“Yönetişime İslamî Bakışlar” Kitabı İktisat Yayınları’ndan Çıktı

İslam’da yönetim konusunu İslam iktisadı bağlamında inceleyen çok az çalışmanın yanısıra İslam’ın ve Batıının bu konudaki bakış açılarını karşılaştıran çalışma sayısı ise çok daha azdır. Kitap, İslam’ın temel ilkelerini, felsefesini ve yasal geleneklerini klasik ve çağdaş kaynaklarından faydalanarak ele almakta Batıının duruşuyla mukayese edilebilecek bir çerçeve ortaya koymaktır. İslami olarak toplumsal sorgulamada az araştırılmış yönetişim konusunu modern teori ve pratikten beslenerek ve onları klasik ve modern Müslüman yorumlarla birleştirerek taze ve çağdaş bir yaklaşım getirmişlerdir.

Genel bir bakış sağlamak adına kitapta incelenen ana soru, Kur’an-ı Kerim ve sünnette belirlenen amaçlar, normlar ve değerlerin devlet mali teşkilatında konvansiyonel modelden farklılaşıp farklılaşmadığı ve farklılaşıyorsa bunun nasıl olduğudur. Bu bağlamda analiz edilen konular arasında adalet teorileri, vergilendirme, bütçe açıkları, İslami finansman modları, kamu ve özel hesap verebilirlik ve yolsuzluklar yer almaktadır. Bu eşsiz ve son derece yenilikçi kitap, İslam iktisadı, kamu politikası, bankacılık ve Asya ve Orta Doğu çalışmalarına ilgi duyanlar için güçlü bir kaynak olacaktır.

Kaynak: http://www.iktisatyayinlari.com/kitaplar/yonetisime-islami-bakislar