Marx, Sermaye ve İktisadi Aklın Cinneti

David Harvey, Marx, Sermaye ve İktisadi Aklın Cinneti, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017, 239 s. 2008 Dünya Ekonomik Krizi, iktisat bilimi üzerine birçok tartışma doğurmuştur. Kriz...

Gazali’nin İktisat Felsefesi

Ebu Hâmid Gazâlî, insanlık düşünce tarihinin anahtar şahsiyetlerinden biridir. O ansiklopedik diye nitelendirilen çok yönlü düşünür tipinin hem en başarılı hem de en verimli...

İktisadi Düşüncede Faiz – Antik Yunan’dan Monetarizme

Abdullah Mesud Küçükkalay, İktisadi Düşüncede Faiz - Antik Yunan’dan Monetarizme, Konya: Çizgi Kitabevi, 2018, 200 s. İslami düşünce sistematiği içerisinde, büyük ölçüde kelime-i tevhîd lafzından...

İslam Dünyasında Vakıflar

Günümüzde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak bilinen kurumların atası vakıflardır. Bu kurumların klasik Islam Medeniyeti ve özellikle Osmanlı Imparatorluğu’nda büyük bir başarıyla uygulandıklarını biliyoruz. Bu...

Arıların Masalı

Bernard Mandeville, özellikle etik ve ekonomi alanlarındaki çalışmalarıyla ünlenmiş Hollandalı bir düşünürdür. En önemli eseri, manzum şeklinde yazdığı “Arıların Masalı; Bireysel Kötülükler Toplumsal Menfaatleri...

Post-Kapitalist Bir Tartışma: İktisadi Adalet ve Demokrasi

Robin Hahnel, İktisadi Adalet ve Demokrasi: Rekabetten İşbirliğine, çev. Yavuz Alogan, İstanbul, 2006, Ayrıntı Yayınları, 444 sayfa. İçerisinde bulunduğumuz dönemde kapitalist ekonomik sistem ciddi bir...

Bir İktisat Zihniyeti İçin Temel Bir Risaleyi Yeniden Okumak

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Sezai Karakoç, İstanbul, 1976, Diriliş Yayınları, 56 sayfa Üstad Sezai Karakoç, kaydolunması lazım gelen bir irfan ocağıdır. Kitaplarında satır satır yol...

İnsan Nedir?

Halley kuyruklu yıldızının dünyadan göründüğü gün doğan Mark Twain, bir kâhin edası ile bu yıldızın tekrar görüneceği gün öleceğini bildirmiştir. Nitekim, kehaneti tutmuştur da....

İstihdamı Paylaşmak: İşsizliğin Nedenleri ve Çözümü

İşsizlik Türkiye’nin önemli problemlerinden biri. Gençlerde işsizliğin ulaştığı boyut ise özellikle endişe verici. Bu kitapta Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri olan işsizlik kapsamlı bir...

İktisat Sosyolojisi: İktisatta ve Toplumda Kaybolan Ruhu Bulma Arayışı

İnsanı ve toplumu anlamak zor… İnsan, toplum ve iktisat arasındaki ilişkileri anlamak ise daha da zor… Çünkü… • Bir tarafta güçlü bağlarla kurulan ilişkilerin dayanılmaz...