazıları

Bu kitabın tezi şu soru çevresinde ve çerçevesinde ortaya çıkıyor: Müslüman insan bu dünya (dünyanın toplumsal ve politik veçhesi) karşısında yerine seçerken taraf olma...

Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır?

Zygmunt Bauman, Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır? Çev. Hakan Keser, İstanbul: Ayrıntı Yayınları,2019, 80s. Kapitalizmin tarihi boyunca sermaye ve sermaye birikimi en çok önem arz...

İslam Ticaret Hukuku Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ve Opsiyonların Analizi

Vadeli iş­lemler, bugün uygulanan ­şekliyle İslam hukuk kurallarının meydana geldiği klasik dönemde var olmayan, modern sistemin ortaya koyduğu bir üründür. Konuya ilgi duyan araştırmacılar...

Robinson Crusoe

Daniel Defoe (1660-1731) Londra’da varlıklı bir ailede dünyaya geldi. İyi bir akademik eğitimin ardından ticarete atıldı. Çetin ve macera dolu bir ticaret hayatının ardından...

İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar

İnsanlık tarihinin belki de en hızlı dönüşümlerinin yaşandığı günümüzde karşı karşıya kaldığımız sorunlar; halihazırdaki kazanımların korunması ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma sürecinin...

İktisadi Düşünce Tarihi

Bu kitap, yazarlarının belirttiği gibi, iktisadi düşünce tarihi alanında eşi olmayan bir eserdir. Yazarlar, sosyal bilimler alanında yazılmış herhangi bir kitabın tarafsız olamayacağını vurgulayarak,...