İSEFAM Beyin Fırtınaları-4

3 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14:00 ‘da SBE toplantı salonunda

-Bekir Sami NALBANTOĞLU “Müsaid Sandığı Tecrübesi”

-Arş. Gör. Mücahit ÖZDEMİR “Dünyadaki Karz-ı Hasen Uygulamaları”

-Arş. Gör. Abdullah Talha GENÇ “Karz-ı Hasen’in Yerel Örnekleri”

-Doç. Dr. Süleyman KAYA’nın “Osmanlı Para Vakıfları Tecrübesi ve Karz-ı Hasen” sunumların yapılacağı “Karz-ı Hasen’e Kurumsal Kimlik Kazandırılabilir mi?” başlıklı Beyin Fırtınaları’nın dördüncüsü gerçekleştirilecektir.